Skip to main content

Statsforvalter i Vestland besøkte Haraldsplass Helsecampus

17. februar 2023
Statsforvalter Liv Signe Navarsete på omvisning i Haraldsplass Diakonale Sykehus.

Det er ikke hver dag at Statsforvalteren i Vestland besøker Haraldsplass. I dag hadde vi den store glede å ta imot Liv Signe Navarsete sammen med ass.fylkeslege Jana Hoff-Middelfart.

Statsforvalter Liv Signe Navarsete møtte konsernledergruppen med adm.dir. Jørn-Henning Theis i spissen da hun ankom Søsterhjemmet i dag.

Det er Navarsete sitt første besøk til Haraldsplass, og hun gav uttrykk for at dette var både verdifullt og lærerikt.

Statsforvaltereembetet ivaretar tilsyn og kontroll på vegne av staten ved regjeringen.

Liv Signe Navarsete fikk orientering om de ulike virksomhetene, og omvisning i Haraldsplass Helsecampus.

Statsforvalteren gav uttrykk for at hun var imponert over mangfoldet i Haraldsplass Diakonale Stiftelse, og at dette besøket var interessant og lærerikt for henne som ny Statsforvalter.

FOTO: Astrid Aarhus Byrknes