Kulturlivet flytter inn!

29. november 2021

Kulturlivet flytter inn på Domkirkehjemmet!
Vi byr på sang, musikk, keramikkversted og matkultur fra 19. november og ut året.
Mye å glede seg til- og dette er i tillegg til mye annet som skal skje før jul!
Følg med på aktivitetsplanene fremover for datoer og klokkeslett.