Category

Aktuelt

Gry Ulvedalen er ansatt som Fagskolen Diakonovas første rektor. Foto: Pål A. Berg/Diakonhjemmet

Gry Ulvedalen blir Fagskolen Diakonovas første rektor

By | Aktuelt | No Comments

Fagskolen Diakonova ble formelt opprettet som en helt ny aktør innenfor helse- og omsorgsfag i oktober 2021 og akkreditert på forsommeren 2022. Oppgavene står nå i kø for å bygge den opp og kunne starte studietilbudet høsten 2023 i Oslo og Bergen.

Gry Ulvedalen samler 34 års erfaring fra både helsevesen og høyere yrkesfaglig utdanning hvor hun har arbeidet med pedagogiske prosesser og utdanningsledelse, administrasjon og utviklingsledelse.   Hun er i dag leder for utviklingsarbeidet ved Fagskolen i Viken.

– Å søke denne stillingen som rektor var det helt naturlige neste valg i min karriere, sier Gry Ulvedalen. Jeg vil ha ansvar for å bygge noe helt nytt samtidig med at jeg vil kunne bruke min faglige kompetanse og lederkompetanse, og min innsikt opparbeidet gjennom ledelsen av Nasjonalt fagråd for fagskoleutdanning innenfor helse- og oppvekstfag. Jeg ser også for meg at det blir nødvendig å melde seg på ulike politiske prosesser for å posisjonere fagskolen. Dette er virkelig en super bukett av oppgaver fortsetter hun.

– Det er unikt å få lov til å starte i en ny jobb ved å rekruttere både de første ansatte og studenter, bygge en kultur som motiverer disse samt legge planer for markedsføring av skolen. Jeg gleder meg til å ta fatt på jobben i begynnelsen av november, avslutter hun.

Skal være tett på arbeidsgivere

Fagskolens eiere – stiftelsen Diakonova, Haraldsplass stiftelsen, stiftelsen Diakonhjemmet og Ferd – har en over 100-årig historie som pionerer innenfor velferd og utdanning av helsepersonell har alltid stått sentralt. De har også tradisjon for å være langsiktige samarbeidspartnere for det offentlige.

– Gry har gjennom rekrutteringsprosessen synliggjort verdien av å ha et praksisnært og tett samarbeid med arbeidslivet i etableringen og driften av Fagskolen Diakonova, sier styreleder Solveig Kopperstad Bratseth. Gry har innsikt og faglig tyngde og vil raskt kunne hekte seg på de mange pågående prosessene.

– Gry Ulvedalen matchet rett og slett svært godt kompetansen, erfaringen og egenskaper som vi var ut etter for å utvikle mulighetsrommet som ligger i eiernes ambisjon om å utvide utdanningsporteføljen med fagskoleutdanninger, avslutter Kopperstad Bratseth.

TEKST/FOTO: Diakonhjemmet

Representanter fra Tremor kirken sitt diakonale arbeid "Velsigna jul" mottar Regine Waages pris for diakoni og frivillighet.

«Velsigna jul»Tremorkirken tildeles Regine Waages pris for diakoni og frivillighet.

By | Aktuelt | No Comments

Prisen ble delt ut på Diakonikonferansen Fri til å skape som ble avholdt i Salem konferansesenter fredag 2.september.

Det er første gang at prisen deles ut, og det er Haraldsplass Diakonale Stiftelse som har initiert prisen.

Juryen bestående av Astrid Aarhus Byrknes fra Haraldsplass Diakonale Stiftelse, Vetle Karlsen Eide fra Bjørgvin Bispedømme, Halgeir Berge fra KIA Vest og Rollaug Waaler fra Haraldsplass Diakonale Stiftelse, og leder av juryen har gått gjennom nominerte kandidater til Regine Waages pris for diakoni og frivillighet.

Juryen har lagt vekt på følgende kriterier ved nominering av kandidatene, – Diakoni (evangeliet i handling), frivillighet, verdighet. Disse kriteriene er i tråd med formålet og vedtektene ellers for prisen.

