Skip to main content
Monthly Archives

desember 2018

Julefest på Domkirkehjemmet

By Aktuelt

Fredag 21. desember ble det arrangert julefest på Domkirkehjemmet. Grøt, julesang og nissebesøk sto på menyen.

Fredag 21. desember ble det arrangert julefest på Domkirkehjemmet. Dette er en årlig tradisjon som blir satt stor pris på av våre beboere. Det ble servert deilig hjemmelaget risgrøt med tilbehør. Julesanger ble sunget og det var andakt v/ Gunnar Erstad.

Vi er alltid så heldig og får besøk av nissen med nissens små hjelpere som har med seg julegaver til våre beboere.

Ønsker alle en riktig så god jul!

Julemesse på Domkirkehjemmet

By Aktuelt

I november ble det arrangert Julemesse her på Domkirkehjemmet, til stor glede for både beboere og ansatte.

Julemessen på Domkirkehjemmet ble arrangert lørdag 10.november. Det ble et fint samlingspunkt for ansatte med familie, beboere med sine pårørende. Det var salg av grøt, kaker og kaffi. En fin stand med håndarbeid og julekaker, barnelotteri, tombola og trekning av loddbøker var noe av aktivitetene på julemessen.

Inntjeningen fra julemessen går uavkortet til hjemmets beboere og brukerne på Aktivitetssenteret.

Årets instruktør i helsearbeiderfaget- Jorunn Farstad fra Domkirkehjemmet

By Aktuelt

FOTO/VIDEO:Lena Jensen/Bergen Kommune
Med på bildet er også årets instruktør i Barne og ungdomsarbeiderfaget Kari Eliassen Helland fra Langerinden barnehage. 

Yrkesopplæringen ønsker å synliggjøre og løfte frem det arbeidet som instruktørene gjør for å utdanne lærlinger i Bergen kommune.  I den forbindelse er det opprettet en pris, for årets instruktør.

Formålet med prisen til årets instruktør er å fremme Fag- og yrkesopplæringen gjennom anerkjennelse og positiv synliggjøring av gode instruktører i fagopplæringen.

Kriteriene for utdelingen av prisen skal være at instruktør fremstår som en fremragende ambassadør for fagopplæring, og en god rollemodell for lærlingen. Dette innebærer også å fremsnakke lærlingen og faget i bedriften. Det skal dessuten legges vekt på positive egenskaper og god fagkompetanse. Det innebærer evnen til å vise, forklare og begrunne ulike sider ved fagutøvelsen. Gode evner til å dele kunnskap og skape gode læremiljø for lærlingen. Instruktør må ha hatt lærling i løpet av skoleåret 2017-2018

Årets vinner for helsearbeiderfaget ble – Jorunn Farstad fra Domkirkehjemmet! 

Jorunn tok sin instruktørutdanning i 2009-2010 og fikk sin første lærling 30.06.12, hun har siden hatt lærling hvert år. Jorunn har vært en inspirerende og faglig trygg instruktør. Alle lærlingene som hun har hatt ansvar for har gjennomgått en faglig utvikling som er mer enn forventet og alle som har gått opp til fagprøve har bestått denne. Lærlingene har også hatt en veileder med et meget lavt sykefravær som også har vist lærlingen at tilstedeværelse og høy yrkesmoral er viktig. Etter hvert som arbeidsstedet mottok flere lærlinger ble Jorunn også en mentor og resursperson for de andre instruktørene som var ny i rollen.

Vi på Domkirkehjemmet er meget stolt av at vi i dag har 8 lærlinger i vårt sykehjem, uten Jorunn som mentor ville dette vært vanskelig. Jorunn har god dialog og følger lærlingene sine opp på en fantastisk måte både i stell og praktiske gjøremål, likeledes når det gjelder det skriftlige som dokumentasjon og skriftlige oppgaver som gjennomføring av delprøver. Helsearbeiderfaget trenger rollemodeller som Jorunn som i våre øyne er selve symbolet på hva en helsefagarbeider er og skal være. Vi har fått flere godt kvalifiserte medarbeidere som har hatt Jorunn til instruktør.

Gratulerer så mye til Jorunn!