Skip to main content

PRESSEMELDING: Ny direktør til Haraldsplass Barnevern og Serio Ungdomssenter AS

1. september 2022
Idar Krumsvik er ny direktør for Haraldsplass Barnevern og Serio Ungdomssenter AS

Idar Krumsvik er ansatt som ny direktør ved Haraldsplass Barnevern.

Idar Krumsvik kommer fra Bufetat Region vest der han har vært Avdelingsdirektør med stort regionalt ansvar gjennom mange år.

Krumsvik begynner i jobben som direktør 1.desember 2022.

-Dette ser vi på som en stjernesignering. Krumsvik er sterk faglig med mye kompetanse, og har lang erfaring fra ledelse og kvalitetsarbeid i Bufetat. Vi ser virkelig frem til å få Idar Krumsvik med på laget, sier Jørn-Henning Theis som er administrerende direktør i Haraldsplass Diakonale Stiftelse.

Haraldsplass Barnevern er f.t. organisert under Haraldsplass Diakonale Stiftelse. Nylig har Stiftelsen inngått avtale om kjøp av Serio Ungdomssenter AS i Agder. Dette selskapet blir gjort om til et ideelt AS i tråd med Haraldsplass sin ideelle virksomhet, og skal slås sammen med Haraldsplass Barnevern.

-Denne sammenslåingen er en unik mulighet til å utvikle en god og robust tjeneste innenfor barnevernsområdet med høy kvalitet og kompetanse, samt at vi også nå tar steget ut av Bergensområdet og i denne omgang til Agder, sier Jørn-Henning Theis.

Haraldsplass Diakonale Stiftelse har en sterk historie og tradisjon som samfunnsaktør, og vi ser frem til å utvikle tjenester til det beste for de barna og unge vi skal ivareta, i godt og konstruktivt samarbeid med våre oppdragsgivere.

Haraldsplass Diakonale Stiftelse driver virksomheter innenfor sykehus, psykisk helsevern, utdanning, eldreomsorg, barnevern og samtale.

Vår visjon er å tilby kompetanse med hjertevarme.

For mer informasjon kontakt:

Jørn-Henning Theis (934 55 560)

Adm.dir. Haraldsplass Diakonale Stiftelse og styreleder i Haraldsplass Barnevern.

Tekst: Astrid Aarhus Byrknes

Foto: privat