Category

Aktuelt

Professor Herdis Alvsvåg tar imot Kongens fortjenestemedalje.

Kongens fortjenestemedalje til professor Herdis Alvsvåg!

By | Aktuelt | No Comments

Kjære Herdis Alvsvåg!

-Gratulerer med tildelingen av Kongens Fortjenstmedalje, en ære – å bli hedret av Kongen. Du blir på denne måten belønnet for særlig samfunnsgagnlig innsats, sa ordfører i Bergen kommune Rune Bakervik da han på slutten av sin tale til Herdis  overrasket både henne og hele forsamlingen i dag på fagseminar! 

Klara Lundes Auditorium var fullt under fagseminaret på Haraldsplass Helsecampus arrangert av VID vitenskapelige høgskole. Seminaret var  i anledning av at professor Herdis Alvsvåg går over i stilling som emerita ved VID. Fagseminaret «Sykepleie – engasjement og identitet» var godt besøkt, og det var engasjerende temaer. En post på programmet var Hilsener! Det var under denne posten at Herdis Alvsvåg ble overrasket over at også ordfører i Bergen var kommet innom for å «tilsynelatende» ha en hilsen i anledning av at Herdis blir emerita ved VID. Ordføreren avsluttet sin tale ved å vise til statuttene for Kongens fortjenestemedalje! I det øyeblikket gikk det opp for Herdis og  forsamlingen at ordføreren hadde et helt annet og viktigere ærend enn bare å gi en hilsen! Han var der på vegne av Hans Majestet Kongen for å overrekke og dekorere Herdis Alvsvåg med denne medaljen som selvsagt henger høyt å få!

Ordføreren la vekt på at Herdis er en stor kapasitet med en sterk stemme og penn! Hun er modig og tydelig og har satt betydningsfulle spor og har preget sykepleierfaget!

Gjennom fagseminaret hadde viktige stemmer innenfor sykepleievitenskap og forskning gode innlegg. Bla fikk vi høre Charlotte Delmar, kollega av Herdis Alvsvåg og professor i sygeplejevidenskab ved Aarhus Universitet i Danmark, og professor II ved VID snakke om sterke stemmer, tilstedeværelse, intellekt og moralsk forpliktelse!

Et godt gjennomført fagseminar fra VID, og vi gratulerer Herdis Alsvåg  og ønsker henne alt godt og lykke til videre!

FOTO: Astrid Aarhus Byrknes

Ny satsing på fagskoleutdanning innen helse og omsorg!

By | Aktuelt | No Comments

Fagskolen Diakonova ble opprettet i oktober 2021 med mål om å kvalifisere flere til helse-, omsorg- og velferdstjenester. Fagskolen vil ha en diakonal og inkluderende profil.

Eierne bak denne nye fagskolen er Stiftelsen Diakonhjemmet, Haraldsplass Diakonale Stiftelse, Stiftelsen Diakonova i tillegg til Ferd Sosiale Entreprenører. Fagskolen Diakonova er organisert som et ideelt aksjeselskap og tar ikke noe form for utbytte.

Bakgrunnen for denne satsningen er den tydelige demografiske utviklingen med en sterk vekst av andel eldre som lever stadig lenger. Med økende alder vil det også være flere mennesker som lever med helseutfordringer, akutte, kroniske og langvarige sykdommer som krever hjelp til omsorg og gjenopptrening. De vil ha behov for hjelp til å kunne leve trygge og gode liv.

  • En Fagskole svarer på samfunnets behov, og drivkraften bak Fagskolen Diakonova er å tilby høyrere yrkesfaglig utdanning. Fagskolen Diakonova vil med sine læreplanen være tydelig verdibasert, og utdanne yrkesutøvere til tjeneste i helse- og omsorgssektoren sier Ingunn Moser som er styreleder i Fagskolen Diakonova AS.

