Skip to main content
Monthly Archives

februar 2023

Fra ve: Johnny Thorsen, daglig leder i Stiftelsen Diakonova, Magne Roland, styreleder Diakonova, Johan Fredrik Odfjell, styreleder Haraldsplass Diakonale Stiftelse og Jørn-Henning Theis, adm.dir. Haraldsplass Diakonale Stiftelse.

Styrker seg som utdannings- og omsorgsaktør

By Aktuelt

Haraldsplass Diakonale Stiftelse og Stiftelsen Diakonova vil styrke sin
rolle som tydelig aktør av diakonale tjenester på samfunnsrelevante
områder. Stiftelsene ønsker en sammenslåing for å nå dette målet.

De to diakonale stiftelsene, som er lokalisert i Bergen og Oslo, er blitt enige om å slå seg sammen for
å styrke de tjenestene som stiftelsene har levert hver for seg. Begge stiftelsene er formålsdrevet,
med mål om å drive diakoni på samfunnsrelevante områder.
Stiftelsene Diakonova og Haraldsplass ser det som viktig at det er sterke, fremtidsrettede og
bærekraftige diakonale institusjoner i Norge. De verdier og det grunnlag disse institusjonene bygger
på, skal også i fremtiden være med å prege samfunn, helse, omsorg og høyere utdanning. Stiftelsene
har sammenfallende og nærmest likelydende formål. En sammenslåing forutsetter godkjenning av
Stiftelsestilsynet.
-Vi går nå inn i en spennende prosess med mål om å utvikle våre tjenester og synligjøre vår rolle som
ideell samfunnsaktør, sier Jørn Henning Theis – adm.dir. i Haraldsplass Diakonale Stiftelse.
Begge stiftelsene ser behov for en restrukturering innenfor diakonal og ideell sektor, og vil gjennom
sammenslåingen være en sterk og profesjonell samfunnsaktør som gir tilbud med høy kvalitet og
kompetanse.
-Denne sammenslåingen vil bli viktig for hele den ideelle sektoren. Begge stiftelsene og brukere av
våre tjenester vil få nytte av at disse to stiftelsene nå finner sammen, sier Johnny Thorsen, adm.dir. i
Stiftelsen Diakonova.
Haraldsplass Diakonale Stiftelse og Stiftelsen Diakonova er begge medeiere i VID vitenskapelige
høgskole og Fagskolen Diakonova.
Stiftelsen Diakonova er også medeier av Lovisenberg Diakonale Sykehus, eier Grefsenhjemmet
sykehjem og arbeider for å utvikle diakonal utdanning og praksis.
Haraldsplass Diakonale Stiftelse er en privat, ideell stiftelse som driver somatisk og psykiatrisk
sykehus og to sykehjem i Bergen, barnevern i Vestland og Agder, samtalesenter og gjestehus.
Stiftelsen sin visjon er “kompetanse med hjertevarme”.
Den sammenslåtte stiftelsen vil ha sitt hovedkontor i Bergen.

 

FOTO: privat

Statsforvalter Liv Signe Navarsete på omvisning i Haraldsplass Diakonale Sykehus.

Statsforvalter i Vestland besøkte Haraldsplass Helsecampus

By Aktuelt

Det er ikke hver dag at Statsforvalteren i Vestland besøker Haraldsplass. I dag hadde vi den store glede å ta imot Liv Signe Navarsete sammen med ass.fylkeslege Jana Hoff-Middelfart.

Statsforvalter Liv Signe Navarsete møtte konsernledergruppen med adm.dir. Jørn-Henning Theis i spissen da hun ankom Søsterhjemmet i dag.

Det er Navarsete sitt første besøk til Haraldsplass, og hun gav uttrykk for at dette var både verdifullt og lærerikt.

Statsforvaltereembetet ivaretar tilsyn og kontroll på vegne av staten ved regjeringen.

Liv Signe Navarsete fikk orientering om de ulike virksomhetene, og omvisning i Haraldsplass Helsecampus.

Statsforvalteren gav uttrykk for at hun var imponert over mangfoldet i Haraldsplass Diakonale Stiftelse, og at dette besøket var interessant og lærerikt for henne som ny Statsforvalter.

FOTO: Astrid Aarhus Byrknes

Sylvi Listhaug til ve på Senter for Simuelring og Ferdighetstrening. Ellers på bildet sees: Anita Lyssand, Kjerstin Fyllingen og Idar Krumsvik

Sylvi Listhaug besøkte Haraldsplass Helsecampus

By Aktuelt

Haraldsplass Diakonale Stiftelse tok i dag mot partileder i Fremskrittspartiet og stortingsrepresentant Sylvi Listhaug. Listhaug er på besøk i Bergen denne mandagen og skal besøke en rekke med bedrifter og organisasjoner. Med i følge var også stortingsrepresentant Silje Hjemdal og gruppeleder for FRP i Bergen bystyre, Marte Monstad.

Daniel Hâgglund er lokallagsleder i Bergen Frp og ordfører kandidat ved høstens kommunevalg var også med i delegasjonen, det samme var Listhaug sin politiske rådgiver og pressesjef Kai-Morten Terning. De satte pris på å bli kjent med Stiftelsen.

Delegasjonen ble ønsket velkommen av adm.dir. i Haraldsplass Diakonale Stiftelse, Jørn-Henning Theis.

-Det er alltid kjekt å ønske sentrale og lokale politikere til Haraldsplass og hit til Søsterhjemmet. Dere er viktige for oss, og jeg håper dere gjennom orientering og omvisning blir enda bedre kjent med oss og den samfunnsaktøren vi er, sa Jørn-Henning Theis til politikerne.

Haraldsplass Diakonale Stiftelse var også godt representert under besøket. Foruten Jørn-Henning Theis, så møtte Sylvi Listhaug forstanderinne Rollaug Waaler, og fra Haraldsplass Diakonale Sykehus deltok Kjerstin Fyllingen, adm.dir. og Rebekka Ljosland. Instituttleder ved VID vitenskapelige høgskole, Anita Lyssand, direktør for finans, strategi og bærekraft i Stiftelsen, Vigdis Anita Gåskjenn og Idar Krumsvik som er direktør for Haraldsplass Serio Ung var også til stede.  Samfunns- og myndighetskontakt Astrid Aarhus Byrknes var tilrettelegger for besøket.

Jørn-Henning Theis orienterte om Stiftelsen og den virksomheter, og Idar Krumsvik fortalte om Haraldsplass Serio Ung og hvordan vi driver det kunnskapsbaserte barnevernet.

Etter orienteringene var det dialog og spørsmål før vi tok med delegasjonen på en rask omvisning i Senter for Simulering og Ferdighetstrening som VID og sykehuset har en felles satsing på. En rask tur i korridorene på sykehuset ble det også anledning til.

Vi takker for besøket, for interessen for ideell sektor, og ønsker de alle sammen velkommen tilbake til Haraldsplass!

 

FOTO: Astrid Aarhus Byrknes