Skip to main content
Monthly Archives

desember 2022

Haraldsplass Diakonale Stiftelse slutter seg til Bransjestandard for ideell velferd

By Aktuelt

Bransjestandard for ideell velferd ble vedtatt av bransjestyret for Virke ideell og frivillighet i oktober 2022. Haraldplass Diakonale Stiftelse ved Hovestyret tilsluttet seg bransjestandarden 19.12.2022.

Bransjestandarden gjelder for alle Virkes medlemmer som selv ønsker å slutte seg til den. Bransjestandarden gjelder her for virksomheter som yter velferdstjenester. For Haraldsplass Diakonale Stiftelse så er dette tjenester innenfor helse- og omsorg, samt utdanning. Standarden skal bidra til:

  • Økt tillit til ideelle organisasjoner
  • Åpenhet og etterrettelighet på økonomiske disposisjoner
  • Felles standard for god arbeidsgiverpolitikk i ideell sektor

Haraldsplass Diakonale Stiftelse ser på denne standarden som et viktig redskap for ideell vekst og utvikling.

Les mer om Virkes bransjestandard her

FOTO: Astrid Aarhus Byrknes

Julehilsen fra Haraldsplass Diakonale Stiftelse

By Aktuelt

Kjære venner av Haraldsplass Diakonale Stiftelse. 

Vi legger en hektisk, og fra et perspektiv, veldig spennende høst bak oss. Fra andre perspektiv ser det hel annerledes ut: Det er krig i Europa, mange flere enn før sliter med å betale regninger, og selv uten de alle største nedstengningene pga pandemi, er det mange ting som kan gjøre oss urolige.

Ennå er det etterdønninger av covid pandemien, og det er en travel tid i våre virksomheter der sykdom rammer både pasienter/brukere og personalet. 

Samtidig så skjer det mye i Haraldsplass Diakonale Stiftelse for tiden, men alt skjer med et fokus på det viktige samfunnsoppdraget vi har, og vår rolle som samfunnsaktør. 

Vi er i alle virksomhetene og Stiftelsen veldig opptatt av å se fremover og utvikle oss. Denne høsten har vi arbeidet mye med en ny strategiplan for Stiftelsen som ble vedtatt av hovedstyret 19. desember. Her det særlig fem områder som vi skal jobbe frem mot 2027: 

  • Diakonal verdibærer og synlig samfunnsaktør​  
  • Engasjement for bærekraft i et bredt perspektiv ​  
  • Samarbeid internt og eksternt for å oppnå vekst og utvikling​  
  • Være en attraktiv, utviklingsorientert arbeidsgiver​  
  • Styrke økonomi og utviklingskapasitet gjennom kvalitet, styring og god eiendomsforvaltning. 

I tillegg har vi brukt mye tid på et organisasjonsprosjekt, der to organisasjoner innenfor barnevern skal bli til et nytt selskap. Haraldsplass Barnevern og Haraldsplass Serio AS slås sammen fra 1.januar 2023. Ny direktør for selskapet er ansatt og har startet arbeidet, og vi ser fram til en organisasjon som setter fag, kompetanse, kvalitet og bærekraft på dagsorden. Det nye selskapet får navnet Haraldsplass Serio Ung As, og det skal virkelig bli spennende å følge organisasjonen videre. 

I alle våre virksomheter arbeides det godt. Det er som sagt krevende med stor innstrøm på sykehuset, generelt mange sykemeldte,- men det gjøres en utrolig stor innsats fra alle våre ansatte. Vi er stolte og glade over at så mange engasjerer seg og arbeider for at alle våre pasienter, beboere, og brukere skal oppleve at det gis gode tjenester.  Vårt motto i ny strategiperiode er det samme: «Kompetanse med hjertevarme». 

Det går mot jul, og vi skal snart feire denne vakre høytiden. Denne julen har dog et bakteppe med krig i Europa, og demokratiet flere steder i verden er satt på en hard prøve. Mange lider og har mistet alt de eier, millioner av mennesker er på flukt, og mange av disse har kommet til oss, til trygge Norge. Og her hjemme er det høye strømpriser, matvarer som stiger, og renten blir satt opp. Hele bildet er for mange svært krevende. 

Likevel skal vi feire jul, og minnes barnet i krybben,- der det hele bare handler om håp, også i det som kan virke håpløst. Gud ble menneske, og ønsker å vise omsorg for alle mennesker. 

 Fra Haraldsplass Diakonale Stiftelse  vil vi takke våre virksomheter, ledere, ansatte, samarbeidspartnere og venner, en gledelig jul, og alt godt for det nye året som ligger foran 2023. 

 Jørn-Henning Theis 

Administrerende direktør.