Skip to main content
Monthly Archives

april 2022

Adm.dir. Jørn-Henning Theis

Samarbeid gir vekst og utvikling

By Aktuelt

Tanken om å hegne om sitt eget og lukke seg inne med sine likesinnede er en sikker vei til nedleggelse og avslutning for en virksomhet. Samarbeid, raushet og samhandling åpner opp, det gir næring og luft, og tanker og nye visjoner. Og det fører til nye handlinger, nye praksiser, med økt kvalitet, økt interesse, og bedre resultater.

Dette er ideen bak Haraldsplass Helsecampus. Åpenhet og raushet! Samhandling, ulike aktører, og etablering av nye møteplasser er mer enn bare en ide og en god tanke. Samhandling og samarbeid vil bli helt avgjørende for fremtiden for mange virksomheter.  Ikke minst her hos oss.

På Haraldsplass Helsecampus har vi selvsagt våre egne virksomheter som Haraldsplass Diakonale Sykehus, VID vitenskapelige høgskole og Haraldsplass Barnevern. At Helse Bergen, Høgskolen på Vestlandet og Universitetet i Bergen har flere lokaliseringer i og på området er unikt, og gir det beste grunnlag for samarbeid og spennende samhandling. Flere spennende aktører er nå lokalisert her på Haraldsplass: Noklus, Verdighetsenteret, Helse Bergen, Bergen kommune, Olaviken og Sykehusapotekene Vest. Og flere er på vei! Alrek Helseklynge med akkurat samme grunntanke som oss ligger rett over veien for Haraldsplass, og er en gavesom gir mange muligheter.

Styreleder i VID vitenskapelige høgskole, Torger Reve, er en nestor innenfor «klyngetenkning» i Norge. I en artikkel skriver han (sammen med Owe Hagesæther) at «det er samspillet mellom ulike aktører … som skaper en effektiv klynge. Det er nettopp dette samspillet som må til for å skape et innovativt økosystem. En klynge er med andre ord ikke et nytt næringsbygg eller et bygg til forskning og utvikling. Det er heller ikke en samling med bygg eller en campus på et universitet.» (https://www.bi.no/forskning/business-review/articles/2018/02/hva-naringsklynger-er/)

En klynge er ikke et bygg eller nye bygg. Haraldsplass Helsecampus er heller ikke bygg, – det er et konsept! Det er samspillet og samhandlingen som skal skape nye muligheter og nye tanker til beste for de vi er til for!

Vi som en diakonal stiftelse og diakonale virksomheter er forpliktet til å skape innovasjon, stå godt på skuldrene til de som har våget og vist mot gjennom hundre år, og videreutvikle gode og fremtidsrettede tjenester innenfor alle våre områder.

Vi tror at samarbeid og samhandling, med en utstrakt deling- og åpenhetskultur, kommer til å være det bærende i videreutviklingen av kunnskapssamfunnet. Ikke bare ønsker Haraldsplass å være en del av det, vi ønsker å bidra inn i det, stimulere til det og være en aktør gjennom samarbeid og utvikling.

Haraldsplass Helsecampus skal være en samarbeidsarena. En samhandlingsarena. En arena for innovasjon, forskning og utvikling. De ulike aktørene på området representerer dette hver for seg på viktige samfunnsområder. Nå kan vi skape noe helt nytt sammen!

Våre egne virksomheter skal bidra med både forskning, utdanning og ikke minst være nær brukere og pasienter, enten det er sykehus, barnevern, eldreomsorg, forskning og utdanning. Alt basert på vårt kristne verdisyn: At et hvert menneske er ukrenkelig og unikt. Og akkurat det bør utfordre oss til å våge, samhandle og tenke nytt hver eneste dag!

Jørn-Henning Theis

Administrerende direktør

 

 

FOTO: Astrid Aarhus Byrknes

Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe foretok den offisielle åpningen

Haraldsplass Helsecampus offisielt åpnet!

By Aktuelt

I dag, tirsdag 19. april, innviet VID vitenskapelige høgskole Bergen sin nye campus og har nå formelt flyttet inn i Haraldsplass Helsecampus.

Den offisielle åpningen var det forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe som sto for. Til stede var også helseminister Ingvild Kjerkol og leder av helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, Tone Wilhelmsen Trøen.

Med åpningen av Haraldsplass Helsecampus sørger VID for at studentene kan få en utdanning for fremtiden. Jeg er særlig imponert over det nye Senter for simulering og ferdighetstrening der studentene skal få trene på situasjoner de kommer til å møte i arbeidslivet, og jeg gleder meg på vegne av dagens og morgendagens studenter og pasienter, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe.

