Skip to main content
Monthly Archives

juni 2022

Kjell Martin Myhr og Linn Myhr under avslutningslunsjen i Søsterhjemmet på Haraldsplass 29.6.22

Forpakter Kjell Martin Myhr takker for seg!

By Aktuelt

«Det er en tid for alt»…Omtrent slik ordla forpakter ved Soltun gård, Kjell Martin Myhr seg da han sammen med sin kone Linn Myhr takket for seg under en avslutningslunsj på Søsterhjemmet onsdagn 29.juni. Kjell Martin Myhr som har forpaktet gården på Garnestangen på vegne av eier Haraldsplass Diakonale Stiftelse har hatt denne jobben fra 2016. Nå venter nye oppgaver for familien Myhr i Oslo.

Lunsjbordet var nydelig dekket når Stiftelsen ved adm.dir. Jørn-Henning Theis ønsket forpakter Kjell Martin Myhr og Linn Myhr velkommen til Søsterhjemmet.

Theis takket forpakter for stort og viktig arbeid disse årene, og forat begge to har vært en positiv kraft ved gården.

-Dere har møtt små og store, og ikke minst de som er sårbare med en positivitet som har vært en viktig drivkraft for gården. Jeg vil på vegne av Haraldsplass Diakonale Stiftelse takke dere begge to for alt dere har bidratt med for å gi gården en sosial profil, og ta imot alle som har besøkt gården disse årene dere har vært forpakterpar, sa Jørn-Henning Theis under avslutningsmarkeringen.

Kjell Martin Myhr takket på vegne av seg selv og sin kone med å gi noen refleksjoner om hva disse årene har betydd for familien.

-Jeg har gjennom disse årene som forpakter fått god ledertrening. Vi har hatt et ønske om å møte mennesker og gi det de trenger. Det har vært et fascinerende arbeid, og det å få jobbe med sårbare mennesker har gjort at ingen dager er like. Det har vært en ære å forpakte gården, sier Kjell Martin Myhr.

Vi ønsker begge to lykke til med nye oppgaver i hovedstaden, og alt godt for dagene som kommer.

FOTO/TEKST: Astrid Aarhus Byrknes

Fra venstre: Regine S. Olsen-Hagen, Vigdis Anita Gåskjenn, Grethe Padøy, Rollaug Waaler, Ruth Grung, Jørn-Henning Theis

Byråd Ruth Grung besøkte Haraldsplass Barnevern

By Aktuelt

Ruth Grung er en kjent politiker fra AP, og har vært bystyrepolitiker i Bergen, stortingsrepresentant for Hordaland AP, og har utmerket seg med sitt store engasjement for liten og stor. Nå er hun byråd for arbeid, sosial og bolig i Bergen kommune.

Ruth Grung besøkte Haraldsplass Barnevern sammen med sin politiske rådgiver Regine Skjærpe Olsen-Hagen.

Det er alltid givende og kjekt for Stiftelsen å ta imot våre politikere, enten de er lokale eller sentrale. Fra Stiftelsens side ønsker vi å ha god dialog med våre beslutningstakere og samarbeidspartnere på alle nivå, og i dag var det barnevern som var på dagsorden.

Jørn-Henning Theis, adm.dir. i Haraldsplass Diakonale Stiftelse møtte byråden sammen med Grethe Padøy, fagleder ved Haraldsplass Barnevern og stedfortreder for daglig leder, forstanderinne Rollaug Haugland Waaler, økonomi- og organisasjonsdirektør Vigdis Anita Gåskjenn og Astrid Aarhus Byrknes som er samfunnskontakt og rådgiver i Stiftelsen.

Gjennom det vel to timers møtet fikk byråden orientering om Haraldsplass Barnevern godt presentert av Jørn-Henning Theis og Grethe Padøy.

Mange tema ble berørt, og byråd Ruth Grung var engasjert og hadde både spørsmål og gode innspill.

-Jeg er opptatt av det faglige perspektivet og barns beste i de tjenestene som gis gjennom barnevernet. Haraldsplass Barnevern er en god samarbeidspart for kommunen, sier Ruth Grung. Hun ønsker også mer samarbeid, og viser til at det er viktig å bygge opp kompetanse.

