Skip to main content
Category

Aktuelt

Flere hender og hoder i helse og omsorg! Et være eller ikke være for ideelle aktører.

By Aktuelt

Velkommen til frokostmøte tirsdag 28.mai i Kulturhuset, Bergen sentrum.

Flere offentlige utvalg sier det samme: Vi kommer til å trenge mange flere hender og hoder i helse- og omsorgstjenestene. Samtidig opplever flere ideelle sykehus og omsorgsvirksomheter stor usikkerhet. Et viktig tema blir satt på dagsorden denne morgenen, og vi håper mange vil få med seg dette møtepunktet.

Usikkerheten handler om rammevilkår og forutsigbarhet, og et krysspress mellom offentlig sektor og marked, mellom sentrale myndigheter og lokale behov, mellom politikere som polariserer debatten og mellom politiske ønsker og et uklart juridisk handlingsrom.

Vi er en region der ideelle aktører har lang historie med å ta utfordringer og finne gode løsninger:

  • Hva kan vi gjøre for å sikre at denne kraften i norsk helse og omsorg skal kunne fortsette å utvikle seg og gi gode tjenester i årene som kommer?
  • Har vi kommet til et punkt hvor det er et være eller ikke være for ideelle aktører?
  • Hva sier regjeringen, helsepersonellkommisjonen og avkommersialiseringsutvalget?
  • Og hva sier helse- og omsorgsaktørene?

Stiftelsen Diakonova Haraldsplass, Bergen Næringsråd og Hovedorganisasjonen Virke arrangerer dette frokostmøtet hvor vi dykker ned i utfordringer, politikk og jus.

 

For å se program og påmelding klikk her
Frivillige (i røde T skjorter) og ansatte ved Siljuslåtten sykehjem. Fra ve: Marianne Olsen, Leiv Ottar Berge, Sandra Rønnestad, Linda Rimstad, Atle Leræren og Synne Hille.

Siljuslåtten sykehjem 5 års markering

By Aktuelt

Det var en feststemt forsamling av beboere, pårørende, ansatte, frivillige og flere gjester som på fredag markerte at Siljuslåtten sykehjem har blitt 5 år. Sykehjemmet som er et av Bergen kommunes nyeste sykehjem blir driftet av Stiftelsen Diakonova Haraldsplass.

Det ble en storstilt feiring på Siljuslåtten med konsert, mat, prat og heder og ære! Den kjente og dyktige sangeren Veslemøy Fluge Berg deltok med en nydelig konsert og god stemning, og det ble servert pølse i brød og marsipankake til alle.

Taler og hilsener hører til på en 5- års markering, og både institusjonssjef Marion Ytre-Arne Kvamme og forstanderinne ved stiftelsen, Rollaug Waaler sørget for det.

De ansatte og de frivillige ble hedret for god og viktig innsats for sykehjemmet, og det ble ekstra stas at de som hadde vært i arbeid ved Siljuslåtten sykehjem alle disse 5 årene ble gjort ekstra stas på.

Vi gratulerer med 5 år i tjeneste for byens befolkning og ønsker lykke til med en fortsatt god sykehjemstjeneste med helhetlig omsorg der beboeren er i sentrum.

FOTO: Astrid Aarhus Byrknes

Ansatte ved hovedkontoret,Haraldsplass Diakonale Stiftelse

Ledig stilling som kommunikasjonsansvarlig ved Stiftelsen Diakonova Haraldsplass

By Aktuelt

Vi ser etter en kompetent kommunikasjonsansvarlig med hjertevarme!

Stiftelsen Diakonova Haraldsplass søker etter en erfaren kommunikasjonsansvarlig. Stillingen inngår i fellestjenestene til Stiftelsen Diakonova Haraldsplass, et team med mangfoldig kompetanse og dyktige medarbeidere. Vi yter rådgivning og støtte til stiftelsen og flere av virksomhetene i Diakonova Haraldsplass. Du vil jobbe med ansatte i virksomhetene for å sørge for godt omdømme, formidling av våre verdier og bidrag til samfunnet, og vil ha en ledende faglig rolle innenfor kommunikasjonsfaget.

