Skip to main content

Marte Joan Monstad, Byråd for eldre, helse og omsorg besøkte Stiftelsen Diakonova Haraldsplass

25. juni 2024
Fra ve: Vigdis Anita Gåskjenn (SDH), Beate Wictorin (SDH), Armina Ammookteh (Siljuslåtten sykehjem), Tobias Øvstedal (Pol.rådgiver for byråd), Marion Ytre-Arne Kvamme (Siljuslåtten sykehjem), Marte Monstad (byråd for eldre, helse og omsorg), Elin Sjursen (Domkirkehjemmet), Jørn-Henning Theis (SDH) Bak: Eirik Westrheim (byrådsavdeling for eldre, helse og omsorg) Kjell Wollf, kommunaldirektør var også med fra kommunen, men ikke tilstede da bildet ble tatt.

Stiftelsen hadde mandag besøk fra Bergen kommune, og byrådsavdeling for eldre, helse og omsorg. Vi setter pris på at våre invitasjoner til møter, dialog og besøk blir godt mottatt, og denne mandagen fikk vi ta imot både politisk ledelse og administrativ ledelse fra denne byrådsavdelingen.

Gjennom presentasjon av stiftelsen, og med særskilt fokus på eldreomsorg og sykehjemstjenesten fikk vi en god dialog om viktige utfordringer, rammevilkår for ideelle sykehjem, samt fokus på kompetanse. Byråd Marte Joan Monstad (FRP) takket for invitasjonen, og for muligheten til å bli oppdatert på hva stiftelsen arbeider med, og den utviklingen vi står i som samfunnsaktør. Stiftelsen er opptatt av samarbeid og dialog, også når vi står overfor utfordringer enten det handler om økonomi eller andre temaer, og det er verdifullt når man sammen kan løfte temaer som kompetanse, rekruttering og virkemidler til å beholde verdifull kompetanse. Et godt samarbeid mellom kommune og oss som ideelle er «vinn-vinn». Vi har mye å snakke om fremover, og ser frem til neste møtepunkt.

Takk for besøket, og velkommen tilbake!

 

FOTO: Astrid Aarhus Byrknes