-Det hadde vært nyttig med en videre dialog om utviklingsarbeid og kompetanseheving gjerne i samarbeid med VID vitenskapelige høgskole på Haraldsplass Helsecampus.

Utvikling, kompetanse og kvalitetsarbeid er noe Haraldsplass Barnevern jobber kontinuerlig med, så invitten fra byråden tar vi selvsagt imot og ser frem til nye møtepunkt med barns beste i fokus!

 

 

 

 

FOTO/TEKST: Astrid Aarhus Byrknes

Haraldsplass Diakonale Stiftelses årsrapport 2021

By Aktuelt

Haraldsplass Diakonale Stiftelse sin årsrapport for 2021 er nå klar.

Det har gjennom året vært mange høydepunkt, og de ulike virksomhetene arbeider godt med sitt samfunnsoppdrag.

Samarbeid gir vekst og utvikling, og våre virksomheter bidrar godt gjennom forskning, utdanning og ikke minst det å være nær brukere og pasienter. Alt er basert på vårt kristne verdisyn: At et hvert menneske er ukrenkelig og unikt.

-Det er en stor glede å presentere årsrapporten for 2021 og på den måten ta dere med inn i det gode arbeidet som våre virksomheter gjør på vegne av samfunnet. Takk til alle for innsatsen i 2021, og god lesing.

Jørn-Henning Theis

Administrerende Direktør

Lenke til årsrapport (PDF)Lenke til en bladbar fil (calameo)

FOTO/VIDEO: navn/kilde

Forstanderinne Rollaug Waaler ved Haraldsplass Diakonale Stiftelse og nestleder i Kaiserswerth General Assembly ledet konferansen i Terminus Hall og var også vertskap for den internasjonale konferansen.

Haraldsplass Diakonale Stiftelse var vertskap for internasjonal diakonikonferanse.

By Aktuelt

Den 44. Kaiserswerth General Assembly ble avholdt i Bergen i dagene 9. og 10. juni 2022. Konferansen hadde tilreisende fra Europa i tillegg til USA og Brasil.

En fin forsamling på ca 50 tilreisende fikk oppleve Bergen på sitt beste! Med Haraldsplass Diakonale Stiftelse og forstanderinne Rollaug Haugland Waaler som strålende vertskap kan vi trygt si at konferansen var vellykket, og deltakerne fikk med seg påfyll både for kropp og sjel disse dagene.

Med et rikholdig program der bærekraft og globalt diakonalt arbeid var tema ble konferansen både viktig og relevant.

Deltakerne fikk også bli kjent med byen mellom de syv fjell gjennom byvandring og byens historie.

Morgengudstjeneste i Domkirken var også et høydepunkt. Sykehusprest ved Haraldsplass Diakonale Sykehus, John Kristian Rolfsnes talte, kantor Eivind Berg gledet forsamlingen med orgelmusikk, og Astrid Aarhus Byrknes som er samfunnskontakt i Haraldsplass Diakonale Stiftelse deltok med solosang.

Gjennom foredrag og innledninger om bærekraft og diakoni fikk deltakerne møte mange dyktige mennesker som gjennom sine presentasjoner tok forsamlingen med på ulike temaer og dilemmaer vi står ovenfor.

Stortingsrepresentant og tidligere utviklingsminister Dag Inge Ulstein var en av mange som  hadde foredrag. Han fokuserte på vårt diakonale ansvar sett i lys av lokal og global bærekraft.

De diakonale verdiene i vår tid må løftes, og er svært viktige for dagens mennesker og de som vokser opp. Han tok også frem viktigheten av å alltid stille spørsmålet: «Hva kan vi gjøre for våre medmennesker?» Å ha fokus på å løfte menneskeverdet, bidra til å se og verdsette alle, også de som sliter og som på sett og vis «faller mellom stoler».

-Vi må aldri gi opp, selv om det føles av og til at vi går ett steg fram og to tilbake, sa Dag Inge Ulstein i sitt foredrag.

Som et svar på Dag Inge Ulstein sitt innlegg tok Elfi Runkel fra Tyskland ordet:

-Som diakonale institusjoner og organisasjoner skal vi bidra med våre verdier inn i samfunnsdebatten og løfte forvalteransvaret i møte med de unge, både lokalt og globalt.