Arbeidet med å utvikle en god og relevant studieplan innenfor aktiv omsorg for eldre, med to ulike studieretninger er nå i gang. Den ene studieretning med fordypning i aktiv omsorg for eldre med helseutfordringer, den andre med fordypning i aktiv omsorg for personer med demens. Utdanningen vil rette seg mot helsefagarbeidere (tidligere omsorgsarbeidere) hjelpepleiere og andre som ønsker kompetanseheving og fordypning.

 

  • Fagskolen skal ha en praktisk tilnærming til fagene, og vil legge vekt på å ha tette bånd til arbeidslivet. Fagskolen vil også gi studiepoeng og ruste studenten til å utøve sitt yrke i et hektisk og utfordrende arbeidsliv innen helse- og omsorgtjenestene.

Styret arbeider for å sende søknad om akkreditering til NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) i januar 2022 med mål om oppstart av Fagskolen høsten i 2023. Rekruttering til stilling som fagansvarlig/studieleder er i gang (lenk).

Lenke til en annen sideLenke til en annen side

FOTO/VIDEO: navn/kilde

Alléen med lys i november!

Velkommen til lystenning i Alléen!

By | Aktuelt | No Comments

Haraldsplass Diakonale Sykehus inviterer til lystenning 1.søndag i advent (28.11.21) kl 17.

Endelig kan vi igjen møtes til lystenning på Haraldsplass!

Vi ønsker vel møtt til familiegudstjeneste i Foajeen/resepsjonsområdet på sykehuset kl 17. Her får vi bla høre Fridalen kirkes guttekor .

Det blir servering av gløgg og pepperkaker og etter gudstjenesten går vi sammen i prosesjon opp til Alléen og tenner lysene ca. kl. 18:00.

Hjertelig velkommen til liten og stor!

FOTO: Astrid Aarhus Byrknes

Enhet for fellestjenester. Fra ve. Anita Korsnes, Maria Grönen, Vigdis Anita Gåskjenn, Eivind Myklestad, Luis Andrés Brunet, Conrad Myntevik, Torill Bakke, fremme: Ina Ottesen ,

Haraldsplass Diakonale Stiftelse med ny enhet for organisasjonsutvikling og fellestjenester!

By | Aktuelt | No Comments

Det er mye som skjer i Haraldsplass Diakonale Stiftelse for tida. Det er gledelig at vi er i vekst og utvikling, og snart skal nye sambruksarealer tas i bruk av studenter, ansatte, leietakere og gjester som kommer til Haraldsplass Helsecampus!

Ny enhet for organisasjonsutvikling og fellestjenester i Stiftelsen er også på plass og godt i gang med sine mange prosjekt som skal styrke virksomhetene, og gi bedre tjenester som skal komme våre beboere, brukere og pasienter til gode. Det er viktig for Stiftelsen å utvikle kompetanse, være fremtidsrettet og ha de beste løsningene som kommer de vi skal tjene til gode.

Fellestjenestene blir ledet av økonomi- og organisasjonsdirektør Vigdis Anita Gåskjenn. Hun har satt sammen et godt lag som sammen skal bistå virksomhetene på ulike felt, men også være delaktig i strategiarbeid- og utviklingsarbeid gjennom utviklingsarbeid på områder som krever nye og fremtidsrettede løsninger. Det være seg innenfor økonomi, HR, kvalitet, digitalisering/IKT eller andre administrative funksjoner som er viktig for å ha flyt og kvalitet i hverdagen i Stiftelsen og tilhørende virksomheter.

Lykke til, og velkommen til samarbeid og samhandling i Haraldsplass Diakonale Stiftelse!

FOTO: Astrid Aarhus Byrknes

Nytt sykehuskapell vigslet på Haraldsplass!

By | Aktuelt | No Comments

Vigslingsgudstjenesten var på søndag 17.oktober, og samtidig ble Leif Oma innsatt som ny sykehusprest.

