Skip to main content

Internasjonalt misjonsarbeid i Sierra Leone

I Sierra Leone har Haraldsplass Diakonale Stiftelse de siste årene gjort en innsats for å reise et sykehus. Det skal betjene 23 landsbyer, 10.000 – 30.000 mennesker.

Landet
Sierra Leone er et av verdens fattigste land. Barnedødeligheten er høy og gjennomsnittlig levealder er blant de laveste i verden. Landet er et av de minst økonomisk utviklede i verden. Etter den ti år lange borgerkrigen tok slutt i 2001, har ikke Sierra Leone klart å bygge opp næringslivet. Dette har ført til at utdanningssystemet og helsesystemet i landet er svakt.

Sykehuset
Haraldsplass Diakonale Stiftelse ønsker å gjøre en forskjell i landet gjennom byggingen av et sykehus. Sykehuset skal dekke tre landsbyer og 10 000 – 30 000 innbyggere. Bygget har fliser på gulv og vegger og et vanntårn med mulighet for innlagt vann og solcellepanel sikrer strøm til sykehuset. De har eget rom for menn og kvinner, barnerom, mini operasjonsrom, medisinrom, lite laboratorium, isolat og ny fødestue.

Den lokale prosjektlederen Edeen Jalloh har vært uvurderlig for kontroll og struktur på prosjektet. Han har den høyeste sykepleiefaglige utdanningen i Sierra Leone, har tatt mye av sin utdanning i Norge, med blant annet en master i internasjonal helse fra Universitetet i Bergen. Sykehuset er bygget etter donasjoner fra Haraldsplass Diakonale Stiftelse, men det skal drives av lokale myndigheter. Det handler om lederskap og selvstendighet i landet.