Skip to main content

Fagskolen Diakonova er tildelt 80 nye studieplasser

6. mars 2024

Fagskolen Diakonova ble nylig tildelt 80 studieplasser i Oslo og Bergen. Det er et viktig bidrag til å møte de utfordringene som helse- og omsorgssektoren står overfor.

Fagskolen Diakonova har nylig blitt tildelt 80 studieplasser til sine utdanninger

Aktiv omsorg for eldre med helseutfordringer og Aktiv omsorg for personer med demens.

– For å opprettholde en høy standard på helse- og omsorgstjenester i samfunnet er det avgjørende å utdanne og kvalifisere flere fagpersoner innen helse- og omsorgssektoren, sier Gry Ulvedalen som er rektor for Fagskolen Diakonova. -Utdanningstilbudet vårt er nært knyttet til kompetansebehov i regionene Oslo og Bergen.

Framtiden i fokus

De tildelte studieplassene vil gi ende flere muligheten til å ta høyere yrkesfaglig utdanning innenfor ulike områder av helse- og omsorgssektoren. Fagskolen Diakonova utdanner studenter med tanke på behovene i framtiden for å sikre at studentene er godt rustet til å ta på seg ulike roller i sektoren.

Utdanningstilbudet legger vekt på ferdighetstrening og simulering, slik at studenten opplever aktivitetsfremmende undervisning. For de kandidatene som ikke er i relevant arbeid, vil fagskolen skaffe praksisplasser. Kandidater som allerede er i relevant arbeid, kan gjennomføre praksisstudiene på egen arbeidsplass.

– Vi er glade for å kunne tilby disse studieplassene til kvalifiserte søkere, sier Ulvedalen. -Vi har utviklet et spennende og fleksibelt utdanningstilbud som inkluderer nettbaserte utdanninger og deltidsstudier tilpasset studentenes behov. Studentene kan være i arbeid under utdanning og delta i samlinger i nærheten av der de bor, legger hun til.

Rekrutteres direkte inn i arbeidslivet

Utdanningene er gratis, og fagskolen rekrutterer studenter nå. Ulvedalen oppfordrer arbeidsgivere og potensielle studenter til å ta kontakt for nærmere informasjon. Hun understreker at utdannede studenter kan rekrutteres direkte inn i arbeidslivet. Dette er en betydelig fordel for både studenter og arbeidsgivere.

Mer informasjon om Fagskolen Diakonova finnes på nettsiden – www.fagskolendiakonova.no 

 

 

FOTO: Ill.foto Unsplash