Skip to main content
Category

Aktuelt

Årsrapport 2023 for Haraldsplass Diakonale Stiftelse og Stiftelsen Diakonova

By Aktuelt

Det har vært et spennende og utviklende år for de to stiftelsene som fra 1. januar 2024 slo seg sammen. I denne årsrapporten som er fra 2023 har vi samlet årsberetning og regnskap for begge stiftelsene. Her kan du lese bla forord fra lederne av stiftelsene, samt hilsen fra diakonifellesskapet i de to stiftelsene.

Likestillingsredegjørelse 2023 for Stiftelsen Diakonova Haraldsplass, samt Aktsomhetsredegjørelse 2024 for Stiftelsen Diakonova Haraldsplass ligger også vedlagt. Klikk på lenken for å komme til både årsrapport og de to redegjørelsene. Du finner også disse under fanen  «Om oss».

Haraldsplass Diakonale Stiftelse og Stiftelsen Diakonova fusjonerte 1. januar 2024. Årsrapporten fra 2023 er derfor to delt, og viser de to stiftelsene hver for seg, men vi har samlet årsberteningene og regnskapet, samt revisors beretning i en årsrapport. Vi ønsker dere en fortsatt god sommer, og god lesning!

 

Les årsrapport for 2023 herLes aktsomhetsredegjørelsen for Stiftelsen Diakonova Haraldsplass herLes Likestillingsredegjørelse for Stiftelsen Diakonova Haraldsplass her

FOTO: Aksell

Regines gjestehus

Regines gjestehus blir midlertidig akutt overnatting for bostedsløse

By Aktuelt

Kirkens Bymisjon har i lang tid arbeidet for å hjelpe de mest sårbare i samfunnet, og i denne perioden ser vi i fellesskap at det å bruke fasilitetene ved Regines Gjestehus for å gi et trygt botilbud for bostedsløse er mulig. Vi i Stiftelsen Diakonova Haraldsplass har valgt å støtte dette initiativet, som en del av vårt diakonale samfunnsansvar. Nylig har vi skrevet en samarbeidsavtale med Kirkens Bymisjon i en begrenset periode da vi etter 9. desember starter et rehabiliteringsarbeider på Regines Gjestehus.

Trenger du å komme i kontakt med Kirkens Bymisjon, ring Kristine Moskvil Thorsen: 918 14 411

 

Vi ønsker å informere dere om en viktig sak som skjer på Haraldsplassområdet i løpet av de kommende månedene. Stiftelsen Diakonova Haraldsplass har blitt kontaktet av Kirkens Bymisjon,
Bergen med forespørsel om et samarbeid. De har uttrykt et behov for å finne et overnattingstilbud for bostedsløse i Bergen. Stiftelsen har gjennom dialog gitt uttrykk for at et slikt tilbud ønsker vi å
vurdere og finne rom for. Vi har derfor tilbydd Kirkens Bymisjon å bruke Regines Gjestehus som midlertidig overnattingstilbud for bostedsløse i en begrenset periode fra 8. juli til 9. desember 2024.
Om samarbeidet:
– Tidsperiode: 8. juli 2024 til 9. desember 2024

– Formål: Å tilby midlertidig overnattingstilbud for bostedsløse
–  Sted: Regines Gjestehus på Haraldsplass Helsecampus, Ulriksdal 6.
Bakgrunn for prosjektet:
Kirkens Bymisjon har i lang tid arbeidet for å hjelpe de mest sårbare i samfunnet, og i denne perioden ser vi i fellesskap at det å bruke fasilitetene ved Regines Gjestehus for å gi et trygt botilbud for
bostedsløse er mulig. Vi i Stiftelsen Diakonova Haraldsplass har valgt å støtte dette initiativet, som en del av vårt diakonale samfunnsansvar. Nylig har vi skrevet en samarbeidsavtale med Kirkens
Bymisjon i en begrenset periode da vi etter 9. desember starter et rehabiliteringsarbeider på Regines Gjestehus.
Praktiske opplysninger:
–  Sikkerhet og orden: Det vil bli lagt stor vekt på sikkerhet og orden, og Kirkens Bymisjon vil være ansvarlig for oppfølging av beboerne. De vil sørge for at gjestene respekterer regler og
normer. Kirkens Bymisjon har personale til stede gjennom døgnet.
– De bostedsløse må søke om å få overnatte
–  Overnatting skjer i tidsrommet mellom kl 20.00 til 08.00 neste dag.