En samstemt jury er enig i at «Velsigna jul» fra Tremorkirken svarer ut disse kriteriene og er en verdig vinner av Regine Waages pris for diakoni og frivillighet for 2022.

Juryen legger merke til at «Velsigna jul» i sitt arbeid med å hjelpe vanskeligstilte familier og ungdommer i kommunen ved å gi dem et ekstra løft inn i julen  bidrar til:

  • Løfte fram diakoni i nærmiljøet ved å hjelpe de som trenger det
  • De får til samarbeid mellom Tremorkirken og kommunens barnevernstjeneste
  • De muliggjør frivillighet fordi frivillige både skaffer / lager julegaver, og er med på å pakke inn gavene
  • De oppmuntrer til giverglede
  • De er med på å gi verdighet til de som står i vanskelige situasjoner fordi gavene er fra anonyme givere og tilpasset kjønn og alder på mottakere.
  • Slik situasjonen er i dag, regner juryen med at høsten vil bli ekstra utfordrende for mange av de som har mottatt gaver fra «Velsigna jul» pga økt prisstigning og dyr strøm. Dette kan føre til at flere vil trenge denne ekstra diakonale handlingen også i år.

Vi gratulerer det diakonale arbeidet «Velsigna jul» i Tremorkirken med Regine Waages pris for diakoni og frivillighet, og ønsker de frivillige alt godt og lykke til med fortsatt viktig arbeid for sine medmennesker.

FOTO: Per Byrknes, NLM Region Vest

Idar Krumsvik er ny direktør for Haraldsplass Barnevern og Serio Ungdomssenter AS

PRESSEMELDING: Ny direktør til Haraldsplass Barnevern og Serio Ungdomssenter AS

By | Aktuelt | No Comments

Idar Krumsvik er ansatt som ny direktør ved Haraldsplass Barnevern.

Idar Krumsvik kommer fra Bufetat Region vest der han har vært Avdelingsdirektør med stort regionalt ansvar gjennom mange år.

Krumsvik begynner i jobben som direktør 1.desember 2022.

-Dette ser vi på som en stjernesignering. Krumsvik er sterk faglig med mye kompetanse, og har lang erfaring fra ledelse og kvalitetsarbeid i Bufetat. Vi ser virkelig frem til å få Idar Krumsvik med på laget, sier Jørn-Henning Theis som er administrerende direktør i Haraldsplass Diakonale Stiftelse.

Haraldsplass Barnevern er f.t. organisert under Haraldsplass Diakonale Stiftelse. Nylig har Stiftelsen inngått avtale om kjøp av Serio Ungdomssenter AS i Agder. Dette selskapet blir gjort om til et ideelt AS i tråd med Haraldsplass sin ideelle virksomhet, og skal slås sammen med Haraldsplass Barnevern.

-Denne sammenslåingen er en unik mulighet til å utvikle en god og robust tjeneste innenfor barnevernsområdet med høy kvalitet og kompetanse, samt at vi også nå tar steget ut av Bergensområdet og i denne omgang til Agder, sier Jørn-Henning Theis.

Haraldsplass Diakonale Stiftelse har en sterk historie og tradisjon som samfunnsaktør, og vi ser frem til å utvikle tjenester til det beste for de barna og unge vi skal ivareta, i godt og konstruktivt samarbeid med våre oppdragsgivere.

Haraldsplass Diakonale Stiftelse driver virksomheter innenfor sykehus, psykisk helsevern, utdanning, eldreomsorg, barnevern og samtale.

Vår visjon er å tilby kompetanse med hjertevarme.

For mer informasjon kontakt:

Jørn-Henning Theis (934 55 560)

Adm.dir. Haraldsplass Diakonale Stiftelse og styreleder i Haraldsplass Barnevern.

