Skip to main content
Monthly Archives

juni 2024

Klaus Holthe kommer fra TV2 og har lang erfaring med formidling, kommunikasjon og journalistikk.

Klaus Holthe er tilsatt som ny kommunikasjonsansvarlig

By Aktuelt

Stiftelsen Diakonova Haraldsplass styrker laget med ny kommunikasjonsansvarlig!
Vi har gleden av å kunngjøre at vi har fått en svært dyktig og profilert medarbeider med på laget i Stiftelsen Diakonova Haraldsplass.

Klaus Holthe tiltrer som vår nye kommunikasjonsansvarlig fra 1.oktober 2024. Han kommer fra TV2 der han i over 28 år har vært journalist og reporter og bla laget mange nyhetssaker fra helse- og omsorgsfeltet. Klaus Holthe bringer med seg omfattende erfaring og kompetanse som vil være uvurderlig i vårt videre arbeid med å synliggjøre stiftelsens samfunnsnyttige innsats innen barnevern, sykehus, psykisk helsevern, samtalesenter, utdanning og eldreomsorg.

– Vi er svært glade for å ønske Klaus Holthe velkommen til Stiftelsen Diakonova Haraldsplass. Med hans omfattende bakgrunn og ekspertise innen kommunikasjon og journalistikk, er vi sikre på at han vil bidra til å løfte vår profil og formidle vårt viktige arbeid på en god måte, sier Jørn-Henning Theis som er adm.dir. i stiftelsen.
-Det er både spennende og utfordrende å få jobbe i en stiftelse som driver med samfunnsnyttig arbeid og slik sett er en samfunnsaktør innen flere viktige områder. Jeg ser frem til å jobbe med å gjøre stiftelsens arbeid og virksomheter mer synlig både internt og eksternt. Da denne jobben dukket opp, visste jeg at dette var noe jeg virkelig hadde lyst til, sier Klaus Holthe.

Velkommen på laget Klaus, og lykke til i viktige oppgaver for Stiftelsen Diakonova Haraldsplass og virksomhetene!

 

FOTO: Ole Enes Ebbesen/TV2

Fra ve: Vigdis Anita Gåskjenn (SDH), Beate Wictorin (SDH), Armina Ammookteh (Siljuslåtten sykehjem), Tobias Øvstedal (Pol.rådgiver for byråd), Marion Ytre-Arne Kvamme (Siljuslåtten sykehjem), Marte Monstad (byråd for eldre, helse og omsorg), Elin Sjursen (Domkirkehjemmet), Jørn-Henning Theis (SDH) Bak: Eirik Westrheim (byrådsavdeling for eldre, helse og omsorg) Kjell Wollf, kommunaldirektør var også med fra kommunen, men ikke tilstede da bildet ble tatt.

Marte Joan Monstad, Byråd for eldre, helse og omsorg besøkte Stiftelsen Diakonova Haraldsplass

By Aktuelt

Stiftelsen hadde mandag besøk fra Bergen kommune, og byrådsavdeling for eldre, helse og omsorg. Vi setter pris på at våre invitasjoner til møter, dialog og besøk blir godt mottatt, og denne mandagen fikk vi ta imot både politisk ledelse og administrativ ledelse fra denne byrådsavdelingen.

Gjennom presentasjon av stiftelsen, og med særskilt fokus på eldreomsorg og sykehjemstjenesten fikk vi en god dialog om viktige utfordringer, rammevilkår for ideelle sykehjem, samt fokus på kompetanse. Byråd Marte Joan Monstad (FRP) takket for invitasjonen, og for muligheten til å bli oppdatert på hva stiftelsen arbeider med, og den utviklingen vi står i som samfunnsaktør. Stiftelsen er opptatt av samarbeid og dialog, også når vi står overfor utfordringer enten det handler om økonomi eller andre temaer, og det er verdifullt når man sammen kan løfte temaer som kompetanse, rekruttering og virkemidler til å beholde verdifull kompetanse. Et godt samarbeid mellom kommune og oss som ideelle er «vinn-vinn». Vi har mye å snakke om fremover, og ser frem til neste møtepunkt.

Takk for besøket, og velkommen tilbake!

 

FOTO: Astrid Aarhus Byrknes

Stiftelsen Diakonova Haraldsplass har ansatt Gunnar Hernborg som ny eiendomsdirektør

By Aktuelt

Stiftelsen Diakonova Haraldsplass er stolt av å kunngjøre ansettelsen av Gunnar Hernborg som ny eiendomsdirektør.
Hernborg kommer fra stilling som prosjektdirektør hos GC Rieber Eiendom AS, og har en omfattende erfaring, kunnskap og ekspertise innen eiendomsutvikling og -forvaltning.

Med en solid bakgrunn fra bransjen, og med en tung fagkompetanse, vil Gunnar Hernborg være en stor ressurs for stiftelsen. Stiftelsen er i en spennende fase med vekst og utvikling for å sikre gode tjenester for mennesker som har behov for disse på ulike måter.
-Vi er svært begeistret for ansettelsen, og ønsker Gunnar velkommen til vårt team. Hans kunnskap og erfaring innenfor eiendomsutvikling vil være viktig, og vil bidra til at vi fortsetter å vokse på en bærekraftig og innovativ måte, og kan være til stede i samfunnet for ulike sårbare grupper, sier Jørn-Henning Theis, administrerende direktør i Stiftelsen Diakonova Haraldsplass.
Gunnar Hernborg uttrykker også stor entusiasme for stillingen:
– Jeg ser veldig frem til å starte i jobben og bidra med min kunnskap og erfaring for å fremme formålene til stiftelsen. Jeg er imponert over stiftelsens arbeid, og ikke minst tydeligheten i strategien om videre vekst og hvilken rolle eiendom spiller her. Og så gleder jeg meg til å bli kjent med alle nye kollegaer.

 

FOTO: GC Rieber Eiendom AS

Fra ve: Claus Pedersen (Diakonissestiftelsen), Vigdis Gåskjenn (Stiftelsen Diakonova Haraldsplass), Annette Christoffersen (Diakonissestiftelsen), Jørn-Henning Theis (Stiftelsen Diakonova Haraldsplass), Mogens Madsen (Diakonissestiftelsen) og Erik Bøckmann (Nestleder i Hovedstyret Stiftelsen Diakonova Haraldsplass)

Diakonissestiftelsen i København besøkte Haraldsplass

By Aktuelt

Stiftelsen Diakonova Haraldsplass hadde nylig besøk fra vår søsterorganisasjon i Danmark. Utveksling av erfaringer, prosjekter, organisering og rammevilkår stod på dagsorden.

Det er alltid givende å utveksle kunnskap og ideer med andre. Diakonissestiftelsen i København er en stor diakonal organisasjon som ligner på Stiftelsen Diakonova Haraldsplass. De har noen kjerneverdier som de arbeider etter som er godt gjenkjennelige med Stiftelsen Diakonova Haraldsplass sin strategi og ellers hvordan vi driver våre virksomheter. Verdiord som medmenneskelighet, ordentlighet, faglighet, synergi og nytenkning kan samles i vårt motto som er kompetanse med hjertevarme! Diakonissestiftelsen i København har flere virksomheter som ligner våre som bla Diakonifellesskap, utdannelse og  sykehjem.

Vi takker for besøket, og sier på gjensyn, for vi kommer til å ha god kontakt med Diakonissestiftelsen i tiden fremover.

FOTO: Astrid Aarhus Byrknes