Skip to main content

Haraldsplass Diakonale Stiftelse var vertskap for internasjonal diakonikonferanse.

14. juni 2022
Forstanderinne Rollaug Waaler ved Haraldsplass Diakonale Stiftelse og nestleder i Kaiserswerth General Assembly ledet konferansen i Terminus Hall og var også vertskap for den internasjonale konferansen.

Den 44. Kaiserswerth General Assembly ble avholdt i Bergen i dagene 9. og 10. juni 2022. Konferansen hadde tilreisende fra Europa i tillegg til USA og Brasil.

En fin forsamling på ca 50 tilreisende fikk oppleve Bergen på sitt beste! Med Haraldsplass Diakonale Stiftelse og forstanderinne Rollaug Haugland Waaler som strålende vertskap kan vi trygt si at konferansen var vellykket, og deltakerne fikk med seg påfyll både for kropp og sjel disse dagene.

Med et rikholdig program der bærekraft og globalt diakonalt arbeid var tema ble konferansen både viktig og relevant.

Deltakerne fikk også bli kjent med byen mellom de syv fjell gjennom byvandring og byens historie.

Morgengudstjeneste i Domkirken var også et høydepunkt. Sykehusprest ved Haraldsplass Diakonale Sykehus, John Kristian Rolfsnes talte, kantor Eivind Berg gledet forsamlingen med orgelmusikk, og Astrid Aarhus Byrknes som er samfunnskontakt i Haraldsplass Diakonale Stiftelse deltok med solosang.

Gjennom foredrag og innledninger om bærekraft og diakoni fikk deltakerne møte mange dyktige mennesker som gjennom sine presentasjoner tok forsamlingen med på ulike temaer og dilemmaer vi står ovenfor.

Stortingsrepresentant og tidligere utviklingsminister Dag Inge Ulstein var en av mange som  hadde foredrag. Han fokuserte på vårt diakonale ansvar sett i lys av lokal og global bærekraft.

De diakonale verdiene i vår tid må løftes, og er svært viktige for dagens mennesker og de som vokser opp. Han tok også frem viktigheten av å alltid stille spørsmålet: «Hva kan vi gjøre for våre medmennesker?» Å ha fokus på å løfte menneskeverdet, bidra til å se og verdsette alle, også de som sliter og som på sett og vis «faller mellom stoler».

-Vi må aldri gi opp, selv om det føles av og til at vi går ett steg fram og to tilbake, sa Dag Inge Ulstein i sitt foredrag.

Som et svar på Dag Inge Ulstein sitt innlegg tok Elfi Runkel fra Tyskland ordet:

-Som diakonale institusjoner og organisasjoner skal vi bidra med våre verdier inn i samfunnsdebatten og løfte forvalteransvaret i møte med de unge, både lokalt og globalt.

Konferansen ble avsluttet med besøk til Edvard Grieg Museum og middag på Fløyen.

FOTO/TEKST: Astrid Aarhus Byrknes