 

 

FOTO: Astrid Aarhus Byrknes

Klaus Holthe kommer fra TV2 og har lang erfaring med formidling, kommunikasjon og journalistikk.

Klaus Holthe er tilsatt som ny kommunikasjonsansvarlig

By Aktuelt

Stiftelsen Diakonova Haraldsplass styrker laget med ny kommunikasjonsansvarlig!
Vi har gleden av å kunngjøre at vi har fått en svært dyktig og profilert medarbeider med på laget i Stiftelsen Diakonova Haraldsplass.

Klaus Holthe tiltrer som vår nye kommunikasjonsansvarlig fra 1.oktober 2024. Han kommer fra TV2 der han i over 28 år har vært journalist og reporter og bla laget mange nyhetssaker fra helse- og omsorgsfeltet. Klaus Holthe bringer med seg omfattende erfaring og kompetanse som vil være uvurderlig i vårt videre arbeid med å synliggjøre stiftelsens samfunnsnyttige innsats innen barnevern, sykehus, psykisk helsevern, samtalesenter, utdanning og eldreomsorg.

– Vi er svært glade for å ønske Klaus Holthe velkommen til Stiftelsen Diakonova Haraldsplass. Med hans omfattende bakgrunn og ekspertise innen kommunikasjon og journalistikk, er vi sikre på at han vil bidra til å løfte vår profil og formidle vårt viktige arbeid på en god måte, sier Jørn-Henning Theis som er adm.dir. i stiftelsen.
-Det er både spennende og utfordrende å få jobbe i en stiftelse som driver med samfunnsnyttig arbeid og slik sett er en samfunnsaktør innen flere viktige områder. Jeg ser frem til å jobbe med å gjøre stiftelsens arbeid og virksomheter mer synlig både internt og eksternt. Da denne jobben dukket opp, visste jeg at dette var noe jeg virkelig hadde lyst til, sier Klaus Holthe.

Velkommen på laget Klaus, og lykke til i viktige oppgaver for Stiftelsen Diakonova Haraldsplass og virksomhetene!

 

FOTO: Ole Enes Ebbesen/TV2

Fra ve: Vigdis Anita Gåskjenn (SDH), Beate Wictorin (SDH), Armina Ammookteh (Siljuslåtten sykehjem), Tobias Øvstedal (Pol.rådgiver for byråd), Marion Ytre-Arne Kvamme (Siljuslåtten sykehjem), Marte Monstad (byråd for eldre, helse og omsorg), Elin Sjursen (Domkirkehjemmet), Jørn-Henning Theis (SDH) Bak: Eirik Westrheim (byrådsavdeling for eldre, helse og omsorg) Kjell Wollf, kommunaldirektør var også med fra kommunen, men ikke tilstede da bildet ble tatt.

Marte Joan Monstad, Byråd for eldre, helse og omsorg besøkte Stiftelsen Diakonova Haraldsplass

By Aktuelt

Stiftelsen hadde mandag besøk fra Bergen kommune, og byrådsavdeling for eldre, helse og omsorg. Vi setter pris på at våre invitasjoner til møter, dialog og besøk blir godt mottatt, og denne mandagen fikk vi ta imot både politisk ledelse og administrativ ledelse fra denne byrådsavdelingen.

