Skip to main content
Monthly Archives

januar 2024

Gruppelederne i Bergenbystyre på bedriftsbesøk. Her på Søsterhjemmet.

Bedriftsbesøk på Haraldsplass Helsecampus

By Aktuelt

Stiftelsen Diakonova Haraldsplass inviterte nylig gruppelederne i Bergen bystyre til bedriftsbesøk på Haraldsplass. Det er alltid givende å ta imot våre dyktige lokalpolitikere som ønsker å lære, bli kjent og møte ideell sektor

Stiftelsen Diakonova Haraldsplass er  ikke bare en organisasjon, men er også en stor arbeidsplass. Gjennom dette besøket fikk gruppelederne i Bergen bystyre et innblikk i hvordan virksomhetene driver, utfordringer vi står overfor, men også et møte med en stolt historie og tradisjon som diakonal organisasjon i Bergen og Oslo. Våre virksomhetsledere deltok også på bedriftsbesøket sammen med ledergruppen fra stiftelsen. Vi takker for besøket og ønsker våre politikere lykke til i en ny bystyreperiode. Velkommen tilbake til oss!

 

 

FOTO: Astrid Aarhus Byrknes

Sammenslåing skal gi bedre og mer fremtidsrettede omsorgstjenester

By Aktuelt

Stiftelsen Diakonova Haraldsplass ble et faktum 1. januar 2024, da Stiftelsen Diakonova og Haraldsplass Diakonale Stiftelse slo seg sammen. Endringen skal styrke og utvikle en helhetlig helse- og omsorgstjeneste med en diakonal profil.

-Vi går nå inn i et nytt og spennende år som ny stiftelse. Vi har som mål å utvikle våre tjenester og synligjøre vår rolle som ideell og relevant samfunnsaktør, sier Jørn Henning Theis – adm.dir. i Stiftelsen Diakonova Haraldsplass.

Stiftelsen Diakonova Haraldsplass vil med sin tilstedeværelse synliggjøre viktigheten av at det er sterke, fremtidsrettede og bærekraftige diakonale institusjoner i Norge. De verdier og det grunnlag disse institusjonene bygger på, skal også i fremtiden være med å prege samfunn, helse, omsorg og høyere utdanning.

Den nye fusjonerte stiftelsen ser behov for en restrukturering innenfor diakonal og ideell sektor, og vil arbeide for å være en sterk, synlig og profesjonell samfunnsaktør som gir tilbud med høy kvalitet og kompetanse.

-Jeg tror Stiftelsen Diakonova Haraldsplass vil bli viktig for hele den ideelle sektoren i Norge, og at vi gjennom samarbeid og samhandling med andre, kan synliggjøre vårt diakonale oppdrag, sier Johnny Thorsen – styreleder i Stiftelsen Diakonova Haraldsplass.

Stiftelsen Diakonova Haraldsplass vil i tiden fremover markere og profilere sammenslåingen i de ulike virksomhetene som stiftelsen eier og er deleier i.

Stiftelsen har virksomheter i Vestland, Oslo, Rogaland og Agder.

Stiftelsen Diakonova Haraldsplass har sitt hovedkontor i Bergen, Ulriksdal 8.

 

 

 

 

TEKST OG FOTO: Astrid Aarhus Byrknes

Nå er vi Stiftelsen Diakonova Haraldsplass

By Aktuelt

Fra 1.januar 2024 er vi en ny fusjonert stiftelse. Navnet vårt er Stiftelsen Diakonova Haraldsplass.

Vi skal videreføre de to stiftelsene, Stiftelsen Diakonova og Haraldsplass Diakonale Stiftelse sin stolte historie, tradisjon og formål inn i en ny og spennende fremtid, og vi ser frem til videre utvikling og vekst som en diakonal og relevant samfunnsaktør.

Møt styreleder Johnny Thorsen og adm.dir. Jørn-Henning Theis gjennom hilsenen de har i denne videoen.

FOTO/VIDEO: Maria Grönen

Ansatte i Bergen og Oslo møtes til snorklipp for den nye stiftelsen.

Offisiell åpning av Stiftelsen Diakonova Haraldsplass

By Aktuelt

Endelig er vi her!
Se vår offisielle åpning der forstanderinne Rollaug Haugland Waaler står for snorklippen, omkranset av styreleder Johnny Thorsen og adm.dir. Jørn-Henning Theis. På videoen sees flere av de ansatte i Bergen og Oslo som står for glede og begeistring for den nye stiftelsen.

Stiftelsen Diakonova Haraldsplass er en realitet fra 1. januar 2024, ved at Stiftelsen Diakonova og Haraldsplass Diakonale Stiftelse er slått sammen til en stiftelse. Sammenslåingen er godkjent av Lotteri- og Stiftelsestilsynet. Hovedkontoret for den nye stiftelsen vil være i Bergen, med adresse: Haraldsplass, Ulriksdal 8, 5009 Bergen. Stiftelsene har sammenfallende formål og en sterk felles historisk opprinnelse, og har eierskap i felles virksomheter. Den fusjonerte stiftelsen vi vil blant annet øke eierskapet i VID vitenskapelige høgskole og Fagskolen Diakonova, eie sykehus og sykehjem i Oslo og Bergen, samt barnevern i Oslo, Vestland, Rogaland og Agder.

En sammenslåing av de to stiftelsene vil  sette oss enda bedre i stand til å levere gode og fremtidsrettede tjenester innen utdanning, helse- sosial- og omsorgstjenester enn vi hver for oss er i stand til. Innenfor alle virksomhetsområdene som stiftelsen  driver, kreves det en robust og solid struktur med evne til fortsatt nytenkning og utvikling av diakonal sektor.

FOTO/VIDEO: Maria Grönen