Skip to main content

Er ideelle arbeidsplasser like verdsatt som offentlige? Bli med på frokostseminar 12.mai

19. april 2023

Utviklingen av helse- og omsorgstjenester i Norge er langt på vei historien om frivillige organisasjoners pionerinnsats. Hvor viktige er de for Bergen? Og ligger forholdene til rette for videre utvikling?

agens ideelle helsesektor springer ut av en lang, norsk tradisjon. Mange av de første velferdstjenestene utenfor familien vokste frem innenfor rammen av kirken og diakonale organisasjoner. På 1800-tallet begynte det offentlige så smått å ta et visst ansvar.

I 2018 stod ideelle og frivillige organisasjoner for 12.717 årsverk i helsesektoren og 29.000 årsverk i sosiale tjenester. Det utgjør ca ni prosent av arbeidsplassene innen helse og omsorg. Videre utvikling og vekst er avhengig av rammevilkår og samhandling mellom det offentlige og de ideelle. Ideell sektor må være villet.

Arrangementet er et samarbeid mellom Bergen Næringsråd og Haraldsplass Diakonale Stiftelse, og vil sette søkelys på de ideelles plass i byen. Vi spør:

  • Hva tenker og ønsker Bergens politikere for de ideelle?
  • Hvordan kan myndighetene være med på å tilrettelegge for vekst og utvikling?
  • Hva gjør politisk ordskifte og rammevilkår med hvordan ideelle aktører tør satse på velferdstjenester?

Frokost og registrering fra kl 08:00.

Arrangementet er et samarbeid mellom Haraldsplass Diakonale Stiftelse og Bergen Næringsråd

Lenke til arrangementet og påmelding

FOTO: Astrid Aarhus Byrknes