Gjennom presentasjon av stiftelsen, og med særskilt fokus på eldreomsorg og sykehjemstjenesten fikk vi en god dialog om viktige utfordringer, rammevilkår for ideelle sykehjem, samt fokus på kompetanse. Byråd Marte Joan Monstad (FRP) takket for invitasjonen, og for muligheten til å bli oppdatert på hva stiftelsen arbeider med, og den utviklingen vi står i som samfunnsaktør. Stiftelsen er opptatt av samarbeid og dialog, også når vi står overfor utfordringer enten det handler om økonomi eller andre temaer, og det er verdifullt når man sammen kan løfte temaer som kompetanse, rekruttering og virkemidler til å beholde verdifull kompetanse. Et godt samarbeid mellom kommune og oss som ideelle er «vinn-vinn». Vi har mye å snakke om fremover, og ser frem til neste møtepunkt.

Takk for besøket, og velkommen tilbake!

 

FOTO: Astrid Aarhus Byrknes

Stiftelsen Diakonova Haraldsplass har ansatt Gunnar Hernborg som ny eiendomsdirektør

By Aktuelt

Stiftelsen Diakonova Haraldsplass er stolt av å kunngjøre ansettelsen av Gunnar Hernborg som ny eiendomsdirektør.
Hernborg kommer fra stilling som prosjektdirektør hos GC Rieber Eiendom AS, og har en omfattende erfaring, kunnskap og ekspertise innen eiendomsutvikling og -forvaltning.

Med en solid bakgrunn fra bransjen, og med en tung fagkompetanse, vil Gunnar Hernborg være en stor ressurs for stiftelsen. Stiftelsen er i en spennende fase med vekst og utvikling for å sikre gode tjenester for mennesker som har behov for disse på ulike måter.
-Vi er svært begeistret for ansettelsen, og ønsker Gunnar velkommen til vårt team. Hans kunnskap og erfaring innenfor eiendomsutvikling vil være viktig, og vil bidra til at vi fortsetter å vokse på en bærekraftig og innovativ måte, og kan være til stede i samfunnet for ulike sårbare grupper, sier Jørn-Henning Theis, administrerende direktør i Stiftelsen Diakonova Haraldsplass.
Gunnar Hernborg uttrykker også stor entusiasme for stillingen:
– Jeg ser veldig frem til å starte i jobben og bidra med min kunnskap og erfaring for å fremme formålene til stiftelsen. Jeg er imponert over stiftelsens arbeid, og ikke minst tydeligheten i strategien om videre vekst og hvilken rolle eiendom spiller her. Og så gleder jeg meg til å bli kjent med alle nye kollegaer.

 

FOTO: GC Rieber Eiendom AS

Fra ve: Claus Pedersen (Diakonissestiftelsen), Vigdis Gåskjenn (Stiftelsen Diakonova Haraldsplass), Annette Christoffersen (Diakonissestiftelsen), Jørn-Henning Theis (Stiftelsen Diakonova Haraldsplass), Mogens Madsen (Diakonissestiftelsen) og Erik Bøckmann (Nestleder i Hovedstyret Stiftelsen Diakonova Haraldsplass)

Diakonissestiftelsen i København besøkte Haraldsplass

By Aktuelt

Stiftelsen Diakonova Haraldsplass hadde nylig besøk fra vår søsterorganisasjon i Danmark. Utveksling av erfaringer, prosjekter, organisering og rammevilkår stod på dagsorden.

Det er alltid givende å utveksle kunnskap og ideer med andre. Diakonissestiftelsen i København er en stor diakonal organisasjon som ligner på Stiftelsen Diakonova Haraldsplass. De har noen kjerneverdier som de arbeider etter som er godt gjenkjennelige med Stiftelsen Diakonova Haraldsplass sin strategi og ellers hvordan vi driver våre virksomheter. Verdiord som medmenneskelighet, ordentlighet, faglighet, synergi og nytenkning kan samles i vårt motto som er kompetanse med hjertevarme! Diakonissestiftelsen i København har flere virksomheter som ligner våre som bla Diakonifellesskap, utdannelse og  sykehjem.

