Skip to main content
Monthly Archives

september 2022

Gry Ulvedalen er rektor på Fagskolen Diakonova.

Gry Ulvedalen blir Fagskolen Diakonovas første rektor

By Aktuelt

Fagskolen Diakonova ble formelt opprettet som en helt ny aktør innenfor helse- og omsorgsfag i oktober 2021 og akkreditert på forsommeren 2022. Oppgavene står nå i kø for å bygge den opp og kunne starte studietilbudet høsten 2023 i Oslo og Bergen.

Gry Ulvedalen samler 34 års erfaring fra både helsevesen og høyere yrkesfaglig utdanning hvor hun har arbeidet med pedagogiske prosesser og utdanningsledelse, administrasjon og utviklingsledelse.   Hun er i dag leder for utviklingsarbeidet ved Fagskolen i Viken.

– Å søke denne stillingen som rektor var det helt naturlige neste valg i min karriere, sier Gry Ulvedalen. Jeg vil ha ansvar for å bygge noe helt nytt samtidig med at jeg vil kunne bruke min faglige kompetanse og lederkompetanse, og min innsikt opparbeidet gjennom ledelsen av Nasjonalt fagråd for fagskoleutdanning innenfor helse- og oppvekstfag. Jeg ser også for meg at det blir nødvendig å melde seg på ulike politiske prosesser for å posisjonere fagskolen. Dette er virkelig en super bukett av oppgaver fortsetter hun.

– Det er unikt å få lov til å starte i en ny jobb ved å rekruttere både de første ansatte og studenter, bygge en kultur som motiverer disse samt legge planer for markedsføring av skolen. Jeg gleder meg til å ta fatt på jobben i begynnelsen av november, avslutter hun.

Skal være tett på arbeidsgivere

Fagskolens eiere – stiftelsen Diakonova, Haraldsplass stiftelsen, stiftelsen Diakonhjemmet og Ferd – har en over 100-årig historie som pionerer innenfor velferd og utdanning av helsepersonell har alltid stått sentralt. De har også tradisjon for å være langsiktige samarbeidspartnere for det offentlige.

– Gry har gjennom rekrutteringsprosessen synliggjort verdien av å ha et praksisnært og tett samarbeid med arbeidslivet i etableringen og driften av Fagskolen Diakonova, sier styreleder Solveig Kopperstad Bratseth. Gry har innsikt og faglig tyngde og vil raskt kunne hekte seg på de mange pågående prosessene.

– Gry Ulvedalen matchet rett og slett svært godt kompetansen, erfaringen og egenskaper som vi var ut etter for å utvikle mulighetsrommet som ligger i eiernes ambisjon om å utvide utdanningsporteføljen med fagskoleutdanninger, avslutter Kopperstad Bratseth.

TEKST/FOTO: Diakonhjemmet

Representanter fra Tremor kirken sitt diakonale arbeid "Velsigna jul" mottar Regine Waages pris for diakoni og frivillighet.

«Velsigna jul»Tremorkirken tildeles Regine Waages pris for diakoni og frivillighet.

By Aktuelt

Prisen ble delt ut på Diakonikonferansen Fri til å skape som ble avholdt i Salem konferansesenter fredag 2.september.

Det er første gang at prisen deles ut, og det er Haraldsplass Diakonale Stiftelse som har initiert prisen.

Juryen bestående av Astrid Aarhus Byrknes fra Haraldsplass Diakonale Stiftelse, Vetle Karlsen Eide fra Bjørgvin Bispedømme, Halgeir Berge fra KIA Vest og Rollaug Waaler fra Haraldsplass Diakonale Stiftelse, og leder av juryen har gått gjennom nominerte kandidater til Regine Waages pris for diakoni og frivillighet.

Juryen har lagt vekt på følgende kriterier ved nominering av kandidatene, – Diakoni (evangeliet i handling), frivillighet, verdighet. Disse kriteriene er i tråd med formålet og vedtektene ellers for prisen.