Konferansen ble avsluttet med besøk til Edvard Grieg Museum og middag på Fløyen.

FOTO/TEKST: Astrid Aarhus Byrknes

Åse Madsen er pensjonist og utdannet sykepleier og vigslet diakonisse. Hun var forstanderinne i 10 år på 1990 tallet ved Stiftelsen Bergen Diakonissehjem, som i dag er Haraldsplass Diakonale Stiftelse

Jubileumskåseri av Åse Madsen

By Aktuelt

Det var jubileumshelg på SØSTERHJEMMET på HARALDSPLASS/Haraldsplass diakonale stiftelse 16.10.2021 (jubileet skulle vært i 2020). Jubilantene som var inviterte, startet sin 3-årige sykepleierutdanning v/Bergen Diakonissehjems sykepleierskole for 71-, 61-, 51- og 41 år siden. Jeg hadde det ærefulle oppdrag å hilse til jubilantene med noen refleksjoner over temaet: Fra begynnelsen til akkurat nå.

Les kåseriet som også har stått på trykk i Magasinet Haraldsplass nr.1/22

FRA BEGYNNELSEN TIL AKKURAT NÅ!

Å jubilere – å holde jubileumsfest, er å feire noe viktig og fint som skjedde for mange år siden. Når vi holder jubileumsfest i dag, feirer vi ikke bare det som skjedde den gang da. Nei vi feirer hele det tidsspennet som er fra det tidspunkt utdannelsen din startet, og fram til i dag. Det betyr at vi feirer dere som kom som elever/studenter ved denne institusjonen i 1951, 1961, 1971 og 1981 og den sykepleietjeneste den enkelte av dere har bidratt med i årenes løp: FØRST – de tre årene dere var her som elever/studenter. Da ble grunnkunnskapen lagt for den sykepleietjenesten dere etter hvert gikk ut i. – feirer vi all den kunnskapen og erfaringen dere har ervervet dere gjennom mange år i yrket. VIDERE– tenker jeg på alle de menneskene den enkelte av dere har vært i kontakt med gjennom årene som sykepleier. Samlet sett blir dette et stort, stort antall pasienter, pårørende, kollega og andre samarbeidspartnere. Så i dag feirer vi et gigantisk jubileum.

Tar vi et tilbakeblikk og spør:” Hva var ditt motiv for å komme til Haraldsplass for å utdanne deg til sykepleier?” Det er bare du som kan svare på hva som var din motivasjon. Jeg har vært så heldig å få være lærer for mange sykepleiestudenter, og jeg har hatt veiledningsoppdrag for mange sykepleiegrupper rundt om i ulike helseforetak. Da har jeg snakket både med studenter og med erfarne sykepleiere om hva som motiverte til utdanningen, og hva som motiverer for videre sykepleietjeneste. Her er noen felletrekk:

Sykepleiestudenter uttaler: Jeg ønsker å få arbeide for og med mennesker. Jeg ønsker å være med å gi omsorg og behandling til syke som trenger hjelp. Jeg ser at dette er et spennende yrke med mange muligheter.

Sykepleiere, ofte med lang yrkeserfaring uttaler: Det er meningsfylt å være i et yrke, der jeg kommer nær mennesker som trenger omsorg og behandling. Det er fint å oppleve gleden når pasienter blir friske og kan starte opp igjen med aktiviteter og arbeid. Det er verdifullt å få være hos og få følge med, dem som ikke kan bli frisk og som vet at døden nærmer seg.

Denne jubileumsdagen er en feiring av den forsiktige begynnelsen, da dere startet på sykepleierutdanningen her ved Haraldsplass.  Og det er en feiring av all den kunnskap, erfaring og kompetanse som bor i dere nå.

