Skip to main content
Monthly Archives

august 2022

«FRI TIL Å SKAPE» DIAKONIKONFERANSEN I BERGEN 2.SEPTEMBER 2022

By Aktuelt

Diakonikonferansen i Bergen 2022 blir arrangert 2.september i Salem konferansesenter, Sigurdsgate 6.

Konferansen har som overskrift: «Fri til å skape»!

Du vil møte mange spennende foredragsholdere, og siden vi er godt inne i frivillighetens år så vil konferansen ha stort fokus på frivillig arbeid i kirke og samfunn.

Diakonikonferansen er et samarbeid mellom Haraldsplass Diakonale Stiftelse, Kirkens SOS Bjørgvin, Stiftelsen Kirkens Bymisjon i Bergen og Bjørgvin bispedømme.

For første gang blir Regine Waages pris for diakoni og frivillighet delt ut. Dette er en diakonipris initiert av Haraldsplass Diakonale Stiftelse. Prisen blir delt ut av Jørn-Henning Theis, adm.dir. ved Haraldsplass Diakonale Stiftelse.

Meld deg straks på til Vetle Karlsen Eide på e-post: vk267@kyrkja.no.

Pris: 490,- inkl lunsj.

Lenke til en annen sideLenke til en annen side

FOTO/VIDEO: navn/kilde

Administrerende direktør i Sparebanken Sør, vår samarbeidspartner Geir Bergskaug

Arendalsuka 2022 «Ideell vekst, utvikling og innovasjon»

By Aktuelt

Under årets Arendalsuke har Haraldsplass Diakonale Stiftelse, Stiftelsen Diakonhjemmet, Sparebanken Sør og KNIF hatt et godt samarbeid.

Ved å sette temaet ideell vekst på dagsorden, har vi bidratt til oppmerksomhet om vår rolle som samfunnsaktør og diakonale institusjoner anno 2022!

Ideelle organisasjoner er en viktig samfunnsaktør og samfunnsbygger. Med sterk identitet og tradisjon samt et tett samarbeid med stat og kommuner er ideelle nødt til å levere velferdstjenester med høy kvalitet. Tjenesteutvikling, innovasjon og nyskaping er i dag en del av ideelle organisasjoner sin DNA. Forskning, fag og nyskaping står sentralt i møte med dagens- og fremtidens behov.

Stortinget har vedtatt at det skal være vekst av ideell sektor. Da står rammevilkår for å sikre ideelles utvikling sentralt.

Hør vårt arrangement fra Arendalsuken 2022 i opptak.

Torsdag 18.8 Opptak arrangement

FOTO/VIDEO: navn/kilde

Deler av konsernledergruppen ved Haraldsplass Diakonale Stiftelse utenfor Sparebanken Sør i Arendal i 2022

Arendalsuka 2022 – Demokratiets dansegulv!

By Aktuelt

Denne uken har Haraldsplass Diakonale Stiftelse vært sterkt tilstede under den tradisjonelle Arendalsuken. Med over 1500 arrangementer så kan man med rette si at dette er en viktig møteplass. Haraldsplass Diakonale Stiftelse har sammen med bla Stiftelsen Diakonhjemmet arrangert tre møteplasser med viktige og relevante temaer på dagsorden. Vår gode samarbeidspart Sparebanken Sør har stilt opp med gode lokaliteter, teknikk og streaming, og vi er heldige som kan ha banken som base gjennom uka.

Banksjef og administrerende direktør Geir Bergskaug ønsket oss velkommen til Arendalsuka med å si at dette er «demokratiets dansegulv».

-Ideelle forvalter viktige verdier, og de ideelle er viktige for verdiskapningen, sa Geir Bergskaug når han åpnet vårt første arrangement om bygg og arealer for innovasjon og tjenesteutvikling.

Stiftelsen Haraldsplass og Diakonhjemmet ivaretar og utvikler tjenestene vi yter på vegne av samfunnet, og er således en viktig og relevant samfunnsaktør. Det ønsker vi å være i fremtiden også, og ser frem til vårt siste arrangement torsdag 18.8 som skal handle om ideell vekst.

FOTO/VIDEO: navn/kilde

Mer enn bare jobb? Haraldsplass Barnevern trenger deg!

By Aktuelt

Haraldsplass Barnevern trenger deg som er miljøterapeut og som ønsker å være med å gjøre en forskjell for barn og unge som trenger omsorg og hjelp i hverdagen.

Nå har vi ledige stillinger, også nattevakter. SØKNADSFRIST 28.august.

Bli med på laget, og vær med på å utføre et viktig samfunnsoppdrag sammen med gode og dyktige kollegaer.

Velkommen som søker til Haraldsplass barnevern.

Miljøterapeutstillinger i medleverturnus og i hjemmebasert oppfølging (Søknadsfrist 28.08.2022) | Yrkesfokus.no

Se mer om stillingen her

Haraldsplass Diakonale Stiftelse er klar for Arendalsuken 2022

By Aktuelt

Arendalsuken er en demokratisk møteplass for alle som er engasjert i det samfunnet vi lever i. Her vil det være mange arrangement for deg som vil være med å lytte til, debattere, samtale og løse dagens og morgendagens samfunnsutfordringer.

Gjennom hele uken fra 15. til 19. august vil det være om lag 1000 arrangement og 200 stands som vil fylle Arendal sentrum.

Haraldsplass Diakonale Stiftelse har ansvar for tre arrangement i samarbeid med Stiftelsen Diakonhjemmet, Sparebanken Sør og KNIF.

Vi ser frem til å delta med viktige og relevante temaer.

De temaer vi skal belyse denne uken er:

«Bygg og arealer som virkemidler til innovativ tjenesteutvikling»

«De skrøpelige eldre»

«Ideell vekst, innovasjon og utvikling»

Følg med på vår Facebook side, og bli oppdatert på programmet. Alle arrangement vil bli streamet fra Sparebanken Sør sitt lokale midt i smørøyet av Arendal.

Er du i Arendal disse dagen, så er du hjertelig velkommen til å møte oss!

Arendalsuken 2022

FOTO: Unsplash