Det nye sykehuskapellet har om lag 50 sitteplasser, og er plassert i 1.etasje med sykehusapotek, kantine og kaffebar som nærmeste nabo! Med andre ord så ligger det vakre kapellet midt i hjertet av de nye sambruksarealene eller det vi kaller for Haraldsplass Helsecampus!

Samarbeid og samhandling er viktig på Haraldsplass, og kapellet står der klar til bruk for både pasienter, pårørende, ansatte og studenter ved VID vitenskapelige høgskole. Her vil det være Gudstjenester, eller om du bare vil komme innom og sitte der i stillhet, bruke kapellet til refleksjon eller være til stede sammen med andre.

Til stede under vigslingsgudstjenesten var både biskop Halvor Nordhaug og domprost Gudmund Waaler.

Våre tre sykehusprester deltok, det samme gjorde administrerende direktør i Haraldsplass Diakonale Stiftelse, Jørn-Henning Theis, forstanderinne Rollaug Haugland Waaler,  klinikkdirektør Roger Sørheim og Tove Giske fra VID vitenskapelige høgskole. Astrid Aarhus Byrknes som er samfunnskontakt ved Stiftelsen, deltok med sang.

Kapellet var fullt denne søndagen. Både pasienter, pårørende, ansatte og gjester var med å gjøre denne vigslingssøndagen til en høytidelig og fin festdag!

Gratulerer med det nye kapellet, og alt godt ønskes for Leif Oma i den tjenesten han har gått inn i som sykehusprest og sykehjemsprest!

FOTO: Astrid Aarhus Byrknes

Verdensdagen for psykisk helse 2021

By | Aktuelt | No Comments

Solli DPS på Nesttun markerer Verdensdagen for psykisk helse 5.​ oktober i auditoriet kl. 18:00 – 20:00.
​Oppmøte fra 17:30.

Endelig har samfunnet åpnet opp. Solli DPS har derfor plass til 140 deltakere under årets markering og seminar i anledning verdensdagen for psykisk helse!

Erik Thorstvedt, Espen Olsen og Heine Totland skal bidra med temaer innenfor idrett- og artistliv, vennskap og alvorlige hendelser.

Velkommen til en spennende kveld med psykisk helse i fokus!

Arrangementet er gratis!

Engasjerende ledersamling!

By | Aktuelt | No Comments

Torsdag 30.september inviterte Haraldsplass Diakonale Stiftelse til den årlige ledersamlingen.

75 ledere samlet seg fra de ulike virksomhetene til et rikholdig og variert program!

Lederne fikk innblikk i hvordan pandemien hadde utartet både i Haraldsplass Diakonale Sykehus, Siljuslåtten sykehjem og ved VID vitenskapelige høgskole.

Smittevernoverlege Fredrik Grøvan ved Haraldsplass Diakonale Sykehus stilte spørsmålet «Var vi forberedt for pandemi»?

Ass. Helsedirektør Espen Rostrup Nakstad gjestet forsamlingen via TEAMS og foreleste om det å lede gjennom kriser, beredskap for covid-19 gjennom 2022 og hvordan hverdagen kan bli seende ut de neste årene!

Lederne fikk også et innblikk fra næringslivets hverdag gjennom det siste halvannet året gjennom et engasjerende, usminka og sterkt foredrag «Ledelse i krevende tider» Om det å ha mot, tro og håp når det ser mørkt ut. Konsernsjef Janne Vangen Solheim og Arne Fonneland adm.dir. ved Janus fabrikker holdt dette foredraget som var personlig og nært!

Det å møtes fysisk, ha fellesskap gjennom mat og prat er bra sosialt sett. Å dele erfaringer, bygge laget gjennom samarbeid og samhandling er særs viktig. Lederdagen bidrar til dette, og vi gleder oss allerede til neste års samling!

