Skip to main content
Category

Aktuelt

Magasinet 2-23. Framsidebilde fra alleen.

Magasinet Haraldsplass 2-23 er nå ute

By Aktuelt

Det nærmer seg jul, og med det følger også Magasinet Haraldsplass sitt tradisjonelle julenummer.

I dette nummeret av Magasinet Haraldsplass kan du lese om den viktige sammenslåingen mellom Stiftelsen Diakonova og Haraldsplass Diakonale Stiftelse. Dette skjer fra 1. januar 2024. Du får også glimt fra arbeidet ved våre virksomheter gjennom artikler som går på forskning og samarbeid til korte historier fra barnevern til frivillighetsarbeidet på våre sykehjem. Er du interessert i historie fra Haraldsplass? Da kan du lese om julefeiring på Søsterhjemmet.

God lesning!

Les Magasinet Haraldsplass her (pdf)Les Magasinet Haraldsplass her (issue)

FOTO: Terje Viken

Petter Nyquist kjent som "Petter uteligger" holder foredrag om sine erfaringer med å bo og leve på gaten.

Vellykket lederdag 2023

By Aktuelt

Konsernledergruppen i Haraldsplass Diakonale Stiftelse gjennomførte den 8.november lederdag for alle lederne i virksomhetene. Lederdagen var i år på Quality hotel Grieg.

Om lag 120 ledere var samlet til påfyll, læring og kunnskap.

Et spennende og lærerikt program var tilrettelagt der hovedtemaet for samlingen handlet om hvordan motvirke utenforskap og hvordan kan vi i større grad bidra med inkludering.

Vi ble ønsket velkommen av adm.dir. i stiftelsen, Jørn-Henning Theis før Hovedstyrets leder Erik Bøckmann åpnet lederdagen.

Lederne fikk møte en engasjert statistikksjef i NAV, Ulf Andersen som snakket om utenforskap og inkludering i Norge. Han satte viktige spørsmål på dagsorden.

Et annet tema som stod på programmet handlet om det politiske landskapet i relasjon til vår rolle som ideelle. Rebekka Ljosland ved Haraldsplass diakonale sykehus hadde en glimrende gjennomgang på dette, både det politiske landskapet lokalt og sentralt.

Ledelse i ideell, diakonal virksomhet – hva betyr det? Stod også på programmet. En rekke ledere med Vigdis Anita Gåskjenn i spissen tok oss igjennom dette temaet.

Lederdagen ble avsluttet med et svært tankevekkende foredrag ved Petter Nyquist, kjent som «Petter uteligger». Han har laget dokumentar der han levde som hjemløs på gata, for å belyse hjemløshetens problemer. Denne serien økte bevisstheten om problemet i Norge.

Adm.dir. Jørn-Henning Theis avsluttet og oppsummerte lederdagen som god, lærerik, tankevekkende og vellykket!

 

 

 

 

FOTO: Astrid Aarhus Byrknes

Eiendomssjef Terje Viken ved Haraldsplass Diakonale Stiftelse.

Viktig melding til brukerne av Haraldsplass Parkering

By Aktuelt

I perioden 2.oktober til 18.oktober 2023 vil det i perioder være vedlikeholdsarbeid i parkeringsanlegget.

Det skal utføres periodisk vedlikeholdsarbeid i parkeringsanlegget på Haraldsplass fra 2.oktober. Det planlegges at arbeidet skal være ferdig til 18.oktober 2023.

Vedlikeholdsarbeidet medfører at det blir midlertidige avsperringer og begrensninger i parkeringsanlegget. Vi ber om forståelse, og håper ikke dette medfører for store ulemper for våre kunder.

 

FOTO: Astrid Aarhus Byrknes

Offisiell åpning av Fagskolen Diakonova

By Aktuelt

I morgen 29.august er det endelig klart for offisiell åpning av den nye Fagskolen Diakonova. Åpningen finner sted på Haraldsplass Helsecampus.

 

Den offisielle åpningen finner sted på campus VID i Bergen – Haraldsplass Helsecampus.

