Skip to main content

Omsorgsprisen 2021

17. februar 2022

Forrige uke ble Omsorgsuken 2022 arrangert i Bergen kommune, i regi av GC Rieber Fondene. I den anledning avholdes det på sykehjemmene ulike aktiviteter, alt fra fysisk aktivitet,  musikalske innslag og god mat. Fredag 11.02 var det tid for utdeling av Omsorgsprisen 2021. Her legges det vekt på det viktige arbeidet som blir gjort innen helse og omsorg, og de som gjør en ekstra innsats for at eldre og utsatte grupper skal få et bedre liv.

Vi er stolt over å meddele at vår egen frivillighetskoordinator Anette Ravnøy er vinner av andreplassen omsorgsprisen 2022.

Verdighetssenteret skriver; Anette skaper gode øyeblikk sammen for eldre, i tett samarbeid med ansatte og frivillige. Hun er en entusiastisk veteran i faget, som virkelig evner å møte de individuelle behov blant beboere. Hun har lang fartstid fra flere institusjoner i Bergen, og er selv en aktiv frivillig, som ikke minst framhever verdien av samarbeid på tvers av generasjoner. 

På vegne av Stiftelsen Domkirkehjemmet ønsker vi å gratulerer så mye til både deg, og de andre vinnerne! Vi er imponert og glad for at du er vår kollega.