Vi takker for besøket, og sier på gjensyn, for vi kommer til å ha god kontakt med Diakonissestiftelsen i tiden fremover.

FOTO: Astrid Aarhus Byrknes

Flere hender og hoder i helse og omsorg! Et være eller ikke være for ideelle aktører.

By Aktuelt

Velkommen til frokostmøte tirsdag 28.mai i Kulturhuset, Bergen sentrum.

Flere offentlige utvalg sier det samme: Vi kommer til å trenge mange flere hender og hoder i helse- og omsorgstjenestene. Samtidig opplever flere ideelle sykehus og omsorgsvirksomheter stor usikkerhet. Et viktig tema blir satt på dagsorden denne morgenen, og vi håper mange vil få med seg dette møtepunktet.

Usikkerheten handler om rammevilkår og forutsigbarhet, og et krysspress mellom offentlig sektor og marked, mellom sentrale myndigheter og lokale behov, mellom politikere som polariserer debatten og mellom politiske ønsker og et uklart juridisk handlingsrom.

Vi er en region der ideelle aktører har lang historie med å ta utfordringer og finne gode løsninger:

  • Hva kan vi gjøre for å sikre at denne kraften i norsk helse og omsorg skal kunne fortsette å utvikle seg og gi gode tjenester i årene som kommer?
  • Har vi kommet til et punkt hvor det er et være eller ikke være for ideelle aktører?
  • Hva sier regjeringen, helsepersonellkommisjonen og avkommersialiseringsutvalget?
  • Og hva sier helse- og omsorgsaktørene?

Stiftelsen Diakonova Haraldsplass, Bergen Næringsråd og Hovedorganisasjonen Virke arrangerer dette frokostmøtet hvor vi dykker ned i utfordringer, politikk og jus.

 

For å se program og påmelding klikk her
Frivillige (i røde T skjorter) og ansatte ved Siljuslåtten sykehjem. Fra ve: Marianne Olsen, Leiv Ottar Berge, Sandra Rønnestad, Linda Rimstad, Atle Leræren og Synne Hille.

Siljuslåtten sykehjem 5 års markering

By Aktuelt

Det var en feststemt forsamling av beboere, pårørende, ansatte, frivillige og flere gjester som på fredag markerte at Siljuslåtten sykehjem har blitt 5 år. Sykehjemmet som er et av Bergen kommunes nyeste sykehjem blir driftet av Stiftelsen Diakonova Haraldsplass.

Det ble en storstilt feiring på Siljuslåtten med konsert, mat, prat og heder og ære! Den kjente og dyktige sangeren Veslemøy Fluge Berg deltok med en nydelig konsert og god stemning, og det ble servert pølse i brød og marsipankake til alle.

Taler og hilsener hører til på en 5- års markering, og både institusjonssjef Marion Ytre-Arne Kvamme og forstanderinne ved stiftelsen, Rollaug Waaler sørget for det.

De ansatte og de frivillige ble hedret for god og viktig innsats for sykehjemmet, og det ble ekstra stas at de som hadde vært i arbeid ved Siljuslåtten sykehjem alle disse 5 årene ble gjort ekstra stas på.

Vi gratulerer med 5 år i tjeneste for byens befolkning og ønsker lykke til med en fortsatt god sykehjemstjeneste med helhetlig omsorg der beboeren er i sentrum.

FOTO: Astrid Aarhus Byrknes

Ansatte ved hovedkontoret,Haraldsplass Diakonale Stiftelse

Ledig stilling som kommunikasjonsansvarlig ved Stiftelsen Diakonova Haraldsplass

By Aktuelt

Vi ser etter en kompetent kommunikasjonsansvarlig med hjertevarme!

