Skip to main content
Monthly Archives

mars 2024

Gry Ulvedalen er rektor på Fagskolen Diakonova.

Fagskolen Diakonova utvider med to nye utdanningstilbud!

By Aktuelt

Fagskolen Diakonova kunngjør med glede godkjenningen fra NOKUT av hele to nye utdanningstilbud. Rektor Gry Ulvedalen deler entusiasmen og fremhever disse som en del av skolens klare strategi for å møte fremtidens utfordringer i helse- og omsorgssektoren. Som en relativt nyetablert fagskole var meldingen fra NOKUT om akkreditering av de nye fagskoletilbudene etterlengtet.

Fagskolen Diakonova stråler av glede etter å ha mottatt fantastiske nyheter rett før påsken! – Det var litt av en påskegave vi fikk i år, sier Gry Ulvedalen, rektor ved Fagskolen Diakonova.

De nye utdanningstilbudene inkluderer psykisk helsearbeid og rusarbeid, samt Palliasjon. Disse utdanningene er ikke bare et svar på dagens behov, men også en del av en ambisiøs strategi for fremtiden.

Gry Ulvedalen understreker at disse utdanningstilbudene ikke bare er et svar på dagens behov, men også en del av en ambisiøs strategi for fremtiden.

– Vår visjon om å utvide mulighetene for høyere yrkesfaglig utdanning for flere er mer levende enn noensinne, sier hun entusiastisk. – Vi er forpliktet til å være en brobygger mellom utdanning og arbeidsliv, og til å sikre at våre studenter er rustet til å møte de utfordringene som ligger foran oss.

I tillegg kunngjør Gry Ulvedalen at skolen vil arbeide for å tilby en eller flere av utdanningene allerede fra høsten 2024, dersom det er etterspørsel. Selv om den egentlige oppstarten var tenkt høsten 2025, vil skolen være fleksibel for å imøtekomme behovene i samfunnet så raskt som mulig.

De nye utdanningstilbudene er skreddersydde for å imøtekomme behovene til både yrkesaktive og de som ønsker å omskolere seg. Psykisk helsearbeid og rusarbeid  tilbys begge på deltid over to år og gir 60 studiepoeng. Palliasjon, som kan tas på deltid over ett år, gir 30 studiepoeng. Dette gjør det mulig for studenter å balansere studier med arbeid og andre forpliktelser.

Med et sterkt fokus på samarbeid med arbeidslivet og en målrettet innsats for å styrke samfunnsrelevansen, er Fagskolen Diakonova klar til å forme fremtiden for helse- og omsorgssektoren. Den ambisiøse strategien for perioden 2024-2030 vil legge grunnlaget for en bærekraftig vekst og utvikling som vil gagne både studenter, ansatte og samfunnet som helhet.

Les om de nye utdanningstilbudene her:

 

Tekst og foto: Fagskolen Diakonova

Fagskolen Diakonova er tildelt 80 nye studieplasser

By Aktuelt

Fagskolen Diakonova ble nylig tildelt 80 studieplasser i Oslo og Bergen. Det er et viktig bidrag til å møte de utfordringene som helse- og omsorgssektoren står overfor.

Fagskolen Diakonova har nylig blitt tildelt 80 studieplasser til sine utdanninger

Aktiv omsorg for eldre med helseutfordringer og Aktiv omsorg for personer med demens.

– For å opprettholde en høy standard på helse- og omsorgstjenester i samfunnet er det avgjørende å utdanne og kvalifisere flere fagpersoner innen helse- og omsorgssektoren, sier Gry Ulvedalen som er rektor for Fagskolen Diakonova. -Utdanningstilbudet vårt er nært knyttet til kompetansebehov i regionene Oslo og Bergen.

Framtiden i fokus

De tildelte studieplassene vil gi ende flere muligheten til å ta høyere yrkesfaglig utdanning innenfor ulike områder av helse- og omsorgssektoren. Fagskolen Diakonova utdanner studenter med tanke på behovene i framtiden for å sikre at studentene er godt rustet til å ta på seg ulike roller i sektoren.

Utdanningstilbudet legger vekt på ferdighetstrening og simulering, slik at studenten opplever aktivitetsfremmende undervisning. For de kandidatene som ikke er i relevant arbeid, vil fagskolen skaffe praksisplasser. Kandidater som allerede er i relevant arbeid, kan gjennomføre praksisstudiene på egen arbeidsplass.

– Vi er glade for å kunne tilby disse studieplassene til kvalifiserte søkere, sier Ulvedalen. -Vi har utviklet et spennende og fleksibelt utdanningstilbud som inkluderer nettbaserte utdanninger og deltidsstudier tilpasset studentenes behov. Studentene kan være i arbeid under utdanning og delta i samlinger i nærheten av der de bor, legger hun til.

Rekrutteres direkte inn i arbeidslivet

Utdanningene er gratis, og fagskolen rekrutterer studenter nå. Ulvedalen oppfordrer arbeidsgivere og potensielle studenter til å ta kontakt for nærmere informasjon. Hun understreker at utdannede studenter kan rekrutteres direkte inn i arbeidslivet. Dette er en betydelig fordel for både studenter og arbeidsgivere.

Mer informasjon om Fagskolen Diakonova finnes på nettsiden – www.fagskolendiakonova.no 

 

 

FOTO: Ill.foto Unsplash