Skip to main content
Monthly Archives

november 2022

Tidligere forstandere og forstanderinne på besøk i Stiftelsen.Audun Tang i midten.

Tidligere forstander ved Haraldsplass Diakonale Stiftelse Audun Tang har fylt 100 år!

By Aktuelt

Den 24.november fylte Audun Tang 100 år. Audun Tang ledet Bergen Diakonissehjem (Haraldsplass Diakonale Stiftelse) som forstander fra 1976 til 1989.Før dette var han sykehusprest og studierektor på Haraldsplass. I denne perioden skjedde det mye på Haraldsplass av både strukturelle grep i ledelsen, men også store endringer i bla høgskolen.

Audun Tang vokste opp i bedehus- og indremisjonsmiljøet i Blomsterdalen og dette var med å motivere hans senere livsvalg om å studere teologi. 

I 1953 ble Audun Tang ordinert til prest og frem til 1958 virket han som kretssekretær i Bjørgvin krets av Santalmisjonen. 

Audun Tang var også misjonær ved Batak-kirkens teologiske høyskole i Nord Sumatra. Her var han og familien hans i hele 12 år. 

Fødselsdagen feiret Audun Tang i Ytrebygda kirke 26.november med inviterte gjester. Jubilanten fikk som seg hør og bør mange hilsener på dagen. 

En av de som hilste jubilanten var Jørn-Henning Theis som i dag er adm.dir. i Haraldsplass Diakonale Stiftelse. 

Theis fokuserte på hva Tang har betydd for Haraldsplass i en viktig brytningstid i årene 1976-1989. Tang kjempet mange kamper denne perioden for ideell og diakonal sektor.  

I Audun Tang sin tid som leder ble bla barnevern (Haraldsplass Barnevern) og sjelesorgsenteret (Haraldsplass Samtalesenter) etablert. Gjennom funksjonsfordeling mellom Haukeland sykehus og Haraldsplass ble geriatriområdet lagt til Haraldsplass Diakonale Sykehus. Dette var virkelig et sjakktrekk! 

-Du stod opp for Haraldsplass gjennom din refleksjon både prinsipielt, vitenskapelig og teologisk. Dette var en gave og en velsignelse for Haraldsplass. I en sterk brytningstid ideologisk sett løftet du frem også frem diakonien i et sekulært samfunn. Denne diskusjonen er ennå ikke ferdig, sa Jørn-Henning Theis i sin tale til jubilanten. 

Haraldsplass Diakonale Stiftelse har mye å takke Audun Tang for. 

Vi gratulerer Audun Tang med overstått dag, og ønsker alt godt for dagene som kommer! 

 

 

 

 

 

FOTO: Rollaug Haugland Waaler

Alléen med lys i november!

Lystenning i Alléen søndag 27.11.22

By Aktuelt

Vi inviterer til familiegudstjeneste i foajeen på sykehuset/ resepsjonsområdet.

Collegium Vocale deltar og det blir servering av gløgg og pepperkaker.

Etter gudstjenesten går vi i prosesjon opp til Alléen og tenner lysene ca. kl. 17:45.

Hjertelig velkommen til store og små!

 

FOTO: Astrid Aarhus Byrknes

Alt du bør vite om det nye bybanestoppet ved Haraldsplass

By Aktuelt

Mandag 21. november åpner linje 2 og budsjettet for utbyggingen er på omtrent 7,5 mrd., og er en del av Miljøløftet i Bergen.

Den nye underjordiske holdeplassen skal betjene fastboende, ansatte, brukere og pasienter til Haraldsplass Diakonale Sykehus, Haraldsplass Helsecampus med VID vitenskapelige høgskole, og ellers leietagere og brukere på Haraldsplassområdet, Haukeland Universitetssykehus og ved andre helseinstitusjoner i området.

Ta Bybanen til Haraldsplass Diakonale Sykehus og Haraldsplass Helsecampus.

Med den nye bybanelinjen (linje 2) vil det ta syv minutter fra Kaigaten i sentrum til bybanestoppet ved Haraldsplass og Haukeland.

Fra Fyllingsdalen vil det ta 9 minutter til Kronstad, og 10 minutter til Haraldsplass/Haukeland – og 18 minutter til endeholdeplassen i Kaigaten (sentrum av Bergen). Kronstad kommer til å bli et travelt knutepunkt. Der blir det overgang mellom bybanens linje 1 og linje 2.

Selve holdeplassen ved Haraldsplass/Haukeland blir på mange måter historisk. Det blir den første underjordiske holdeplassen i Vestland fylke.​ Holdeplassen ved Haraldsplass heter «Haukeland sjukehus», og navnet er forankret politisk i gamle Hordaland fylke.

