Skip to main content

Alt du bør vite om det nye bybanestoppet ved Haraldsplass

14. november 2022

Mandag 21. november åpner linje 2 og budsjettet for utbyggingen er på omtrent 7,5 mrd., og er en del av Miljøløftet i Bergen.

Den nye underjordiske holdeplassen skal betjene fastboende, ansatte, brukere og pasienter til Haraldsplass Diakonale Sykehus, Haraldsplass Helsecampus med VID vitenskapelige høgskole, og ellers leietagere og brukere på Haraldsplassområdet, Haukeland Universitetssykehus og ved andre helseinstitusjoner i området.

Ta Bybanen til Haraldsplass Diakonale Sykehus og Haraldsplass Helsecampus.

Med den nye bybanelinjen (linje 2) vil det ta syv minutter fra Kaigaten i sentrum til bybanestoppet ved Haraldsplass og Haukeland.

Fra Fyllingsdalen vil det ta 9 minutter til Kronstad, og 10 minutter til Haraldsplass/Haukeland – og 18 minutter til endeholdeplassen i Kaigaten (sentrum av Bergen). Kronstad kommer til å bli et travelt knutepunkt. Der blir det overgang mellom bybanens linje 1 og linje 2.

Selve holdeplassen ved Haraldsplass/Haukeland blir på mange måter historisk. Det blir den første underjordiske holdeplassen i Vestland fylke.​ Holdeplassen ved Haraldsplass heter «Haukeland sjukehus», og navnet er forankret politisk i gamle Hordaland fylke.

Holdeplassen ligger 30 meter under bakken. Det tilsvarer et «ni-etasjes bygg» – her er det godt lys, heiser og rulletrapper.

Når man kommer til holdeplassen under bakken, vil det bli skiltet til Haraldsplass.

Med 7000 daglige passasjerer blir dette den travleste bybaneholdeplassen.

– Dobbelt sett med rulletrapper i tre sløyfer vil ta unna de fleste passasjerene som går av Bybanen på vei opp til bakkenivå, sier byggeleder Kjetil Kolle Solheim.

Den underjordiske holdeplassen vil holde en konstant temperatur på 8 grader både sommer og vinter. Innemiljø i en slik installasjon er også viktig, og det er flere tiltak for å sørge for at dette blir best mulig både med ventilasjon og materialvalg i alle deler av konstruksjonen. Holdeplassen har også et kraftig røykavtrekk og evakueringssoner ved en eventuell brann.

Nede på holdeplassen har benker blitt montert og “den oransje skiven» har fått en sentral plassering på plattformen. Den oransje skiven er bybanens kjennemerke, på holdeplassen inneholder den all baneinformasjon og billettautomat.  Det er også montert benker og oransje skiver ved alle inngangspartier slik at brukere kjenner igjen bybanens innganger.

Plattformen er 12 meter bred og 48 meter lang.

Det blir to oppganger

Oppgang sør: Tar deg til utgangen i krysset Haukelandsbakken og Haukelandsveien med kort vei til Haukeland Universitetssjukehus. I oppgangen kommer naturlig lys inn fra holdeplassbygget ned i oppgangen via speil/lyssverd. Den mest effektive metoden er å bruke rulletrapper, alternativt er det også to heiser.

Oppgang nord: Tar deg på 4 – 5 minutter i gangtunnel – til utgangen tett på Haraldsplass Diakonale Sykehus, Haraldsplass Helsecampus, Årstadveien og Odontologen. Gangtunnelen er 11​0 meter lang og tar deg gradvis oppover mot Haraldsplass. Gangtunnelen (se bildet under) er godt opplyst og oversiktlig. Her er det også rulletrapper og heis. Denne oppgangen er også tett på for VID vitenskapelige høgskole.

Oppgangene er godt merket med Haraldsplass og Haukeland.

Anleggsgartner har bygget natursteinmur, kantstein langs vei, brostein og granitt. Dette er et gammelt håndverk som skaper varige overflater og trivelige uterom. Grøntavdelingen til anleggsgartneren har hatt ansvar for beplantning av trær, busker, blomster og planter.

Endringer i det trafikale bildet og nytt kjøremønster:

Det blir også endringer i det trafikale bildet i området rundt Haraldsplass Diakonale Sykehus. Nåværende innkjørsel til HDS (bildet under) blir stengt for vanlig trafikk. Denne innkjørselen skal være forbeholdt utrykningskjøretøy i rød respons, altså akutt hjelp.

Besøkende, ansatte og brukere som kommer med bil – kjører inn ved Ulriksdal Helsepark – og følger skilting mot HDS (se bildet under – bildet er tatt i retning sør). Kjør inn ved rundkjøring, vis-á-vis Rema 1000. Når man kommer inn til sykehuset vil man finne Haraldsplass Parkering. Du kan gå tørrskodd inn til selve sykehuset. Endringene i kjøremønsteret skjer fra søndag 20.11.22 – kl. 20.00.

Her kan du få nyttig informasjon om busstilbudet til Haraldsplass Diakonale Sykehus, Haukeland Universitetssykehus og andre helseinstitusjoner i området:

Endringer for kollektivreisende i Bergen fra 21. november – Skyss.

På bybaneholdeplassen, ved Haraldsplass og Haukeland Universitetssykehus, har kunstneren Inger Johanne Rasmussen laget kunstverket «Melkeveien» (se bildet under). Det er et integrert verk av betongheller laget på Tunge Ting AS på Voss i samarbeid med kunstneren.

Ellers langs traseen er det en statue i bronse ved Fyllingsdalen terminal, takplate i bybanevognene og en fotoutstilling laget av Vegar Moen og Beret Aksnes, lydspor som spilles av ved hver ny holdeplass laget av komponist Craig Farr. Du kan lese mer om bybanekunsten på Haukeland sjukehus holdeplass her:

https://www.vestlandfylke.no/nyheitsarkiv/2021/mangefarga-stjernehimmel-under-bakken-pa-haukeland/

 

 

FOTO: Rune Eriksen