Skip to main content

Bjarte Grov er ny enhetsleder i Rogaland

13. juni 2023
Bja.rte Grov er ny enhetsleder i Rogaland

Det er en glede å ønske Bjarte Grov velkommen som ny ansatt i Haraldsplass Serio Ung, avdeling Rogaland! Grov går inn i denne viktige stillingen fra ca. 1 august. Han får en sentral og viktig rolle i utviklingen av våre barnevernstjenester i Rogaland

Bjarte Grov er utdannet barnevernspedagog og har lang erfaring fra privat og offentlig sektor. Fra 2016 har han vært tilsatt som Direktør ved Rogaland A-senter. Før dette har Bjarte blant annet arbeidet som Nasjonal HR Manager i Kuehne-Nagel. Han har også hatt lederstillinger i Kirkens Bymisjon og ved Stavanger Universitetssykehus. I starten av sin yrkeskarriere var Bjarte nestleder ved et barnevernstiltak i Bergen.

Bjarte Grov har gjennomført ulike topplederprogram og har videreutdanning i psykisk helsearbeid og organisasjonspsykologi.

Vi ser frem til å få Bjarte med på laget vårt!

 

FOTO: Haraldsplass Serio Ung