Holdeplassen ligger 30 meter under bakken. Det tilsvarer et «ni-etasjes bygg» – her er det godt lys, heiser og rulletrapper.

Når man kommer til holdeplassen under bakken, vil det bli skiltet til Haraldsplass.

Med 7000 daglige passasjerer blir dette den travleste bybaneholdeplassen.

– Dobbelt sett med rulletrapper i tre sløyfer vil ta unna de fleste passasjerene som går av Bybanen på vei opp til bakkenivå, sier byggeleder Kjetil Kolle Solheim.

Den underjordiske holdeplassen vil holde en konstant temperatur på 8 grader både sommer og vinter. Innemiljø i en slik installasjon er også viktig, og det er flere tiltak for å sørge for at dette blir best mulig både med ventilasjon og materialvalg i alle deler av konstruksjonen. Holdeplassen har også et kraftig røykavtrekk og evakueringssoner ved en eventuell brann.

Nede på holdeplassen har benker blitt montert og “den oransje skiven» har fått en sentral plassering på plattformen. Den oransje skiven er bybanens kjennemerke, på holdeplassen inneholder den all baneinformasjon og billettautomat.  Det er også montert benker og oransje skiver ved alle inngangspartier slik at brukere kjenner igjen bybanens innganger.

Plattformen er 12 meter bred og 48 meter lang.

Det blir to oppganger

Oppgang sør: Tar deg til utgangen i krysset Haukelandsbakken og Haukelandsveien med kort vei til Haukeland Universitetssjukehus. I oppgangen kommer naturlig lys inn fra holdeplassbygget ned i oppgangen via speil/lyssverd. Den mest effektive metoden er å bruke rulletrapper, alternativt er det også to heiser.

Oppgang nord: Tar deg på 4 – 5 minutter i gangtunnel – til utgangen tett på Haraldsplass Diakonale Sykehus, Haraldsplass Helsecampus, Årstadveien og Odontologen. Gangtunnelen er 11​0 meter lang og tar deg gradvis oppover mot Haraldsplass. Gangtunnelen (se bildet under) er godt opplyst og oversiktlig. Her er det også rulletrapper og heis. Denne oppgangen er også tett på for VID vitenskapelige høgskole.

Oppgangene er godt merket med Haraldsplass og Haukeland.

Anleggsgartner har bygget natursteinmur, kantstein langs vei, brostein og granitt. Dette er et gammelt håndverk som skaper varige overflater og trivelige uterom. Grøntavdelingen til anleggsgartneren har hatt ansvar for beplantning av trær, busker, blomster og planter.

Endringer i det trafikale bildet og nytt kjøremønster:

Det blir også endringer i det trafikale bildet i området rundt Haraldsplass Diakonale Sykehus. Nåværende innkjørsel til HDS (bildet under) blir stengt for vanlig trafikk. Denne innkjørselen skal være forbeholdt utrykningskjøretøy i rød respons, altså akutt hjelp.

Besøkende, ansatte og brukere som kommer med bil – kjører inn ved Ulriksdal Helsepark – og følger skilting mot HDS (se bildet under – bildet er tatt i retning sør). Kjør inn ved rundkjøring, vis-á-vis Rema 1000. Når man kommer inn til sykehuset vil man finne Haraldsplass Parkering. Du kan gå tørrskodd inn til selve sykehuset. Endringene i kjøremønsteret skjer fra søndag 20.11.22 – kl. 20.00.

Her kan du få nyttig informasjon om busstilbudet til Haraldsplass Diakonale Sykehus, Haukeland Universitetssykehus og andre helseinstitusjoner i området:

Endringer for kollektivreisende i Bergen fra 21. november – Skyss.

På bybaneholdeplassen, ved Haraldsplass og Haukeland Universitetssykehus, har kunstneren Inger Johanne Rasmussen laget kunstverket «Melkeveien» (se bildet under). Det er et integrert verk av betongheller laget på Tunge Ting AS på Voss i samarbeid med kunstneren.

Ellers langs traseen er det en statue i bronse ved Fyllingsdalen terminal, takplate i bybanevognene og en fotoutstilling laget av Vegar Moen og Beret Aksnes, lydspor som spilles av ved hver ny holdeplass laget av komponist Craig Farr. Du kan lese mer om bybanekunsten på Haukeland sjukehus holdeplass her:

https://www.vestlandfylke.no/nyheitsarkiv/2021/mangefarga-stjernehimmel-under-bakken-pa-haukeland/

 

 

FOTO: Rune Eriksen