FORANDRING OG NYSKAPNING

Dere som vi feirer jubileum for i dag, er en generasjon sykepleier som har vært med på store endringsprosesser i sykepleieyrket og i samfunnets helsetjenester. Kunnskap og erfaring dere sitter inne med, er kunnskap og erfaring som er i stadig endring. Jeg pleier å si at noe av den kunnskapen jeg lærte i min sykepleierutdanning midt på 1960- tallet, betraktes som livsfarlig for syke mennesker i dag. Som f.eks.: Hjerteinfarkt pasienten skulle behandles med absolutt sengeleie – det vil si å ligge helt stille i sengen i mange dager/gjerne i 10 – 14 dager. Det samme galt nyopererte pasienter med store abdominaloperasjoner. Sykepleien handlet da om å gi hjelp og omsorg til absolutt alt pasienten trengte gjennom hele døgnet.

Store endringer har handlet om kunnskapsutvikling innenfor diagnostikk, medikamentell behandling, utvikling av teknologi og digitalisering. Helsevesenet er en del av den utviklingen som ellers har skjedd i samfunnet. På tross av alle endringene, så våger jeg å påstå: Den viktigste grunnkunnskapen i sykepleietjenesten som var gjeldende for 40, 50, 60 og 70 år siden, er fortsatt gjeldende. Det er hva som skjer i møte mellom sykepleier og pasient:

Det er Øyne som ser – Ører som hører – Håndtrykket som varmer – Stemmen som trøster og gir råd – Hjelp til å leve med sitt urolige hjerte – være sett, forstått og tatt imot av den som er der, og som ikke viker unna når livets horisont er mørk (Eivind Skeie sin observasjon i møte med medarbeidere ved Haraldsplass Diakonale sykehus 2014).

Dette er livskunst som erverves når en tar på alvor motivasjonen som var ved utdanningens begynnelse, og som får følge med når kunnskap og erfaring er i endring.

INSTITUSJONEN HARALDSPLASS HAR VÆRT OG ER I KONTINUERLIGE ENDRINGSPROSESSER Det har vært stadig nye byggeprosjekter på eiendommen Haraldsplass. Dette har skjedd som en konsekvens av at nye fagfelt har vokst framved sykehuset, og at nye etter- og videreutdanninger har sett dagens lys på sykepleierhøgskolen. Den stolte og fine bygningen som sto ferdig på Haraldsplass i 1940, har blitt rehabilitert og påbygd mange ganger. Høyskolebygget som ble reist i 1992, utvides i disse dager, og knyttes sammen med det nye sykehuset: Haraldsplass diakonale sykehus.  Her utvikles spennende samdriftprosjekter som handler om vekselvirkningen mellom teori og praksis.                                                                                                                                Så kan en spørre: Hvordan har det gått med verdigrunnlaget og den diakonale visjon som institusjonen ble tuftet på i 1918? Jeg nevner noen synlige symboltunge trekk, som viser hvordan det kristne verdigrunnlaget lever videre inn i nåtiden:                                                                                                           a) Paragraf 1 i Grunnreglene fra stiftelsesdatoen 1. mai 1918, har fortsatt følgende formulering: Haraldsplass diakonale stiftelse har som formål å fremme kristen omsorg for mannesker, gjennom å utdanne og å drive virksomheter basert på et kristent verdisyn. I tillegg har institusjonen følgende VISJON: Kompetanse med hjertevarme.                                               b) Det er ikke bare i grunnreglene de kristne verdiene formuleres. Den kristne diakonissetjenesten er bokstavelig talt nedfelt i grunnmuren i byggene som er reist på eiendommen. Grunnsteinene som høytidlig er blitt lagt ned, inneholder et skrin der det blant annet ligger et Diakonissekors. På diakonissekorset står følgene inskripsjon: AV GUDS NÅDE TIL GUDS ÆRE.                                                                                                                                              c) Den gamle tradisjonen med morgenbønn i Søsterhjemmets kapell, holdes i hevd med en kort morgenbønn hver dag kl 08.00.                                                                                                      d) Høsten 2021 ble et nytt sykehuskapell som ligger i skjæringspunktet mellom sykehuset og høyskolearenaen, vigslet av biskop Halvor Nordhaug. Her er det mulighet for stillhet, bønn og personlige samtaler om tvil og tro i en hektisk hverdag.

Med dette gratulerer jeg jubilantene som vi feirer i dag. Til Haraldsplass Diakonale Stiftelse ønsker jeg alt godt for alle oppgaver dere tar ansvar for å videreføre i en stor og viktig diakonal tjeneste.

FOTO: privat