Skip to main content

Vi etablerer institusjonstilbud i Rogaland, og søker miljøterapeuter

20. juni 2023

Haraldsplass Serio Ung har ledige stillinger som miljøterapeuter i nytt institusjonstilbud på Bryne i Rogaland.

Haraldsplass Serio Ung har avdelinger i Vestland og Agder, og har mål om videre vekst og utvikling som ideell leverandør av tjenester innen barnevern.

Vi er nå i etableringsfasen av institusjonstilbud på Bryne i Rogaland, og søker derfor etter miljøterapeuter som ønsker å være med på å etablere en avdeling “fra bunn” av. Boligen er innkjøpt, og vi er nå i gang med rekruttering.

Avdelingen etableres som et gruppe tiltak for inntil 4 plasser, målgruppe Omsorg.

Planlagt oppstart er høsten -23.

Les mer om stillingene og institusjonstilbudet her

FOTO: ill. foto Haraldsplass Serio Ung