Skip to main content

Arendalsuka 2022 «Ideell vekst, utvikling og innovasjon»

19. august 2022
Administrerende direktør i Sparebanken Sør, vår samarbeidspartner Geir Bergskaug

Under årets Arendalsuke har Haraldsplass Diakonale Stiftelse, Stiftelsen Diakonhjemmet, Sparebanken Sør og KNIF hatt et godt samarbeid.

Ved å sette temaet ideell vekst på dagsorden, har vi bidratt til oppmerksomhet om vår rolle som samfunnsaktør og diakonale institusjoner anno 2022!

Ideelle organisasjoner er en viktig samfunnsaktør og samfunnsbygger. Med sterk identitet og tradisjon samt et tett samarbeid med stat og kommuner er ideelle nødt til å levere velferdstjenester med høy kvalitet. Tjenesteutvikling, innovasjon og nyskaping er i dag en del av ideelle organisasjoner sin DNA. Forskning, fag og nyskaping står sentralt i møte med dagens- og fremtidens behov.

Stortinget har vedtatt at det skal være vekst av ideell sektor. Da står rammevilkår for å sikre ideelles utvikling sentralt.

Hør vårt arrangement fra Arendalsuken 2022 i opptak.

Torsdag 18.8 Opptak arrangement

FOTO/VIDEO: navn/kilde