Skip to main content

Haraldsplass Diakonale Stiftelse slutter seg til Bransjestandard for ideell velferd

27. desember 2022

Bransjestandard for ideell velferd ble vedtatt av bransjestyret for Virke ideell og frivillighet i oktober 2022. Haraldplass Diakonale Stiftelse ved Hovestyret tilsluttet seg bransjestandarden 19.12.2022.

Bransjestandarden gjelder for alle Virkes medlemmer som selv ønsker å slutte seg til den. Bransjestandarden gjelder her for virksomheter som yter velferdstjenester. For Haraldsplass Diakonale Stiftelse så er dette tjenester innenfor helse- og omsorg, samt utdanning. Standarden skal bidra til:

  • Økt tillit til ideelle organisasjoner
  • Åpenhet og etterrettelighet på økonomiske disposisjoner
  • Felles standard for god arbeidsgiverpolitikk i ideell sektor

Haraldsplass Diakonale Stiftelse ser på denne standarden som et viktig redskap for ideell vekst og utvikling.

Les mer om Virkes bransjestandard her

FOTO: Astrid Aarhus Byrknes