Som ansatt hos oss er du opptatt av å dele kunnskap og du har et ønske om å lede og bidra til utvikling og profesjonalisering. Du motiveres av Stiftelsens motto «Kompetanse med hjertevarme» og er lojal til Stiftelsens formål. Personlig interesse og egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Stillingen rapporterer for tiden til leder for fellestjenestene, utfører arbeidsoppgaver i samråd med ledere i de ulike virksomhetene, og vil jobbe tett med samfunns og myndighetskontakt i utførelsen av arbeidet.

Stillingen er en fast 100% stilling.

For mer informasjon om stillingen klikk her

FOTO/VIDEO: navn/kilde

Gry Ulvedalen er rektor på Fagskolen Diakonova.

Fagskolen Diakonova utvider med to nye utdanningstilbud!

By Aktuelt

Fagskolen Diakonova kunngjør med glede godkjenningen fra NOKUT av hele to nye utdanningstilbud. Rektor Gry Ulvedalen deler entusiasmen og fremhever disse som en del av skolens klare strategi for å møte fremtidens utfordringer i helse- og omsorgssektoren. Som en relativt nyetablert fagskole var meldingen fra NOKUT om akkreditering av de nye fagskoletilbudene etterlengtet.

Fagskolen Diakonova stråler av glede etter å ha mottatt fantastiske nyheter rett før påsken! – Det var litt av en påskegave vi fikk i år, sier Gry Ulvedalen, rektor ved Fagskolen Diakonova.

De nye utdanningstilbudene inkluderer psykisk helsearbeid og rusarbeid, samt Palliasjon. Disse utdanningene er ikke bare et svar på dagens behov, men også en del av en ambisiøs strategi for fremtiden.

Gry Ulvedalen understreker at disse utdanningstilbudene ikke bare er et svar på dagens behov, men også en del av en ambisiøs strategi for fremtiden.

– Vår visjon om å utvide mulighetene for høyere yrkesfaglig utdanning for flere er mer levende enn noensinne, sier hun entusiastisk. – Vi er forpliktet til å være en brobygger mellom utdanning og arbeidsliv, og til å sikre at våre studenter er rustet til å møte de utfordringene som ligger foran oss.

I tillegg kunngjør Gry Ulvedalen at skolen vil arbeide for å tilby en eller flere av utdanningene allerede fra høsten 2024, dersom det er etterspørsel. Selv om den egentlige oppstarten var tenkt høsten 2025, vil skolen være fleksibel for å imøtekomme behovene i samfunnet så raskt som mulig.

De nye utdanningstilbudene er skreddersydde for å imøtekomme behovene til både yrkesaktive og de som ønsker å omskolere seg. Psykisk helsearbeid og rusarbeid  tilbys begge på deltid over to år og gir 60 studiepoeng. Palliasjon, som kan tas på deltid over ett år, gir 30 studiepoeng. Dette gjør det mulig for studenter å balansere studier med arbeid og andre forpliktelser.

Med et sterkt fokus på samarbeid med arbeidslivet og en målrettet innsats for å styrke samfunnsrelevansen, er Fagskolen Diakonova klar til å forme fremtiden for helse- og omsorgssektoren. Den ambisiøse strategien for perioden 2024-2030 vil legge grunnlaget for en bærekraftig vekst og utvikling som vil gagne både studenter, ansatte og samfunnet som helhet.

Les om de nye utdanningstilbudene her:

 

Tekst og foto: Fagskolen Diakonova

Fagskolen Diakonova er tildelt 80 nye studieplasser

By Aktuelt

Fagskolen Diakonova ble nylig tildelt 80 studieplasser i Oslo og Bergen. Det er et viktig bidrag til å møte de utfordringene som helse- og omsorgssektoren står overfor.

Fagskolen Diakonova har nylig blitt tildelt 80 studieplasser til sine utdanninger

Aktiv omsorg for eldre med helseutfordringer og Aktiv omsorg for personer med demens.

– For å opprettholde en høy standard på helse- og omsorgstjenester i samfunnet er det avgjørende å utdanne og kvalifisere flere fagpersoner innen helse- og omsorgssektoren, sier Gry Ulvedalen som er rektor for Fagskolen Diakonova. -Utdanningstilbudet vårt er nært knyttet til kompetansebehov i regionene Oslo og Bergen.

Framtiden i fokus

De tildelte studieplassene vil gi ende flere muligheten til å ta høyere yrkesfaglig utdanning innenfor ulike områder av helse- og omsorgssektoren. Fagskolen Diakonova utdanner studenter med tanke på behovene i framtiden for å sikre at studentene er godt rustet til å ta på seg ulike roller i sektoren.

