Skip to main content
Monthly Archives

januar 2020

Orientering om utbygging på Haraldsplass

By Aktuelt

Mandag 27. januar 2020 ble det gjennomført helikopterflyging på området i forbindelse med rassikring. Rassikringen vil bli ferdigstilt i løpet av uke 6.

Sprengning i indre gårdsrom for nytt Mellombygg er godt i gang, og i midten av februar vil det bli transportert inn og montert opp en større anleggskran på tomten.

Orientering om planlagt bygge- og anleggsvirksomhet på Haraldsplass

Lenke til en annen sideLenke til en annen side