Det blir taler og mulighet til å hilse på de nye studentene. Bla vil vi få høre Ruth Grong, byråd for helse og omsorg (hovedtaler), Jørn-Henning Theis, adm. direktør Haraldsplass Diakonale Stiftelse og Anita Lyssand, representant for fagskolens styre.
I tidsrommet 11.30 – 12.30 er det avsatt tid til lunsj, kake og muligheter for å hilse på studenter, ansatte og øvrige gjester.

– Vi gleder oss til den offisielle åpningen med mange spennende gjester og talere. Ikke minst gleder vi oss til endelig å møte studentene som blir det første kullet på Fagskolen Diakonova, studiested Bergen, sier rektor Gry Ulvedalen.

Fagskolen Diakonova er en privat ideell fagskole innen helse med lokasjoner i Oslo og Bergen. Fagskolen Diakonova eies av Stiftelsen Diakonhjemmet, Haraldsplass Diakonale Stiftelse, Stiftelsen Diakonova og Ferd AS gjennom Fagskolen Diakonova Holding AS.

FOTO: ill.foto

Stands, pizza og prat i Haraldsplass Helsecampus

Studentene ved VID vitenskapelige høgskole i Bergen møtte arbeidslivet

By Aktuelt

Haraldsplass Serio Ung, Domkirkehjemmet og Siljuslåtten sykehjem møtte 1. og 2.års studentene ved VID campus Haraldsplass til mat, prat og orientering om virksomhetene. Studentene satte pris på denne møteplassen, og virksomhetene satte pris på å få kontakt med studentene.

Nytt studieår og nye muligheter! Mange av studentene våre har også et arbeid i tillegg til studiene. Det er både givende, lærerikt og spennende. Haraldsplass Diakonale Stiftelse inviterte tre av virksomhetene til et uforpliktet møte i Haraldsplass Helsecampus. Her fikk studentene innblikk i hvordan det er å jobbe i en barnevernsinstitusjon eller på et sykehjem. Det er alltid behov for ekstravakter, helge stillinger eller ferievikarer i helse- og omsorgssektoren. Sykepleierstudentene er attraktive i disse dager. Der er store behov overalt, og med dette møtepunktet håper vi at noen av studentene ved Haraldsplass ønsker å arbeide i våre virksomheter. Vi ønsker lykke til med både studier og jobb!

FOTO: Astrid Aarhus Byrknes

Haraldsplass barnevern illustrasjonsfoto

Se direktesending fra Arendalsuken «Det kunnskapsbaserte barnevern»

By Aktuelt

Onsdag 16.august kl.14:30 kan du følge oss direkte fra Arendalsuken.

Temaet er «Det kunnskapsbaserte barnevern – er vi på rett vei?»

Her møter du bla Barne- og familieminister Kjersti Toppe, dekan ved VID vitenskapelige høgskole, Mona-Iren Hauge og direktør i Haraldsplass Serio Ung, Idar Krumsvik. VELKOMMEN!

FOTO/VIDEO: ill. foto Haraldsplass Diakonale Stiftelse

Se direktesending fra Arendalsuken «Flytt mens du kan – flytt til et fellessskap»

By Aktuelt

Tirsdag 15.august kl 14:00 kan du følge oss direkte fra Arendalsuken.

På dette arrangementet møter du Preben Aavitsland. Han er leder for pandemisenteret i Bergen og vi ble vel alle kjent med han gjennom pandemien. Nå er han sammen med oss i Arendal og skal snakke om hvordan vi kan motvirke ensomhet, og hvorfor vi bør planlegge for vår alderdom ved å bo lengst mulig hjemme. Du møter også forstanderinne ved Haraldsplass Diakonale Stiftelse, Rollaug Waaler og stortingsrepresentant og leder i kommunal- og forvaltningskomiteen, Helge Andre Njaastad fra FRP.

FOTO/VIDEO: Unsplash

Aktsomhetsredegjørelse 2022 Haraldsplass Diakonale Stiftelse

By Aktuelt

Åpenhetsloven trådte i kraft 01.07.22. Siden da har vi jobbet med å identifisere og vurdere mulig negativ påvirkning på grunnleggende menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter i selskapets leverandørkjede og hos samarbeidspartnere.