 

FOTO: Astrid Aarhus Byrknes

Adm.dir i Sparebanken Sør Geir Bergskaug sammen med Vigid Anita Gåskjenn økonomi-og organisasjonsdirektør og Astrid Aarhus Byrknes samfunnskontakt.

Vellykket Arendalsuke 2021

By | Aktuelt | No Comments

Haraldsplass Diakonale Stiftelse ser tilbake på Arendalsuken 2021 med stor glede!

Arendalsuken 2021 er gjennomført, og Haraldsplass Diakonale Stiftelse har som kjent vært tilstede og bidratt som arrangør av to viktige temaer: «Fremtidens boformer» og «Det gode barnevern».

Sammen med Diakonhjemmet, VID vitenskapelige høgskole og Sparebanken Sør har vi tilrettelagt for å bidra med viktige temaer under årets Arendalsuke.

Begge våre arrangement var svært godt besøkt, rett og slett fult i lokalet til Sparebanken Sør, og vi har fått mange gode tilbakemeldinger på at arrangementene var nyttige og gode!

En stor bonus var det at arrangementene under Arendalsuken har vært streamet, også våre! Det har gjort at vi har hatt mange med som har sett og fulgt med på disse temaene.

Det har med andre ord var en vellykket uke, og vi håper å være på plass også til neste år!

Fra Stiftelsen vil vi takke våre samarbeidsparter, politikerne og de som ellers bidrog, og særlig Sparebanken Sør som vertskap. Vi takker for den praktiske tilretteleggingen i lokalet med bla produksjon av streaming og opptak!

FOTO: Sparebanken Sør

Fremtidens boformer!

By | Aktuelt | No Comments

Hvordan vil vi bo i fremtiden? Hva er viktig for deg når du skal velge boform, flytte eller planlegge for ny bolig?

Vær med oss på arrangementet «Fremtidens boformer» under Arendalsuken 2021!

Haraldsplass Diakonale Stiftelse er på plass i Arendal, og vi vil sammen med Diakonhjemmet, Sørmegleren, Sparebanken Sør og Eiendom Norge ha fremtidens boformer på agendaen under Arendalsukens 2.dag!

Samfunnstrendene viser at det er nødvendig å tenke annerledes rundt utviklingen av boligtyper og boformer som møter fremtidens behov. Hvordan kan vi legge til rette som samfunnsaktør, og kan vi som diakonale institusjoner bidra her?

Vi spør, vi samtaler og vi hører ulike aktører snakke om dette! Velkommen innom. Arrangementet streames her https://vimeo.com/event/1203306    kl 11 til 11.45.

Velkommen!

https://vimeo.com/event/1203306

FOTO: Unsplash

Arendalsuka 2021

By | Aktuelt | No Comments

Haraldsplass Diakonale Stiftelse vil være til stede under Arendalsuka i tiden 16. til 20. august!

Våre arrangementer vil være i samarbeid med  Sparebanken Sør som er vertskap,  og vi blir å finne i bankens lokaler som har inngang Kirkebakken midt i Arendal sentrum!

Vi ser frem til å invitere til to viktige arrangementer under Arendalsuka, og i tillegg er det mye spennende innenfor mange temaer i byen hele denne uka.

I samarbeid med Sparebanken Sør, Diakonhjemmet og VID vitenskapelige høgskole vil vi sette fokus på «Fremtidens boformer» og «Det gode barnevern». Dette er to arrangementer der vi får innledninger til både samtale og debatt!

Arendalsuka har mange arrangementer, og pga pandemien vil de fleste av disse bli streamet i tillegg til fysisk oppmøte. Dette er en oversikt over noen anbefalte arrangementer – klikk på ønsket dag for å se forslagene. Mer info finner du naturligvis på arendalsuka.no (lenkene til Arendalsuka åpnes i nytt vindu). Vi ønsker deg velkommen innom enten du er i Arendal denne uka, eller er med oss digitalt!

FOTO: Ehud Neuhaus «Unsplash»