Skip to main content
Monthly Archives

april 2023

Frederic André Eftevåg Larsen er ny direktør ved Solli DPS på Nesttun i Bergen.

SOLLI DPS FÅR NY DIREKTØR

By Aktuelt

Frederic André Eftevåg Larsen er ansatt som ny direktør ved Solli Distriktspsykiatriske
Senter (DPS)

Eftevåg Larsen kommer fra stilling som direktør ved Voss DPS NKS Bjørkeli AS.
Larsen har bred erfaring fra psykisk helsevern og privat ideell sektor gjennom sin tid som direktør på Voss DPS. Eftevåg Larsen er utdannet sykepleier, har master i
helseledelse og har gjennomført Solstrandprogrammet.

Han tiltrer stillingen fra medio august 23.

-Vi er veldig fornøyde med at vi nå får Eftevåg Larsen med på laget for å lede og utvikle Solli videre. Solli DPS ønsker å være en pådriver for god psykisk helse og til det trenger vi de beste folkene. Ansatte, pasienter, pårørende og samarbeidspartnere skal være trygg på at Solli DPS nå får en god og solid leder til å lede Solli inn i fremtiden, sier Jørn-Henning Theis, styreleder for Solli DPS og administrerende direktør i Haraldsplass Diakonale Stiftelse.

Solli Distriktspsykiatriske Senter (DPS) er en privat ideell virksomhet som er lokalisert på Nesttun i Bergen, og eies av Haraldsplass Diakonale Stiftelse.

FOTO: privat

Er ideelle arbeidsplasser like verdsatt som offentlige? Bli med på frokostseminar 12.mai

By Aktuelt

Utviklingen av helse- og omsorgstjenester i Norge er langt på vei historien om frivillige organisasjoners pionerinnsats. Hvor viktige er de for Bergen? Og ligger forholdene til rette for videre utvikling?

agens ideelle helsesektor springer ut av en lang, norsk tradisjon. Mange av de første velferdstjenestene utenfor familien vokste frem innenfor rammen av kirken og diakonale organisasjoner. På 1800-tallet begynte det offentlige så smått å ta et visst ansvar.

I 2018 stod ideelle og frivillige organisasjoner for 12.717 årsverk i helsesektoren og 29.000 årsverk i sosiale tjenester. Det utgjør ca ni prosent av arbeidsplassene innen helse og omsorg. Videre utvikling og vekst er avhengig av rammevilkår og samhandling mellom det offentlige og de ideelle. Ideell sektor må være villet.

Arrangementet er et samarbeid mellom Bergen Næringsråd og Haraldsplass Diakonale Stiftelse, og vil sette søkelys på de ideelles plass i byen. Vi spør:

  • Hva tenker og ønsker Bergens politikere for de ideelle?
  • Hvordan kan myndighetene være med på å tilrettelegge for vekst og utvikling?
  • Hva gjør politisk ordskifte og rammevilkår med hvordan ideelle aktører tør satse på velferdstjenester?

Frokost og registrering fra kl 08:00.

Arrangementet er et samarbeid mellom Haraldsplass Diakonale Stiftelse og Bergen Næringsråd

Lenke til arrangementet og påmelding

FOTO: Astrid Aarhus Byrknes