En samstemt jury er enig i at «Velsigna jul» fra Tremorkirken svarer ut disse kriteriene og er en verdig vinner av Regine Waages pris for diakoni og frivillighet for 2022.

Juryen legger merke til at «Velsigna jul» i sitt arbeid med å hjelpe vanskeligstilte familier og ungdommer i kommunen ved å gi dem et ekstra løft inn i julen  bidrar til:

  • Løfte fram diakoni i nærmiljøet ved å hjelpe de som trenger det
  • De får til samarbeid mellom Tremorkirken og kommunens barnevernstjeneste
  • De muliggjør frivillighet fordi frivillige både skaffer / lager julegaver, og er med på å pakke inn gavene
  • De oppmuntrer til giverglede
  • De er med på å gi verdighet til de som står i vanskelige situasjoner fordi gavene er fra anonyme givere og tilpasset kjønn og alder på mottakere.
  • Slik situasjonen er i dag, regner juryen med at høsten vil bli ekstra utfordrende for mange av de som har mottatt gaver fra «Velsigna jul» pga økt prisstigning og dyr strøm. Dette kan føre til at flere vil trenge denne ekstra diakonale handlingen også i år.

Vi gratulerer det diakonale arbeidet «Velsigna jul» i Tremorkirken med Regine Waages pris for diakoni og frivillighet, og ønsker de frivillige alt godt og lykke til med fortsatt viktig arbeid for sine medmennesker.

FOTO: Per Byrknes, NLM Region Vest

Idar Krumsvik er ny direktør for Haraldsplass Barnevern og Serio Ungdomssenter AS

PRESSEMELDING: Ny direktør til Haraldsplass Barnevern og Serio Ungdomssenter AS

By Aktuelt

Idar Krumsvik er ansatt som ny direktør ved Haraldsplass Barnevern.

Idar Krumsvik kommer fra Bufetat Region vest der han har vært Avdelingsdirektør med stort regionalt ansvar gjennom mange år.

Krumsvik begynner i jobben som direktør 1.desember 2022.

-Dette ser vi på som en stjernesignering. Krumsvik er sterk faglig med mye kompetanse, og har lang erfaring fra ledelse og kvalitetsarbeid i Bufetat. Vi ser virkelig frem til å få Idar Krumsvik med på laget, sier Jørn-Henning Theis som er administrerende direktør i Haraldsplass Diakonale Stiftelse.

Haraldsplass Barnevern er f.t. organisert under Haraldsplass Diakonale Stiftelse. Nylig har Stiftelsen inngått avtale om kjøp av Serio Ungdomssenter AS i Agder. Dette selskapet blir gjort om til et ideelt AS i tråd med Haraldsplass sin ideelle virksomhet, og skal slås sammen med Haraldsplass Barnevern.

-Denne sammenslåingen er en unik mulighet til å utvikle en god og robust tjeneste innenfor barnevernsområdet med høy kvalitet og kompetanse, samt at vi også nå tar steget ut av Bergensområdet og i denne omgang til Agder, sier Jørn-Henning Theis.

Haraldsplass Diakonale Stiftelse har en sterk historie og tradisjon som samfunnsaktør, og vi ser frem til å utvikle tjenester til det beste for de barna og unge vi skal ivareta, i godt og konstruktivt samarbeid med våre oppdragsgivere.

Haraldsplass Diakonale Stiftelse driver virksomheter innenfor sykehus, psykisk helsevern, utdanning, eldreomsorg, barnevern og samtale.

Vår visjon er å tilby kompetanse med hjertevarme.

For mer informasjon kontakt:

Jørn-Henning Theis (934 55 560)

Adm.dir. Haraldsplass Diakonale Stiftelse og styreleder i Haraldsplass Barnevern.

Tekst: Astrid Aarhus Byrknes

Foto: privat