Tekst: Astrid Aarhus Byrknes

Foto: privat

«FRI TIL Å SKAPE» DIAKONIKONFERANSEN I BERGEN 2.SEPTEMBER 2022

By | Aktuelt | No Comments

Diakonikonferansen i Bergen 2022 blir arrangert 2.september i Salem konferansesenter, Sigurdsgate 6.

Konferansen har som overskrift: «Fri til å skape»!

Du vil møte mange spennende foredragsholdere, og siden vi er godt inne i frivillighetens år så vil konferansen ha stort fokus på frivillig arbeid i kirke og samfunn.

Diakonikonferansen er et samarbeid mellom Haraldsplass Diakonale Stiftelse, Kirkens SOS Bjørgvin, Stiftelsen Kirkens Bymisjon i Bergen og Bjørgvin bispedømme.

For første gang blir Regine Waages pris for diakoni og frivillighet delt ut. Dette er en diakonipris initiert av Haraldsplass Diakonale Stiftelse. Prisen blir delt ut av Jørn-Henning Theis, adm.dir. ved Haraldsplass Diakonale Stiftelse.

Meld deg straks på til Vetle Karlsen Eide på e-post: vk267@kyrkja.no.

Pris: 490,- inkl lunsj.

Lenke til en annen sideLenke til en annen side

FOTO/VIDEO: navn/kilde

Administrerende direktør i Sparebanken Sør, vår samarbeidspartner Geir Bergskaug

Arendalsuka 2022 «Ideell vekst, utvikling og innovasjon»

By | Aktuelt | No Comments

Under årets Arendalsuke har Haraldsplass Diakonale Stiftelse, Stiftelsen Diakonhjemmet, Sparebanken Sør og KNIF hatt et godt samarbeid.

Ved å sette temaet ideell vekst på dagsorden, har vi bidratt til oppmerksomhet om vår rolle som samfunnsaktør og diakonale institusjoner anno 2022!

Ideelle organisasjoner er en viktig samfunnsaktør og samfunnsbygger. Med sterk identitet og tradisjon samt et tett samarbeid med stat og kommuner er ideelle nødt til å levere velferdstjenester med høy kvalitet. Tjenesteutvikling, innovasjon og nyskaping er i dag en del av ideelle organisasjoner sin DNA. Forskning, fag og nyskaping står sentralt i møte med dagens- og fremtidens behov.

Stortinget har vedtatt at det skal være vekst av ideell sektor. Da står rammevilkår for å sikre ideelles utvikling sentralt.

Hør vårt arrangement fra Arendalsuken 2022 i opptak.

Torsdag 18.8 Opptak arrangement

FOTO/VIDEO: navn/kilde

Deler av konsernledergruppen ved Haraldsplass Diakonale Stiftelse utenfor Sparebanken Sør i Arendal

Arendalsuka 2022 – Demokratiets dansegulv!

By | Aktuelt | No Comments

Denne uken har Haraldsplass Diakonale Stiftelse vært sterkt tilstede under den tradisjonelle Arendalsuken. Med over 1500 arrangementer så kan man med rette si at dette er en viktig møteplass. Haraldsplass Diakonale Stiftelse har sammen med bla Stiftelsen Diakonhjemmet arrangert tre møteplasser med viktige og relevante temaer på dagsorden. Vår gode samarbeidspart Sparebanken Sør har stilt opp med gode lokaliteter, teknikk og streaming, og vi er heldige som kan ha banken som base gjennom uka.

Banksjef og administrerende direktør Geir Bergskaug ønsket oss velkommen til Arendalsuka med å si at dette er «demokratiets dansegulv».

-Ideelle forvalter viktige verdier, og de ideelle er viktige for verdiskapningen, sa Geir Bergskaug når han åpnet vårt første arrangement om bygg og arealer for innovasjon og tjenesteutvikling.

Stiftelsen Haraldsplass og Diakonhjemmet ivaretar og utvikler tjenestene vi yter på vegne av samfunnet, og er således en viktig og relevant samfunnsaktør. Det ønsker vi å være i fremtiden også, og ser frem til vårt siste arrangement torsdag 18.8 som skal handle om ideell vekst.

