Skip to main content

Barne- og Familieminister Kjersti Toppe til Haraldsplass Barnevern!

23. november 2021
Statsråd Toppe sammen med Daglig leder Arvid Møll og Avd.leder Heine Andreassen.

Den nye Barne- og Familieminsteren Kjersti Toppe besøkte Haraldsplass Barnevern for føste gang mandag 22.11.21

Toppe kom sammen med en liten delegasjon fra departementet for å lytte og lære.

Daglig leder ved Haraldsplass Barnevern, Arvid Møll orienterte statsråden og sammen med avd.leder Heime Andreassen fikk de satt fokus på hvordan Haraldsplass Barnevern driver sine avdelinger. Gjennom orientering, samtale og dialog fikk Stasråden innblikk i både utfordringer og muligheter som barnevernet har. Adm.dir. ved Haraldsplass Diakonale Stiftelse var vertskap for besøket, og det ble olgså tid til en kjapp omvisning i de nye sambruksarealene ved Haraldsplass Helsecampus!

-For Haraldsplass Barnevern er kompetanse og kvalitet avgjørende! Barns beste, og en tjeneste der de voksne ser barna og de unge er avgjørende, sier Arvid Møll som er daglig leder i Haraldsplass barnevern i møte med Statsråden.

Statsråd Kjersti Toppe er takknemlig for å få innblikk og bli kjent med Haraldsplass Barnevern og sier:

-Det var nyttig og interessant å høre om erfaringene Haraldsplass Barnevern har gjort seg, og jeg tar det med meg inn i mitt arbeid på dette fagfeltet.

Vi takker for besøket, og ser frem til god dialog med Statsråden og departementet fremover!