Skip to main content

Overrekkelse av generasjons-tre

5. mai 2020

I forbindelse med 950 års jubileumet til Bergen Kommune vil hagelagene i Bergen gi sykehjem og omsorgssentre et frukttre.

Bergen Kommune ønsker å gjøre noe fint for bergensere som bor på sykehjem og i omsorgsboliger. Derfor har hagelagene i Bergen fått midler til å kjøpe inn ett epletre til alle sykehjem. Dette er døpt til generasjonstreet. Midlene er fra et spleiselag mellom Bergen 950 år, byrådsavdeling for eldre, helse og frivillighet og etat for sykehjem.

Epletreet dufter nyskapt sommer.
Her har tiden aldri vært. Den kommer.
-Inger Hagerup-

Bergen er 950 år i år, og det skulle feires i hele Bergen. Generasjonstreet er en 950 års gave og er bærekraftig. Treet som gis er et symbol om hvor verdifullt livet er, det kan minne oss om våre røtter og ikke minst gir treet nytt håp om at det skal komme bedre tider etter dette.

Spesielt fint er det å gi et frukttre som man kan høste frukter fra i årene som kommer. Av og til vil det komme besøk fra en vennskapsbarnehage til sykehjemmet. Man håper at treet kan gi flotte muligheter for felles aktiviteter når eplene skal høstes og foredles.
Akkurat nå får ikke beboere ta i mot besøk inne, men vi håper at barn i familiene til beboerne og i vennskapsbarnehagen kan sende inn pynt til treet. Dette skal minne beboerne på at det er mange som tenker på dem.

Det er strikket et hjerte til alle trærene. Det henges opp som en hilsen fra alle i etat for sykehjem for å si at de tenker på de som bor her på hjemmet, og som en ekstra takk til de ansatte på sykehjem som skaper gode øyeblikk for beboerne i Bergen.

«Du vet vel om at du er verdifull,
at du er viktig her og nå»

Original tekst er skrevet av  Anne Karine Monsen-Frivillighetskoordinator i Bergen Kommune. Teksten i innlegget er hentet fra hennes tale under overrekelsen av treet.