Monthly Archives

oktober 2020

NYTT STYRE I DIAKONIFELLESSKAPET

By | Aktuelt | No Comments

Tordis Sundnes er valgt som leder i styret for Diakonifellesskapet!

Mandag 28.september var styret for Diakonifellesskapet samlet til konstituering. Dette var det første styremøtet etter at årsmøtet hadde valgt sitt styre.

Diakonifelleskapet har sine røtter tilbake til det opprinnelige søsterfellesskapet på Haraldsplass og er i dag et levende fellesskap av mennesker som er opptatt av diakonalt arbeid i kirke og samfunn. Fellesskapet møtes med jevne mellomrom til temakvelder, fester, Gudstjenester og ikke minst årsmøtehelg.

Styret er valgt for tidsrommet 2020-2021 og består av:

Tordis Sundnes (leder)

Bjørg Rolvsvåg (nestleder)

Astrid A Vilsvik

Øystein Rønhovde

Edith Steiro

Sidsel Grønlund

Varamedlemmer er: Marit Berentsen, Berit Eriksen og Annie Andersen

Forstanderinne Rollaug Haugaland Waaler er styrets sekretær.

 

 

 

 

Ingrid Kristine Frøysland er vår nye HR leder!

By | Aktuelt | No Comments

Vår nye HR leder er fra 1.oktober på plass i Mohns Villa og er klar til å arbeide med personal og HR arbeid i Stiftelsen og ut i virksomhetene.

Ingrid Kristine er 32 år, samboer med Audun og har to gutter på 3 og 4 år. Familien har nettopp flyttet til Milde fra Askøy hvor de har bodd de siste årene. Ingrid Kristine er opprinnelig fra Ytrebygda.

Det er en allsidig HR leder som Stiftelsen har ansatt. Ingrid Kristine bruker mye av sin fritid på familie og venner.

-Vi seiler en del, samt at jeg er en aktiv strikker og bruker mye tid på dette for avslapping og utløp for kreativitet i en ellers hektisk hverdag, sier Ingrid Kristine.

Vår nye HR leder har en mastergrad i ledelse og organisasjonspsykologi og har jobbet med HR siden 2012.

-Jeg ser frem til å bli kjent med Stiftelsen, og virkosmhetene, og bistå lederne innen HR-relaterte utfordringer. Videre ser jeg frem til nye utfordringer og mye læring i tiden fremover, sier Ingrid Kristine og gleder seg til å bli kjent med den store «Haraldsplass familien».

HR leder stillingen er en nyoppretta stilling i Haraldsplass Diakonale Stiftelse. Det skjer mye i våre virksomheter og det er vekst og utvikling som krever gode og inkluderende prosesser gjennom personalarbeidet.

HR begrepet er mangfoldig, men kort fortalt handler HR om alle prosessene i en virksomhet som omhandler de menneskelige ressursene – altså de ansatte. HR står for Human Resources, og dette kan oversettes til nettopp de menneskelige ressurser, som er de viktigste vi har!

Ingrid Kristine vil ha sin base og kontor i Mohns Villa på Haraldsplass, men hun kommer til å være mye på farten da hennes arbeidsoppgaver er i de ulike virksomhetene under Stiftelsen.

Vi ønsker Ingrid Kristine Frøysland varmt velkommen og lykke til med oppgavene!

FOTO: Astrid Aarhus Byrknes