Skip to main content
Monthly Archives

oktober 2020

Kristin Lødøen Hope og Jørn Henning Theis på Søsterhjemmet

Kristin Lødøen Hope er vår nye sykehusprest og studentprest!

By Aktuelt

Det var stor glede i kapellet på Søsterhjemmet søndag 25.10 da Kristin Lødøen Hope ble innsatt som sykehusprest ved Haraldsplass Diakonale Sykehus og som studentprest på VID-vitenskapelige høyskole avdeling Bergen.

Kristin har allerede vært noen måneder i denne kombinerte stillingen, men forrige søndag var det endelig duket for Gudstjeneste og den nye presten vår ble formelt innsatt.

Søndagens Gudstjeneste var avslutningen på medlemshelgen til Diakonifelleskapet på Haraldsplass.

En Gudstjeneste preget av fellesskap, diakoni, forbønn og til slutt den tradisjonelle kirkekaffen! Og alt skjedde i henhold til gode smitteverntiltak og i henhold til råd fra myndighetene!

Domprost i Bergen, Gudmund Waaler medvirket og innsatte Kristin, og hadde selvfølgelig med seg insettelsesbrev fra biskopen i Bjørgvin: Halvor Nordhaug.

Kristin fikk mange gode ord med seg inn i denne viktige tjenesten der hun gjennom diakoniens tjeneste skal få være der hvor menneskene trenger henne. Enten man er syk eller er student, så er Kristin til stede og får være et redskap for Guds kjærlighet.

Ingeborg Mongstad Kvammen var en av de som var til stede under innsettelsen og som representerer VID.

-Det er spesielt å være studentprest i disse tider, men stengt campus. Du er for tiden studentprest uten studeter, sa Ingeborg i sin hilsen. Hun la til at det er viktig for studentpresten at alle blir behandlet likt, at alle er like verdifulle.

-Det er i diakoniens ånd å ikke gjøre forskjell på folk, sa Ingeborg M Kvammen til studentpresten Kristin!

Jørn Henning Theis som er adm.direktør i Haraldsplass Diakonale Stiftelse fremhevet i sin hilsen at vi fremdeles må løfte frem arven vi har som diakonal institusjon og forvalte den inn i den tiden vi lever i.

-Det er viktig å skape møteplasser for studentene, men også krevende, sa Jørn Henning Theis og legger til

-vi må hele tiden utvikle oss og arbeide helskaplig med prestetjenesten i våre virksomheter.

Med snitter og kake til kaffen ble en fin medlemshelg avsluttet med salmen «Stor er din trofasthet»

FOTO: Astrid Aarhus Byrknes

NYTT STYRE I DIAKONIFELLESSKAPET

By Aktuelt

Tordis Sundnes er valgt som leder i styret for Diakonifellesskapet!

Mandag 28.september var styret for Diakonifellesskapet samlet til konstituering. Dette var det første styremøtet etter at årsmøtet hadde valgt sitt styre.

Diakonifelleskapet har sine røtter tilbake til det opprinnelige søsterfellesskapet på Haraldsplass og er i dag et levende fellesskap av mennesker som er opptatt av diakonalt arbeid i kirke og samfunn. Fellesskapet møtes med jevne mellomrom til temakvelder, fester, Gudstjenester og ikke minst årsmøtehelg.

Styret er valgt for tidsrommet 2020-2021 og består av:

Tordis Sundnes (leder)

Bjørg Rolvsvåg (nestleder)

Astrid A Vilsvik

Øystein Rønhovde

Edith Steiro

Sidsel Grønlund

Varamedlemmer er: Marit Berentsen, Berit Eriksen og Annie Andersen

Forstanderinne Rollaug Haugaland Waaler er styrets sekretær.

 

 

 

 

Ingrid Kristine Frøysland er vår nye HR leder!

By Aktuelt

Vår nye HR leder er fra 1.oktober på plass i Mohns Villa og er klar til å arbeide med personal og HR arbeid i Stiftelsen og ut i virksomhetene.

Ingrid Kristine er 32 år, samboer med Audun og har to gutter på 3 og 4 år. Familien har nettopp flyttet til Milde fra Askøy hvor de har bodd de siste årene. Ingrid Kristine er opprinnelig fra Ytrebygda.

Det er en allsidig HR leder som Stiftelsen har ansatt. Ingrid Kristine bruker mye av sin fritid på familie og venner.

-Vi seiler en del, samt at jeg er en aktiv strikker og bruker mye tid på dette for avslapping og utløp for kreativitet i en ellers hektisk hverdag, sier Ingrid Kristine.

Vår nye HR leder har en mastergrad i ledelse og organisasjonspsykologi og har jobbet med HR siden 2012.

-Jeg ser frem til å bli kjent med Stiftelsen, og virkosmhetene, og bistå lederne innen HR-relaterte utfordringer. Videre ser jeg frem til nye utfordringer og mye læring i tiden fremover, sier Ingrid Kristine og gleder seg til å bli kjent med den store «Haraldsplass familien».

HR leder stillingen er en nyoppretta stilling i Haraldsplass Diakonale Stiftelse. Det skjer mye i våre virksomheter og det er vekst og utvikling som krever gode og inkluderende prosesser gjennom personalarbeidet.

HR begrepet er mangfoldig, men kort fortalt handler HR om alle prosessene i en virksomhet som omhandler de menneskelige ressursene – altså de ansatte. HR står for Human Resources, og dette kan oversettes til nettopp de menneskelige ressurser, som er de viktigste vi har!

Ingrid Kristine vil ha sin base og kontor i Mohns Villa på Haraldsplass, men hun kommer til å være mye på farten da hennes arbeidsoppgaver er i de ulike virksomhetene under Stiftelsen.

Vi ønsker Ingrid Kristine Frøysland varmt velkommen og lykke til med oppgavene!

FOTO: Astrid Aarhus Byrknes