Utdanningstilbudet legger vekt på ferdighetstrening og simulering, slik at studenten opplever aktivitetsfremmende undervisning. For de kandidatene som ikke er i relevant arbeid, vil fagskolen skaffe praksisplasser. Kandidater som allerede er i relevant arbeid, kan gjennomføre praksisstudiene på egen arbeidsplass.

– Vi er glade for å kunne tilby disse studieplassene til kvalifiserte søkere, sier Ulvedalen. -Vi har utviklet et spennende og fleksibelt utdanningstilbud som inkluderer nettbaserte utdanninger og deltidsstudier tilpasset studentenes behov. Studentene kan være i arbeid under utdanning og delta i samlinger i nærheten av der de bor, legger hun til.

Rekrutteres direkte inn i arbeidslivet

Utdanningene er gratis, og fagskolen rekrutterer studenter nå. Ulvedalen oppfordrer arbeidsgivere og potensielle studenter til å ta kontakt for nærmere informasjon. Hun understreker at utdannede studenter kan rekrutteres direkte inn i arbeidslivet. Dette er en betydelig fordel for både studenter og arbeidsgivere.

Mer informasjon om Fagskolen Diakonova finnes på nettsiden – www.fagskolendiakonova.no 

 

 

FOTO: Ill.foto Unsplash

Gruppelederne i Bergenbystyre på bedriftsbesøk. Her på Søsterhjemmet.

Bedriftsbesøk på Haraldsplass Helsecampus

By Aktuelt

Stiftelsen Diakonova Haraldsplass inviterte nylig gruppelederne i Bergen bystyre til bedriftsbesøk på Haraldsplass. Det er alltid givende å ta imot våre dyktige lokalpolitikere som ønsker å lære, bli kjent og møte ideell sektor

Stiftelsen Diakonova Haraldsplass er  ikke bare en organisasjon, men er også en stor arbeidsplass. Gjennom dette besøket fikk gruppelederne i Bergen bystyre et innblikk i hvordan virksomhetene driver, utfordringer vi står overfor, men også et møte med en stolt historie og tradisjon som diakonal organisasjon i Bergen og Oslo. Våre virksomhetsledere deltok også på bedriftsbesøket sammen med ledergruppen fra stiftelsen. Vi takker for besøket og ønsker våre politikere lykke til i en ny bystyreperiode. Velkommen tilbake til oss!

 

 

FOTO: Astrid Aarhus Byrknes

Sammenslåing skal gi bedre og mer fremtidsrettede omsorgstjenester

By Aktuelt

Stiftelsen Diakonova Haraldsplass ble et faktum 1. januar 2024, da Stiftelsen Diakonova og Haraldsplass Diakonale Stiftelse slo seg sammen. Endringen skal styrke og utvikle en helhetlig helse- og omsorgstjeneste med en diakonal profil.

-Vi går nå inn i et nytt og spennende år som ny stiftelse. Vi har som mål å utvikle våre tjenester og synligjøre vår rolle som ideell og relevant samfunnsaktør, sier Jørn Henning Theis – adm.dir. i Stiftelsen Diakonova Haraldsplass.

Stiftelsen Diakonova Haraldsplass vil med sin tilstedeværelse synliggjøre viktigheten av at det er sterke, fremtidsrettede og bærekraftige diakonale institusjoner i Norge. De verdier og det grunnlag disse institusjonene bygger på, skal også i fremtiden være med å prege samfunn, helse, omsorg og høyere utdanning.

Den nye fusjonerte stiftelsen ser behov for en restrukturering innenfor diakonal og ideell sektor, og vil arbeide for å være en sterk, synlig og profesjonell samfunnsaktør som gir tilbud med høy kvalitet og kompetanse.

-Jeg tror Stiftelsen Diakonova Haraldsplass vil bli viktig for hele den ideelle sektoren i Norge, og at vi gjennom samarbeid og samhandling med andre, kan synliggjøre vårt diakonale oppdrag, sier Johnny Thorsen – styreleder i Stiftelsen Diakonova Haraldsplass.

Stiftelsen Diakonova Haraldsplass vil i tiden fremover markere og profilere sammenslåingen i de ulike virksomhetene som stiftelsen eier og er deleier i.

Stiftelsen har virksomheter i Vestland, Oslo, Rogaland og Agder.

