Skip to main content

Offisiell åpning av Stiftelsen Diakonova Haraldsplass

1. januar 2024
Ansatte i Bergen og Oslo møtes til snorklipp for den nye stiftelsen.

Endelig er vi her!
Se vår offisielle åpning der forstanderinne Rollaug Haugland Waaler står for snorklippen, omkranset av styreleder Johnny Thorsen og adm.dir. Jørn-Henning Theis. På videoen sees flere av de ansatte i Bergen og Oslo som står for glede og begeistring for den nye stiftelsen.

Stiftelsen Diakonova Haraldsplass er en realitet fra 1. januar 2024, ved at Stiftelsen Diakonova og Haraldsplass Diakonale Stiftelse er slått sammen til en stiftelse. Sammenslåingen er godkjent av Lotteri- og Stiftelsestilsynet. Hovedkontoret for den nye stiftelsen vil være i Bergen, med adresse: Haraldsplass, Ulriksdal 8, 5009 Bergen. Stiftelsene har sammenfallende formål og en sterk felles historisk opprinnelse, og har eierskap i felles virksomheter. Den fusjonerte stiftelsen vi vil blant annet øke eierskapet i VID vitenskapelige høgskole og Fagskolen Diakonova, eie sykehus og sykehjem i Oslo og Bergen, samt barnevern i Oslo, Vestland, Rogaland og Agder.

En sammenslåing av de to stiftelsene vil  sette oss enda bedre i stand til å levere gode og fremtidsrettede tjenester innen utdanning, helse- sosial- og omsorgstjenester enn vi hver for oss er i stand til. Innenfor alle virksomhetsområdene som stiftelsen  driver, kreves det en robust og solid struktur med evne til fortsatt nytenkning og utvikling av diakonal sektor.

FOTO/VIDEO: Maria Grönen