FOTO/VIDEO: navn/kilde

Mer enn bare jobb? Haraldsplass Barnevern trenger deg!

By | Aktuelt | No Comments

Haraldsplass Barnevern trenger deg som er miljøterapeut og som ønsker å være med å gjøre en forskjell for barn og unge som trenger omsorg og hjelp i hverdagen.

Nå har vi ledige stillinger, også nattevakter. SØKNADSFRIST 28.august.

Bli med på laget, og vær med på å utføre et viktig samfunnsoppdrag sammen med gode og dyktige kollegaer.

Velkommen som søker til Haraldsplass barnevern.

Miljøterapeutstillinger i medleverturnus og i hjemmebasert oppfølging (Søknadsfrist 28.08.2022) | Yrkesfokus.no

Se mer om stillingen her

Haraldsplass Diakonale Stiftelse er klar for Arendalsuken 2022

By | Aktuelt | No Comments

Arendalsuken er en demokratisk møteplass for alle som er engasjert i det samfunnet vi lever i. Her vil det være mange arrangement for deg som vil være med å lytte til, debattere, samtale og løse dagens og morgendagens samfunnsutfordringer.

Gjennom hele uken fra 15. til 19. august vil det være om lag 1000 arrangement og 200 stands som vil fylle Arendal sentrum.

Haraldsplass Diakonale Stiftelse har ansvar for tre arrangement i samarbeid med Stiftelsen Diakonhjemmet, Sparebanken Sør og KNIF.

Vi ser frem til å delta med viktige og relevante temaer.

De temaer vi skal belyse denne uken er:

«Bygg og arealer som virkemidler til innovativ tjenesteutvikling»

«De skrøpelige eldre»

«Ideell vekst, innovasjon og utvikling»

Følg med på vår Facebook side, og bli oppdatert på programmet. Alle arrangement vil bli streamet fra Sparebanken Sør sitt lokale midt i smørøyet av Arendal.

Er du i Arendal disse dagen, så er du hjertelig velkommen til å møte oss!

Arendalsuken 2022

FOTO: Unsplash

Fagskolen Diakonova starter opp høsten 2023

By | Aktuelt | No Comments

Fagskolen Diakonova og fagskoleutdanning i «Aktiv omsorg for eldre» er godkjent av NOKUT. Utdanningen starter etter planen høsten 2023.

I løpet av høsten 2022 skal det rekrutteres en dyktig rektor som kan bygge opp og utvikle fagskolen. Det skal også ansettes utdanningsfaglig ansvarlig, faglærere og rådgiver/administrasjonskonsulent, sier styreleder Solveig Kopperstad Bratseth.

Fagskoleutdanning i «Aktiv omsorg for eldre» er en høyere yrkesfaglig utdanning. Utdanningen skal bidra til kvalifiserte yrkesutøvere og sikre kritisk kompetanse i helse-, omsorg- og velferdstjenesten. Det er et stort behov for fagfolk innenfor helse og omsorg, både i kommune- og spesialisthelsetjenesten. Denne utdanningen gir muligheter til kvalifisering og utvikling av kompetanse som er etterspurt i arbeidslivet.

Studenter ved Fagskolen Diakonova vil kunne tilegne seg kompetanse som gjør dem i stand til å arbeide i en helsetjeneste i stadig utvikling og endring, og som stiller omfattende krav til samarbeid på tvers av yrkesroller og tjenestenivå.

To studieretninger

Utdanningen har to studieretninger. Den ene studieretningen fokuserer på eldre personer med funksjonsendringer og begrensede ressurser pga. sykdom, skade eller generelle endringer pga. en normal aldringsprosess. Den andre studieretningen handler mer spesifikt om personer med utviklet demenssykdom. Etter avsluttet utdanning skal fagskolekandidatene kunne bidra til at eldre personer med helseutfordringer, uavhengig av sykdom og/eller lidelse, kan opprettholde et meningsfullt hverdagsliv ut fra sine forutsetninger og ønsker.