Stiftelsen Diakonova Haraldsplass har sitt hovedkontor i Bergen, Ulriksdal 8.

 

 

 

 

TEKST OG FOTO: Astrid Aarhus Byrknes

Nå er vi Stiftelsen Diakonova Haraldsplass

By Aktuelt

Fra 1.januar 2024 er vi en ny fusjonert stiftelse. Navnet vårt er Stiftelsen Diakonova Haraldsplass.

Vi skal videreføre de to stiftelsene, Stiftelsen Diakonova og Haraldsplass Diakonale Stiftelse sin stolte historie, tradisjon og formål inn i en ny og spennende fremtid, og vi ser frem til videre utvikling og vekst som en diakonal og relevant samfunnsaktør.

Møt styreleder Johnny Thorsen og adm.dir. Jørn-Henning Theis gjennom hilsenen de har i denne videoen.

FOTO/VIDEO: Maria Grönen

Ansatte i Bergen og Oslo møtes til snorklipp for den nye stiftelsen.

Offisiell åpning av Stiftelsen Diakonova Haraldsplass

By Aktuelt

Endelig er vi her!
Se vår offisielle åpning der forstanderinne Rollaug Haugland Waaler står for snorklippen, omkranset av styreleder Johnny Thorsen og adm.dir. Jørn-Henning Theis. På videoen sees flere av de ansatte i Bergen og Oslo som står for glede og begeistring for den nye stiftelsen.

Stiftelsen Diakonova Haraldsplass er en realitet fra 1. januar 2024, ved at Stiftelsen Diakonova og Haraldsplass Diakonale Stiftelse er slått sammen til en stiftelse. Sammenslåingen er godkjent av Lotteri- og Stiftelsestilsynet. Hovedkontoret for den nye stiftelsen vil være i Bergen, med adresse: Haraldsplass, Ulriksdal 8, 5009 Bergen. Stiftelsene har sammenfallende formål og en sterk felles historisk opprinnelse, og har eierskap i felles virksomheter. Den fusjonerte stiftelsen vi vil blant annet øke eierskapet i VID vitenskapelige høgskole og Fagskolen Diakonova, eie sykehus og sykehjem i Oslo og Bergen, samt barnevern i Oslo, Vestland, Rogaland og Agder.

En sammenslåing av de to stiftelsene vil  sette oss enda bedre i stand til å levere gode og fremtidsrettede tjenester innen utdanning, helse- sosial- og omsorgstjenester enn vi hver for oss er i stand til. Innenfor alle virksomhetsområdene som stiftelsen  driver, kreves det en robust og solid struktur med evne til fortsatt nytenkning og utvikling av diakonal sektor.

FOTO/VIDEO: Maria Grönen

Julehilsen fra Haraldsplass Diakonale Stiftelse

By Aktuelt

Vi vil med dette få takke dere for vandringen gjennom et svært spennende år med mye innhold.

Det aller, aller meste har vært på det gode for Haraldsplass Diakonale Stiftelse sin del, men med et mørkt bakteppe som preger oss alle på ulike måter.

Vi kan lett forstå at mennesker synes dagene kan bli tunge med alt som skjer rundt oss. I år er den tradisjonelle julefeiringen avlyst i Betlehem, men det er laget en annen krybbe i Betlehem som består av murstein, plankebiter og støv, – det ser ut som ruiner. Midt i det hele ligger et lite barn, som et sterkt symbol på hva jul egentlig handler om. Det lille barnet, som fort kan bli en glansbildehistorie, handler om Gud som fødes inn i en verden som flyktning og som forfulgt. Det er ikke så mye glitter og stas i den historien.

Selv om det kan virke vanskelig, ja, kanskje nesten umulig å forstå, så handler den om fremtid og håp! Er det mulig i 2023 å finne hvile i denne fortellingen om fred, og la den få skape mening og håp?

Dette blir den aller siste julehilsen fra Haraldsplass Diakonale Stiftelse. Fra 1.1.2024 heter det Stiftelsen Diakonova Haraldsplass. Da er vi fusjonert med Stiftelsen Diakonova i Oslo, og vi skal videreføre de to stiftelsene sin stolte historie, tradisjon og formål inn i en ny og spennende fremtid.

Med dette takker jeg for et godt samarbeidsår, og ønsker alle en fredelig og velsignet julehøytid!

Jørn-Henning Theis

Adm.dir.