Category

Aktuelt

Rollaug Haugland Waaler er nytt styremedlem i Eurodiaconia!

By | Aktuelt | No Comments

Forstanderinne og daglig leder i Haraldsplass Diakonale Stiftelse er valgt inn i styret for den diakonale europeiske organisasjonen  Eurodiaconia!

Det er for tiden tre norske organisasjoner som er medlemmer i Eurodiaconia. Foruten Haraldsplass Diakonale Stiftelse er også Det norske Diakonhjem (Diakonhjemmet) medlem,  samt Kirkens bymisjon Norge!

Rollaug Haugland Waaler ble valgt inn i hovedstyret for Eurodiaconia på generalforsamlingen 27.mai 2021 som fant sted på den digitale plattformen ZOOM!

Eurodiaconia arbeider for de som har minst ressurser og faller utenfor i samfunnet. Organisasjonen legger vekt på sosialt entreprenørskap som redskap for det diakonale arbeidet.

-Jeg ser frem til å være med å bidra i styret, og gleder meg til et spennende arbeid i et europeisk diakonalt fellesskap, sier Rollaug Haugland Waaler.

 

 

Forstanderinne Rollaug Haugland Waaler

DIAKONIFELLESSKAPETS ÅRSMØTE 31.MAI UTSETTES!

By | Aktuelt | No Comments

Årsmøtet i Diakonifellesskapet som var satt til 31. mai 2021 må dessverre utsettes til 30. august 2021.

 

Da vi fremdeles er i en pandemi og våre myndigheter oppfordrer oss til ikke å samles på tvers av kommunegrensene, ser vi oss nødt til å avlyse det planlagte årsmøtet i Diakonifellesskapet.

Ny dato for årsmøtet er satt til 30.august 2021.

Vi må også meddele at det heller ikke blir sommerfest slik vi hadde planlagt.

-Vi er lei oss for å avlyse årsmøtet, men det er nødvendig. Vi ser frem mot sommer og at enda flere blir vaksinert, og til å møtes igjen til fellesskap og hygge. Ta vare på hverandre, og hold ut, sier Rollaug Haugland Waaler som er forstanderinne på Haraldsplass!

ÅRSRAPPORT 2020

By | Aktuelt | No Comments

Haraldsplass Diakonale Stiftelse sin årsrapport er klar med et rikt innhold fra året 2020 – året som vil bli husket!

Når vi ser tilbake på året 2020, kommer vi ikke utenom torsdag 12. mars, dagen da Norge mer eller mindre stengte ned. Etter denne dagen har det i stor grad dreid seg om saker knyttet til Covid- 19: Hvilke tiltak som må settes inn for å redusere smittespredning og gjøre smittesporing mulig, samt i hvilken grad og når vi kan våge å åpne litt opp igjen?

I skrivende stund er vaksinen er i ferd med å rulles ut, og kanskje øyner noen håp om et liv tilbake mot normalen. Men uansett: 2020 har nok forandret oss for alltid!

Klikk her for å lese årsrapporten 2020 (PDF)

FOTO: Astrid Aarhus Byrknes

VI SØKER NYE MEDARBEIDERE!

By | Aktuelt | No Comments

Haraldsplass Diakonale Stiftelse jakter nye medarbeidere!

To ledige stillinger er utlyst, og vi ønsker deg velkommen som søker!

Vi er i utvikling og vekst, og bygger for tiden opp en ny avdeling for fellestjenester som skal ivareta både Stiftelsens arbeid samt våre virksomheter under Stiftelsen!

Nå trenger vi IKT ansvarlig og HR ansvarlig!

Er du vår nye medarbeider? Sjekk stillingsutlysningen på finn.no!

Velkommen som søker!

IKT ansvarlig: https://www.finn.no/job/fulltime/ad.html?finnkode=217369488HR ansvarlig: https://www.finn.no/job/fulltime/ad.html?finnkode=217371291

Foto: Astrid Aarhus Byrknes

NY MEDARBEDER VED HARALDSPLASS DIAKONALE STIFTELSE

By | Aktuelt | No Comments

Conrad Myntevik er ansatt som controller  og ser frem til å være en del av teamet som skal arbeide med å følge opp de ulike virksomhetene under Stiftelsen!