Fagskolen Diakonova har en diakonal profil. Det innebærer at utdanningen vektlegger etikk, verdier, relasjoner og enkeltindividets ønsker og behov. Fagskolen Diakonova eies av stiftelsen Det norske Diakonhjem (Diakonhjemmet), Haraldsplass diakonale stiftelse, Stiftelsen Diakonova og Ferd AS. Fagskolens hovedadministrasjon er i Oslo. I første omgang skal utdanningen tilbys ved campus Diakonhjemmet i Oslo og helsecampus Haraldsplass i Bergen.

Samarbeid på tvers

Samarbeidet med arbeids-, organisasjons- og samfunnslivet om utdanning og kompetansebygging er viktig for fagskolen.

– Fagskolen ønsker å være en sentral aktør i de regionene hvor fagskolens eiere har virksomheter. I tillegg har fagskolen ambisjoner om å utvikle seg som nasjonal aktør og være samfunnsmessig relevant og et faglig solid, tydelig verdibasert og diakonalt forankret alternativ, sier adm.direktør/forstander ved Diakonhjemmet Ingunn Moser.

Med fagskoleutdanning og bachelorutdanning i sykepleie på samme campus, og med sykehus og omsorgstjenester innenfor samme virksomhet både i Bergen og Oslo, er det unike muligheter for samarbeid på tvers av utdanning, helse- og omsorgstjenester.I tillegg arbeides det med en framtidig videregående skole med helse- og oppvekstfaglig profil på campus i Oslo. Dette gir mulighet for synergier der utdanningene kan dele på fagkompetanse, praksisfelt og tilgang på veiledning. Det kan også gi tjenestene økt tilgang på kvalifisert personale, og studenter kan bidra i utvikling og kvalitetsheving av helse – og omsorgstjenester.

– Fagskolen Diakonova kombinerer teori og praksis gjennom tette bånd til arbeidslivet, og vil bidra til økt kompetanse og kvalitet innenfor helse- og omsorgssektoren hvor kompetansebehovene vil være store i årene som kommer, sier Jørn-Henning Theis, administrerende direktør ved Haraldsplass Diakonale Stiftelse. Jeg håper mange vil søke en fagskole som løfter kompetanse og sentrale verdier høyt på agendaen, oppfordrer Theis.

Styreleder Solveig Kopperstad Bratseth oppfordrer arbeidsgivere og potensielle studenter til å ta kontakt for nærmere informasjon. Fagskolen Diakonova ønsker å være tett på arbeidslivet og skreddersy utdanningstilbudet til behov i tjenestene, understreker hun.

Vil du vite mer om Fagskolen Diakonova – se www.fagskolendiakonova.no

FOTO: ill.foto VID

Adm.dir. Jørn-Henning Theis ved en av de mange nye utsmykkimnger i Haraldsplass Helsecampus. Dette veggbildet handler om diakoni.

Sommerhilsen fra Haraldsplass Diakonale Stiftelse.

By | Aktuelt | No Comments

Kjære alle sammen.

Sommeren er her, og vi har lagt bak oss et hektisk halvår.

Vi har gjennomført mye denne våren, og det er en stor og viktig jobb som blir gjort hver eneste dag i våre virksomheter. Jeg vil takke alle våre ansatte for tjenesten som ytes til de som trenger hjelp, omsorg og behandling.

Denne våren har vi hatt flere besøk fra våre politikere, både de lokale og de sentrale. Vi har også hatt offisiell åpning av Haraldsplass Helsecampus som virkelig ble en festdag. God dialog og samhandling setter vi høyt på dagsorden, og jeg er takknemlig for det gode samarbeidet som er mellom de ulike virksomheter, leietakere og ikke minst myndighetene.

Forventningsfulle går vi nå sommeren i møte, og jeg håper dere alle får noen gode feriedager.

God sommer.

Jørn-Henning Theis

Administrerende direktør

 

FOTO: Astrid Aarhus Byrknes