Vi har oppdatert våre retningslinjer og innkjøpspolitikk for å reflektere forventinger til oss selv, leverandører og samarbeidspartnere.

Alle samarbeidspartnere klassifiseres ut fra en overordnet risikovurdering. Det er etablert oppfølging der vi ser behov for videre identifisering. Samarbeidspartnere vil bli vurdert fortløpende.

Dersom det foreligger høy sannsynlighet for brudd på menneskerettigheter, skal det ikke inngås ny avtale med samarbeidsparten med mindre disse jobber aktivt med forebygging. For eksisterende samarbeidsavtaler skal det sikres tiltak for å begrense omfanget av brudd.

Avdekkes det brudd på menneskerettigheter, skal disse registreres og behandles som avvik i styringssystemet.

Henvendelser til Haraldsplass Diakonale Stiftelse som gjelder informasjonsplikt og åpenhetsloven, kan gjøres på epost: baerekraft@hk.haraldsplass.no

Utfyllende informasjon om åpenhetsloven er tilgjengelig på Forbrukertilsynets nettsider.

 

Les aktsomhetsredegjørelse for 2022 her

FOTO: ill. foto fra Unsplash

Deler av konsernledergruppen ved Haraldsplass Diakonale Stiftelse utenfor Sparebanken Sør i Arendal i 2022

Haraldsplass Diakonale Stiftelse på Arendalsuka 2023

By Aktuelt

Haraldsplass Diakonale Stiftelse deltar på Arendalsuka 2023 fra 14.- 18. august.

Arrangementene våre foregår i Sparebanken Sør sine lokaler i hjertet av Arendal. Våre arrangementer er i samarbeid med Sparebanken Sør, Eiendom Norge, KNIF og VID vitenskapelige høgskole.

Vi ønsker å dele kunnskap og kompetanse fra våre virksomheter, og som en ideell samfunnsaktør setter vi viktige temaer på dagsorden denne uken.

Arendalsuka er en demokratisk møteplass for alle som er engasjert for samfunnet vi lever i.

Dette er arrangementet for deg som vil være med å lytte til, debattere og løse dagens og morgendagens samfunnsutfordringer.

Rundt 1700 arrangementer og 200 stands fyller Arendal sentrum i fem dager i august hvert år.

Haraldsplass Diakonale Stiftelse inviterer til tre arrangement:

«Flytt mens du kan – flytt til et fellesskap»

«Det kunnskapsbaserte barnevern – er vi på rett vei?»

«Kan innovative ideelle organisasjoner bidra til å løse eldreomsorgens utfordringer?»

Arrangementene blir streamet, følg med på vår Facebook side.

Stiftelsens facebookside

FOTO: Haraldsplass Diakonale Stiftelse

Ledig vikariat som HR- og kvalitetsansvarlig ved Haraldsplass Diakonale Stiftelse

By Aktuelt

Da vår HR- og kvalitetsansvarlig skal ut i permisjon til høsten, har vi et ledig spennende 100% vikariat i et år.

Vi har høye ambisjoner på HR området, og ser etter deg som er trygg i faget og som samtidig viser fleksibilitet og kan forholde deg til skiftende omgivelser for å bistå våre ledere og virksomheter best mulig. Vikariatet inngår i fellestjenestene til Haraldsplass Diakonale Stiftelse, en avdeling med variert kompetanse og dyktige medarbeidere. Arbeidsoppgavene vil være rettet mot Stiftelsen og flere av virksomhetene under Haraldsplass Diakonale Stiftelse. De aktuelle virksomhetene er Haraldsplass Serio Ung, Siljuslåtten Sykehjem, Solli DPS og Stiftelsen Domkirkehjemmet i Bergen.

HR- og kvalitetsansvarlig jobber med utvikling på HR og kvalitetsfeltet, yter lederstøtte og rådgivning innen personalmessige spørsmål og sikre profesjonalitet i alle ledd. Det er spesielt viktig at HR- og kvalitetsansvarlig er oppdatert på lovverk, tariff og interne personalrutiner, og bistår daglige ledere i virksomheten til å tilpasse driften til disse.

 

 

Les mer om stillingen med lenke til finn.no

FOTO: Astrid Aarhus Byrknes