Monthly Archives

mai 2020

Ledig stilling: Økonomidirektør

By | Aktuelt | No Comments

Haraldsplass Diakonale Stiftelse er en selvstendig diakonal institusjon innen den norske kirke. Stiftelsen har som formål å fremme kristen omsorg for mennesker. Mottoet «Kompetanse med hjertevarme» er avhengig av kvalifiserte og motiverte medarbeidere. Kanskje du blir en av dem?

Vi søker offensiv og kompetent økonomidirektør.

Økonomidirektør har det helhetlige ansvaret for Stiftelsens finansiering og økonomistyring. Stillingen rapporterer til Adm. Dir., og er en del av ledergruppen og arbeider tett opp mot de ulike lederne i virksomhetene tilknyttet Stiftelsen. Økonomidirektør deltar også i styrene for flere av de ulike virksomhetene. Stillingen har tett kontakt med finansieringsinstitusjoner og andre leverandører.

Vi søker etter en person med høy faglig kompetanse, gode analytiske ferdigheter og gode relasjonelle og kommunikative egenskaper, også overfor datterselskap/ underliggende virksomheter med sterke egne økonomimiljø. Personen må være proaktiv og selvstendig og ha erfaring med økonomistyring i en større virksomhet.

DINE ANSVARSOMRÅDER
• Ansvar for økonomistyring, budsjettering, finansiering, rapportering og videreutvikling av Stiftelsens økonomifunksjon i sin helhet
• Utarbeide, analysere og presentere beslutningsgrunnlag for strategiske økonomiske prioriteringer
• Følge opp økonomiske rapporter og nøkkeltall, gjøre løpende analyser og adressere fokusområder og tiltak
• Forberedelse og fremleggelse av saker og dokumentasjon til styre og ledelse knyttet til økonomi, bærekraft og finans
• Ansvar og oppfølging av økonomiavdelingen
• Være en aktiv sparringspartner og rådgiver for administrerende direktør

ØNSKEDE KVALIFIKASJONER
• Høyere økonomisk utdanning, eksempelvis siviløkonom, master i økonomi, regnskap og revisjon el., og gjerne erfaring fra styrearbeid.Dokumentert gode resultater fra roller med ansvar for økonomi- og likviditetsstyring
• God regnskapsforståelse, herunder både regnskapsproduksjon og regnskapsanalyse, rapportering og erfaring med årsavslutning
• God bestillerkompetanse knyttet til juridisk bistand og eventuelt andre eksterne rådgivereSøker må kunne være lojal mot Stiftelsen sitt verdigrunnlag.

VI KAN TILBY
• En utfordrende stilling med komplekse og spennende arbeidsoppgaver i en organisasjon med dyktige medarbeidere og en verdiorientert hverdag.
• En rolle med stor innflytelse på den videre utviklingen av en viktig institusjon med høy relevans for samfunnet.

Har du spørsmål til stillingen?
Ta kontakt med rådgivere i Human; Ørjan Hummelsund 91 31 19 91 eller Edvard Thormodsæter 95 88 22 99.

Alle henvendelser behandles konfidensielt, også overfor oppdragsgiver om ønskelig i en tidlig fase.

Les mer her om Haraldsplass Diakonale Stiftelse på www.haraldsplass.org

Dersom du ønsker å søke, registrerer du deg på vedlagt link, eller på www.human-as.no.

Søknadsfrist: 10.06.2020

Lenke til søknadskjema

FOTO/VIDEO: navn/kilde

Eurodiaconia går ZOOM!

By | Aktuelt | No Comments

Forstanderinne Rollaug Waaler lar seg begeistre av nye måter å møtes på!

I disse tider når vi har en krevende situasjon med korona viruset internasjonalt, så er det bra det finnes digitale plattformer og verktøy for å møtes

Forstanderinne Rollaug Waaler fikk ny erfaring med å møtes på «nettet»da det ble avholdt generalforsamling den 22.april. Organisasjonen Eurodiaconia er en diakonal  organisasjon eller et nettverk som samler ulike europeiske land og som er opptatt av å fremme diakoni og fellesskap.  De har sitt hovedkontor I Brussel og arbeider tett med EU parlamentet når det kommer til sosial og helserelaterte utfordringer og for å arbeide for rettferdig fordeling av ressurser.

-Intet mindre enn  41 forskjellige institusjoner / organisasjoner var samlet på ZOOM og det fungerte utmerket – sier Rollaug Waaler .

Av saker som ble behandlet  kan vi nevne: vanlige generalforsamlingsaker med godkjenning av årsmelding, regnskap og budsjett. Det var også valg av en ny kandidat til «supervisory board»

-Det er spennende og flott å se hva Eurodiaconia får til. De har utallige seminarer og prosjekter. Administrasjonen, selv om der er få ansatte gir en utrolig støtte og hjelp til medlemmene sine. Sier Rollaug Waaler.

Vi kan legge til at Generalsekretær Heather Roy har flere ganger vært på besøk på Haraldsplass.

-Det er bra at vi har slike plattformer slik at møter og fellesskap kan gå sin gang også når det det er umulig å møtes pga denne pandemien. Allikevel savner jeg og mange med meg å kunne se hverandre i et fysisk fellesskap- avslutter forstanderinnen.

-Det er bra at vi har slike plattformer slik at møter og fellesskap kan gå sin gang også når det det er umulig å møtes pga denne pandemien. Allikevel savner jeg og mange med meg å kunne se hverandre i et fysisk felleskap- avslutter forstanderinnen.