Skip to main content
Monthly Archives

november 2021

Professor Herdis Alvsvåg tar imot Kongens fortjenestemedalje.

Kongens fortjenestemedalje til professor Herdis Alvsvåg!

By Aktuelt

Kjære Herdis Alvsvåg!

-Gratulerer med tildelingen av Kongens Fortjenstmedalje, en ære – å bli hedret av Kongen. Du blir på denne måten belønnet for særlig samfunnsgagnlig innsats, sa ordfører i Bergen kommune Rune Bakervik da han på slutten av sin tale til Herdis  overrasket både henne og hele forsamlingen i dag på fagseminar! 

Klara Lundes Auditorium var fullt under fagseminaret på Haraldsplass Helsecampus arrangert av VID vitenskapelige høgskole. Seminaret var  i anledning av at professor Herdis Alvsvåg går over i stilling som emerita ved VID. Fagseminaret «Sykepleie – engasjement og identitet» var godt besøkt, og det var engasjerende temaer. En post på programmet var Hilsener! Det var under denne posten at Herdis Alvsvåg ble overrasket over at også ordfører i Bergen var kommet innom for å «tilsynelatende» ha en hilsen i anledning av at Herdis blir emerita ved VID. Ordføreren avsluttet sin tale ved å vise til statuttene for Kongens fortjenestemedalje! I det øyeblikket gikk det opp for Herdis og  forsamlingen at ordføreren hadde et helt annet og viktigere ærend enn bare å gi en hilsen! Han var der på vegne av Hans Majestet Kongen for å overrekke og dekorere Herdis Alvsvåg med denne medaljen som selvsagt henger høyt å få!

Ordføreren la vekt på at Herdis er en stor kapasitet med en sterk stemme og penn! Hun er modig og tydelig og har satt betydningsfulle spor og har preget sykepleierfaget!

Gjennom fagseminaret hadde viktige stemmer innenfor sykepleievitenskap og forskning gode innlegg. Bla fikk vi høre Charlotte Delmar, kollega av Herdis Alvsvåg og professor i sygeplejevidenskab ved Aarhus Universitet i Danmark, og professor II ved VID snakke om sterke stemmer, tilstedeværelse, intellekt og moralsk forpliktelse!

Et godt gjennomført fagseminar fra VID, og vi gratulerer Herdis Alsvåg  og ønsker henne alt godt og lykke til videre!

FOTO: Astrid Aarhus Byrknes

Ny satsing på fagskoleutdanning innen helse og omsorg!

By Aktuelt

Fagskolen Diakonova ble opprettet i oktober 2021 med mål om å kvalifisere flere til helse-, omsorg- og velferdstjenester. Fagskolen vil ha en diakonal og inkluderende profil.

Eierne bak denne nye fagskolen er Stiftelsen Diakonhjemmet, Haraldsplass Diakonale Stiftelse, Stiftelsen Diakonova i tillegg til Ferd Sosiale Entreprenører. Fagskolen Diakonova er organisert som et ideelt aksjeselskap og tar ikke noe form for utbytte.

Bakgrunnen for denne satsningen er den tydelige demografiske utviklingen med en sterk vekst av andel eldre som lever stadig lenger. Med økende alder vil det også være flere mennesker som lever med helseutfordringer, akutte, kroniske og langvarige sykdommer som krever hjelp til omsorg og gjenopptrening. De vil ha behov for hjelp til å kunne leve trygge og gode liv.

  • En Fagskole svarer på samfunnets behov, og drivkraften bak Fagskolen Diakonova er å tilby høyrere yrkesfaglig utdanning. Fagskolen Diakonova vil med sine læreplanen være tydelig verdibasert, og utdanne yrkesutøvere til tjeneste i helse- og omsorgssektoren sier Ingunn Moser som er styreleder i Fagskolen Diakonova AS.

Arbeidet med å utvikle en god og relevant studieplan innenfor aktiv omsorg for eldre, med to ulike studieretninger er nå i gang. Den ene studieretning med fordypning i aktiv omsorg for eldre med helseutfordringer, den andre med fordypning i aktiv omsorg for personer med demens. Utdanningen vil rette seg mot helsefagarbeidere (tidligere omsorgsarbeidere) hjelpepleiere og andre som ønsker kompetanseheving og fordypning.

 

  • Fagskolen skal ha en praktisk tilnærming til fagene, og vil legge vekt på å ha tette bånd til arbeidslivet. Fagskolen vil også gi studiepoeng og ruste studenten til å utøve sitt yrke i et hektisk og utfordrende arbeidsliv innen helse- og omsorgtjenestene.

Styret arbeider for å sende søknad om akkreditering til NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) i januar 2022 med mål om oppstart av Fagskolen høsten i 2023. Rekruttering til stilling som fagansvarlig/studieleder er i gang (lenk).

Lenke til en annen sideLenke til en annen side

FOTO/VIDEO: navn/kilde

Alléen med lys i november!

Velkommen til lystenning i Alléen!

By Aktuelt

Haraldsplass Diakonale Sykehus inviterer til lystenning 1.søndag i advent (28.11.21) kl 17.

Endelig kan vi igjen møtes til lystenning på Haraldsplass!

Vi ønsker vel møtt til familiegudstjeneste i Foajeen/resepsjonsområdet på sykehuset kl 17. Her får vi bla høre Fridalen kirkes guttekor .

Det blir servering av gløgg og pepperkaker og etter gudstjenesten går vi sammen i prosesjon opp til Alléen og tenner lysene ca. kl. 18:00.

Hjertelig velkommen til liten og stor!

FOTO: Astrid Aarhus Byrknes