Skip to main content

Regines gjestehus blir midlertidig akutt overnatting for bostedsløse

7. juli 2024
Regines gjestehus

Kirkens Bymisjon har i lang tid arbeidet for å hjelpe de mest sårbare i samfunnet, og i denne perioden ser vi i fellesskap at det å bruke fasilitetene ved Regines Gjestehus for å gi et trygt botilbud for bostedsløse er mulig. Vi i Stiftelsen Diakonova Haraldsplass har valgt å støtte dette initiativet, som en del av vårt diakonale samfunnsansvar. Nylig har vi skrevet en samarbeidsavtale med Kirkens Bymisjon i en begrenset periode da vi etter 9. desember starter et rehabiliteringsarbeider på Regines Gjestehus.

Trenger du å komme i kontakt med Kirkens Bymisjon, ring Kristine Moskvil Thorsen: 918 14 411

 

Vi ønsker å informere dere om en viktig sak som skjer på Haraldsplassområdet i løpet av de kommende månedene. Stiftelsen Diakonova Haraldsplass har blitt kontaktet av Kirkens Bymisjon,
Bergen med forespørsel om et samarbeid. De har uttrykt et behov for å finne et overnattingstilbud for bostedsløse i Bergen. Stiftelsen har gjennom dialog gitt uttrykk for at et slikt tilbud ønsker vi å
vurdere og finne rom for. Vi har derfor tilbydd Kirkens Bymisjon å bruke Regines Gjestehus som midlertidig overnattingstilbud for bostedsløse i en begrenset periode fra 8. juli til 9. desember 2024.
Om samarbeidet:
– Tidsperiode: 8. juli 2024 til 9. desember 2024

– Formål: Å tilby midlertidig overnattingstilbud for bostedsløse
–  Sted: Regines Gjestehus på Haraldsplass Helsecampus, Ulriksdal 6.
Bakgrunn for prosjektet:
Kirkens Bymisjon har i lang tid arbeidet for å hjelpe de mest sårbare i samfunnet, og i denne perioden ser vi i fellesskap at det å bruke fasilitetene ved Regines Gjestehus for å gi et trygt botilbud for
bostedsløse er mulig. Vi i Stiftelsen Diakonova Haraldsplass har valgt å støtte dette initiativet, som en del av vårt diakonale samfunnsansvar. Nylig har vi skrevet en samarbeidsavtale med Kirkens
Bymisjon i en begrenset periode da vi etter 9. desember starter et rehabiliteringsarbeider på Regines Gjestehus.
Praktiske opplysninger:
–  Sikkerhet og orden: Det vil bli lagt stor vekt på sikkerhet og orden, og Kirkens Bymisjon vil være ansvarlig for oppfølging av beboerne. De vil sørge for at gjestene respekterer regler og
normer. Kirkens Bymisjon har personale til stede gjennom døgnet.
– De bostedsløse må søke om å få overnatte
–  Overnatting skjer i tidsrommet mellom kl 20.00 til 08.00 neste dag.

 

 

FOTO: Astrid Aarhus Byrknes