Haraldsplass Helsecampus er et samarbeid mellom Haraldsplass Diakonale Stiftelse, Haraldsplass Diakonale Sykehus og VID vitenskapelige høgskole. VID vitenskapelige høgskole sin campus på Haraldsplass i Bergen er sammensatt av nye og historiske bygninger til en moderne, fremtidsrettet høgskole som samhandler tett med Haraldsplass Diakonale Sykehus.

─ Vi ønsker å etablere et unikt kunnskaps- og innovasjonsmiljø. Vi kan allerede se at når mennesker og fagmiljø møtes, så settes ting i gang, sa Jørn-Henning Theis, administrerende direktør ved Haraldsplass Diakonale Stiftelse under dagens åpning.

Haraldsplass Helsecampus er det nyeste tilskuddet til VIDs moderne campuser i Stavanger, Oslo og Bergen. Rektor Bård Mæland ved VID vitenskapelige høgskole fremhevet at det på Haraldsplass Helsecampus er kort vei til et moderne ferdighetssenter, sykehus og praksissted.

─ Haraldsplass Helsecampus viser nye måter å drive utdanning på. Her tilbys undervisningsrom som er utstyrt på helt nye måter for å kombinere forelesninger med mer interaktivitet, sa rektor Mæland.

Her skal det legges til rette for et godt og helsefremmende studie- og arbeidsmiljø. Studenter og ansatte både fra VID og sykehuset vil oppleve faglige utfordringer, fellesskap, arbeidsglede, lik tilgang til deltakelse og konkrete muligheter for utvikling av egen kompetanse.

Teknologi har bidratt med nye måter å jobbe på, og medfører blant annet at sykehusets ansatte bruker mer av sin tid sammen med pasienten.

─ På vårt nye sykehus har vi tatt i bruk ny teknologi som støtter opp under god pasientbehandling og høy pasientsikkerhet. Dette vil studentene møte hos oss, sa administrerende direktør Kjerstin Fyllingen ved Haraldsplass Diakonale Sykehus.

Kort om Haraldsplass Helsecampus

I mai 1918 startet den første eleven på Diakonissehjemmet som i dag er Haraldsplass. Da hadde det vært drevet sykehus og arbeid for fattige i Bergen i mange år allerede. Haraldsplass Diakonale Sykehus driver lokalsykehus for 147 000 innbyggere, som gjør oss til det 12. største akuttsykehuset i Norge, der det kommer mellom 40-50 ambulanser inn til oss hver dag.

FOTO/VIDEO: navn/kilde

Fagdag på Haraldsplass Helsecampus 6.mai

By Aktuelt

Velkommen til fagdag med et viktig og relevant tema:

«De skrøpelige eldre med mange treffpunkt mot kommune og spesialisthelsetjenesten».

Fagdagen er den 6.mai fra kl. 10.00-15.30 og den er gratis!

Meld deg på:

 

I forbindelse med åpning av Haraldsplass Helsecampus inviteres du til en spennende fagdag med dette temaet. Dette er et samarbeid mellom VID vitenskapelige høgskole, Haraldsplass Diakonale Sykehus, Verdighetsenteret og Haraldsplass Diakonale Stiftelse.

Program:

09.30-10.00               Registrering , kaffe / te

10.00-10.10               Åpningsapell v/ Ada Jentoft Bjerkvig

10.10-10.30               Åpningsinnlegg v/ Eldreombud Bente Lund Jacobsen

10.30-11.20               Løser teknologi våre omsorgsoppgaver for de mest skrøpelige, panelsamtale v/ Herdis Alvsvåg, Petter Thornam og Lars Olav Gåsdal

11.20-11.35               Pause

11.35-11.55               Overføringer av pasienter v/Trine Oksholm

11.55-12.15               Eldres bruk av legevakt v/Marit Bakken

12.15-12.40               «Kollektivet», v/Eva Krokan Unge flytter inn på sykehjem

12.40-13.40               Lunsj med noe å bite i

13.40-14.20               Workshop      Forhåndssamtale på sykehjem – hva er hindringer og hva er fremmere v/ Irene Aasmul i samarbeid med Sebastian Von Hofacker

14.20-14.35               Pause

14.35-15.15               Åndelig og eksistensiell omsorg, v/ Tove Giske

15.15-15.30               Oppsummering

Gratis påmelding innen 29.04.22

meld deg på her:

FOTO:Unsplash