Conrad er 39 år, gift og har to barn og en hund!

Han har mastergrad i økonomi og administrasjon fra Norges Handelshøyskole (NHH), samt mastergrad i revisjon og regnskap fra BI, og er statsautorisert revisor.

Conrad Myntevik kommer fra en stilling som økonomiansvarlig i et selskap som het Casio Scandinavia, men nå er han på plass i Mohns Villa og gleder seg til å bli kjent med Stiftelsen og virksomhetene.

Teamet som Conrad nå blir en del av, skal utvikle gode og profesjonelle fellestjenester, og dette området med fellestjenester er under oppbygging og ledes av økonomi og organisasjonsdirektør Vigdis Anita Gåskjenn.

Conrad forteller at han er opptatt av å finne løsninger for å effektivisere prosesser og samtidig skape synergier mellom de ulike virksomhetene.

-Jeg ser frem til å følge opp sykehjemmene våre, og bistå dem så godt jeg kan med min kompetanse. Virksomhetene gjør en viktig og god jobb, og jeg gleder meg til å bli en del av teamet, sier Conrad Myntevik.

Vi ønsker Conrad hjertelig velkommen til Haraldsplass og lykke til i arbeidet!

 

KVELDSGUDSTJENESTEN 31.MARS AVLYSES!

By | Aktuelt | No Comments

Det er fremdeles en krevende smittesituasjon i Bergen og omegn, og vi følger myndighetene sine råd om å møtes minst mulig i denne tiden.

Diakonifellesskapet avlyser derfor den kommende kveldsgudstjenesten i Søsterhjemmets kapell.

Ta vare på hverandre i denne tiden. Det kan være godt å få en telefon eller en SMS melding, for på den måten kan vi bry oss når vi ikke kan møtes fysisk!

FOTO: Astrid Aarhus Byrknes

ER DU VÅR NYE ADMINISTRASJONS- OG SERVICE MEDARBEIDER?

By | Aktuelt | No Comments

Vi er i utvikling og vekst, og i den forbindelse søker vi etter en fleksibel, ryddig og initiativrik administrasjonsmedarbeider som vil ivareta viktige kontor- og servicefunksjoner i et mangfoldig arbeidsmiljø.

Den rette kandidaten vil kunne sette sitt solide og gode preg på arbeidet og vil ha en viktig funksjon i både drift og videreutvikling. Vi søker etter en samfunnsengasjert person som blir motivert av stiftelsens formål «Kompetanse med hjertevarme». Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Stillingen rapporterer til økonomi- og organisasjonsdirektør.

Stiftelsens medarbeidere skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer personer med innvandrerbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og/eller hull i CV til å søke våre stillinger.

Du kan lese mer om stillingen på finn.no og du kan søke på stillingen ved å sende søknadsbrev og CV via annonse på   https://www.finn.no/

Finnkode: 212283574

Søknadsfrist er 10. april 2021.

Dersom du har spørsmål knyttet til stillingen er du velkommen til å kontakte økonomi- og organisasjonsdirektør Vigdis Anita Gåskjenn på tlf 93024176 eller på mail viga@hk.haraldsplass.no

FOTO: Astrid Aarhus Byrknes

HARALDSPLASS DIAKONALE STIFTELSE HAR LEDIG STILLING SOM VAKTMESTER!

By | Aktuelt | No Comments

Vi har en mangfoldig og økende eiendomsmasse, og i den forbindelse søker vi etter en fleksibel, ryddig og initiativrik vaktmester som vil ivareta viktige drift- og servicefunksjoner!

Den rette kandidaten vil kunne sette sitt solide og gode preg på arbeidet og vil ha en viktig funksjon i både drift og videreutvikling. Vi søker etter en engasjert person som blir motivert av Stiftelsens formål «Kompetanse med hjertevarme». Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.  

