Skip to main content
Monthly Archives

oktober 2022

Jørn-Henning Theis, adm.dir. i Haraldsplass Diakonale (i midten) Stiftelse signerer FUTURE-PROOFplakaten.

Haraldsplass Diakonale Stiftelse signerer FUTURE-PROOF plakaten

By Aktuelt

Vi står sammen for menneskerettigheter.

FUTURE-PROOF plakaten er FUTURE-PROOF sin tilknytningsform. Den skal samle og synliggjøre aktører som ønsker å gå foran i diskusjon og samarbeid om våre felles utfordringer. Den skal utfordre, inspirere, og bidra til kunnskap- og erfaringsdeling om hvordan etterleve vårt felles menneskerettighetsansvar.

Haraldsplass Diakonale Stiftelse ved adm.dir. Jørn-Henning Theis signerte plakaten 18.oktober.

Stiftelsen ser på denne signeringen som viktig. Det er prisverdig at Næringsrådet har inngått samarbeid med Raftostiftelsen for å oppmuntre til fokus på menneskerettighetsarbeid hos næringslivet i Bergen.

-Når vi signerer FUTURE-PROOF plakaten vil vi arbeide målrettet for menneskerettigheter og et anstendig arbeidsliv. Det er også sammenfallende med den nye åpenhetsloven som nettopp skal fremme virksomheters respekt, kunnskap og åpenhet om menneskerettighetssituasjonen i hele leverandørkjeden, sier Jørn-Henning Theis.

Gjennom FUTURE-PROOF får vi også være med i et faglig nettverk, noe vi ser på som viktig og lærerikt. Å møtes rundt samme bord for å finne løsninger tror vi er en god måte å sikre arbeidet med FUTURE-PROOF plakaten. Vi ser frem til å bli kjent med nettverket, bidra og på den måten sette agenda for det videre arbeidet. 

 

FOTO: Bergen Næringsråd