Skip to main content

Det rystes under Haraldsplass

24. august 2020
Arbeid med nytt bybanestopp ved Haraldsplass

Det pågår mye og intenst arbeid med bybanestoppet ved Haraldsplass i disse dager.

Aktiviteten er stor og dette merkes.

Fremover vil de som bor i området og som har sitt arbeid på Haraldsplass merke at det ristes godt i grunnvollene! Det blir flere «salver» daglig for å sprenge seg fram til det som blir byens mest trafikkerte holdeplass.

Bybanestoppet ligger i den 1.200 meter lange Årstadtunnellen fra Fløen til Kronstad. Holdeplassen ved Haraldsplass kommer til å ligge 30 meter under bakken.

-Det er klart at vi kommer til å merke sprengningene, og spesielt vil de som oppholder seg på Regines merke arbeidet med gangtunnelen som kommer opp i dagen rett nedenfor, men vi følger godt med og vi har gode målepunkt for å se graden av ristelser i området, sier prosjektdirektør Kim Sperstad ved Haraldsplass Diakonale Stiftelse.

Bybanetraseen skal etter planen være ferdig bygget 2022/23.

FOTO: Astrid Aarhus Byrknes