Stillingen rapporterer til eiendomssjef.

Stiftelsens medarbeidere skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer personer med innvandrerbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og/eller hull i CV til å søke våre stillinger.

Lønn etter avtale.

 Du kan søke på stillingen ved å sende søknadsbrev og CV via annonsen på  https://www.finn.no/

Søknadsfrist er 10. april 2021.

Finnkode: 212211488

Dersom du har spørsmål knyttet til stillingen er du velkommen til å kontakte eiendomssjef Terje Viken på tlf 94808063 eller på mail tevi@hk.haraldsplass.no

 

 

TEMASAMLINGEN 22.MARS ER AVLYST!

By | Aktuelt | No Comments

Vi må dessverre avlyse den kommende temasamlingen mandag 22.3.21 på Søsterhjemmet.

Diakonifellesskapet sin planlagte temasamling på mandag går dessverre ut. Vi hadde virkelig sett frem til denne samlingen, men pga smittesituasjonen må vi avlyse den.

Vi ønsker dere alle velkommen tilbake til Haraldsplass, og Diakonifellesskapet sine møter og samlinger når det blir mulig igjen! Inntil da: ta vare på hverandre!

Sindre Aadland ved sykesengen der simulatoren "Venke" ligger !

SENTER FOR SIMULERING OG FERDIGHETSTRENING BIDRAR TIL LÆRING!

By | Aktuelt | No Comments

Det gamle akuttmottaket på Haraldsplass har fått ny aktivitet!

Når Stiftelsen besøker Senter for simulering og ferdighetstrening, er lærere ved høyskolen og student Sindre Aadland i gang med å få opplæring på simulatoren «Venke». Dette er kort forklart en avansert dukke. Simulatoren kan brukes sammen med det nye simulering- og debrifings- systemet SimCapture.

Senter for simulering og ferdighetstrening er lokalisert i det gamle akuttmottaket på Haraldsplass Diakonale Sykehus. De nyoppussa lokalene er lyse og trivelige og innbyr til læring for livet!

Det er en engasjert og entusiastisk student ved VID – Bergen som er på plass for å få opplæring på SSF denne morgenen i februar.

Sindre Aadland er 1.års student ved sykepleierutdanningen, og han har fått ta del i denne opplæringen som medlem i VID akuttmedisinske studentforening VAS. Han har virkelig sett fram til åpningen av det nye senteret, og å få ta dette i bruk.

Senter for simulering og ferdighetstrening er avgjørende for den praktiske delen av utdannelsen sykepleierstudentene skal igjennom. Det er gjennom trening at ferdigheter på prosedyrer mm utvikles, og gjør studentene i stand til å gå ut i praksis med en god basiskunnskap for å lære mer.

Sindre forteller at det å trene og øve seg på ulike prosedyrer og rutiner er viktig og at samfunnet generelt er opptatt av digitalisering og simulering som verktøy i arbeidsprosesser.

-Dette senteret har utviklet metoder for å lære under trygge forhold, og jeg opplever at det er god kvalitet på opplæringen her. Det er også attraktivt for studentene med et godt utbygd senter for simulering og ferdighetstrening, og jeg tror dette vil bidra til at mange vil bruke noe av fritiden sin her, sier Sindre Aadland.

Etter en treningsøkt kan man sette seg ned og ha en «debrifing» da selve øvelsen kan bli filmet. Man ser da situasjonen fra et annet perspektiv, og dette kan brukes i læringsøyemed for eksempel i neste simuleringssituasjon

Senter for simulering og ferdighetstrening er blitt til gjennom et samarbeid mellom VID og Haraldsplass Diakonale Sykehus. Samlokalisering er positivt og unikt, og vil bidra til spennende møtepunkt mellom akademia og klinikk!

Senteret har 17 senger fordelt på fire rom. Et av rommene kan brukes som isolat. Senteret har topp moderne basisutstyr og flere simulatorer.

 

FOTO: Astrid Aarhus Byrknes