Stiftelsen Diakonova Haraldsplass søker etter en erfaren kommunikasjonsansvarlig. Stillingen inngår i fellestjenestene til Stiftelsen Diakonova Haraldsplass, et team med mangfoldig kompetanse og dyktige medarbeidere. Vi yter rådgivning og støtte til stiftelsen og flere av virksomhetene i Diakonova Haraldsplass. Du vil jobbe med ansatte i virksomhetene for å sørge for godt omdømme, formidling av våre verdier og bidrag til samfunnet, og vil ha en ledende faglig rolle innenfor kommunikasjonsfaget.

Som ansatt hos oss er du opptatt av å dele kunnskap og du har et ønske om å lede og bidra til utvikling og profesjonalisering. Du motiveres av Stiftelsens motto «Kompetanse med hjertevarme» og er lojal til Stiftelsens formål. Personlig interesse og egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Stillingen rapporterer for tiden til leder for fellestjenestene, utfører arbeidsoppgaver i samråd med ledere i de ulike virksomhetene, og vil jobbe tett med samfunns og myndighetskontakt i utførelsen av arbeidet.

Stillingen er en fast 100% stilling.

For mer informasjon om stillingen klikk her

FOTO/VIDEO: navn/kilde

Gry Ulvedalen er rektor på Fagskolen Diakonova.

Fagskolen Diakonova utvider med to nye utdanningstilbud!

By Aktuelt

Fagskolen Diakonova kunngjør med glede godkjenningen fra NOKUT av hele to nye utdanningstilbud. Rektor Gry Ulvedalen deler entusiasmen og fremhever disse som en del av skolens klare strategi for å møte fremtidens utfordringer i helse- og omsorgssektoren. Som en relativt nyetablert fagskole var meldingen fra NOKUT om akkreditering av de nye fagskoletilbudene etterlengtet.

Fagskolen Diakonova stråler av glede etter å ha mottatt fantastiske nyheter rett før påsken! – Det var litt av en påskegave vi fikk i år, sier Gry Ulvedalen, rektor ved Fagskolen Diakonova.

De nye utdanningstilbudene inkluderer psykisk helsearbeid og rusarbeid, samt Palliasjon. Disse utdanningene er ikke bare et svar på dagens behov, men også en del av en ambisiøs strategi for fremtiden.

Gry Ulvedalen understreker at disse utdanningstilbudene ikke bare er et svar på dagens behov, men også en del av en ambisiøs strategi for fremtiden.

– Vår visjon om å utvide mulighetene for høyere yrkesfaglig utdanning for flere er mer levende enn noensinne, sier hun entusiastisk. – Vi er forpliktet til å være en brobygger mellom utdanning og arbeidsliv, og til å sikre at våre studenter er rustet til å møte de utfordringene som ligger foran oss.

I tillegg kunngjør Gry Ulvedalen at skolen vil arbeide for å tilby en eller flere av utdanningene allerede fra høsten 2024, dersom det er etterspørsel. Selv om den egentlige oppstarten var tenkt høsten 2025, vil skolen være fleksibel for å imøtekomme behovene i samfunnet så raskt som mulig.

De nye utdanningstilbudene er skreddersydde for å imøtekomme behovene til både yrkesaktive og de som ønsker å omskolere seg. Psykisk helsearbeid og rusarbeid  tilbys begge på deltid over to år og gir 60 studiepoeng. Palliasjon, som kan tas på deltid over ett år, gir 30 studiepoeng. Dette gjør det mulig for studenter å balansere studier med arbeid og andre forpliktelser.

Med et sterkt fokus på samarbeid med arbeidslivet og en målrettet innsats for å styrke samfunnsrelevansen, er Fagskolen Diakonova klar til å forme fremtiden for helse- og omsorgssektoren. Den ambisiøse strategien for perioden 2024-2030 vil legge grunnlaget for en bærekraftig vekst og utvikling som vil gagne både studenter, ansatte og samfunnet som helhet.

Les om de nye utdanningstilbudene her:

 

Tekst og foto: Fagskolen Diakonova