Skip to main content

Fagskolen Diakonova utvider med to nye utdanningstilbud!

25. mars 2024
Gry Ulvedalen er rektor på Fagskolen Diakonova.

Fagskolen Diakonova kunngjør med glede godkjenningen fra NOKUT av hele to nye utdanningstilbud. Rektor Gry Ulvedalen deler entusiasmen og fremhever disse som en del av skolens klare strategi for å møte fremtidens utfordringer i helse- og omsorgssektoren. Som en relativt nyetablert fagskole var meldingen fra NOKUT om akkreditering av de nye fagskoletilbudene etterlengtet.

Fagskolen Diakonova stråler av glede etter å ha mottatt fantastiske nyheter rett før påsken! – Det var litt av en påskegave vi fikk i år, sier Gry Ulvedalen, rektor ved Fagskolen Diakonova.

De nye utdanningstilbudene inkluderer psykisk helsearbeid og rusarbeid, samt Palliasjon. Disse utdanningene er ikke bare et svar på dagens behov, men også en del av en ambisiøs strategi for fremtiden.

Gry Ulvedalen understreker at disse utdanningstilbudene ikke bare er et svar på dagens behov, men også en del av en ambisiøs strategi for fremtiden.

– Vår visjon om å utvide mulighetene for høyere yrkesfaglig utdanning for flere er mer levende enn noensinne, sier hun entusiastisk. – Vi er forpliktet til å være en brobygger mellom utdanning og arbeidsliv, og til å sikre at våre studenter er rustet til å møte de utfordringene som ligger foran oss.

I tillegg kunngjør Gry Ulvedalen at skolen vil arbeide for å tilby en eller flere av utdanningene allerede fra høsten 2024, dersom det er etterspørsel. Selv om den egentlige oppstarten var tenkt høsten 2025, vil skolen være fleksibel for å imøtekomme behovene i samfunnet så raskt som mulig.

De nye utdanningstilbudene er skreddersydde for å imøtekomme behovene til både yrkesaktive og de som ønsker å omskolere seg. Psykisk helsearbeid og rusarbeid  tilbys begge på deltid over to år og gir 60 studiepoeng. Palliasjon, som kan tas på deltid over ett år, gir 30 studiepoeng. Dette gjør det mulig for studenter å balansere studier med arbeid og andre forpliktelser.

Med et sterkt fokus på samarbeid med arbeidslivet og en målrettet innsats for å styrke samfunnsrelevansen, er Fagskolen Diakonova klar til å forme fremtiden for helse- og omsorgssektoren. Den ambisiøse strategien for perioden 2024-2030 vil legge grunnlaget for en bærekraftig vekst og utvikling som vil gagne både studenter, ansatte og samfunnet som helhet.

Les om de nye utdanningstilbudene her:

 

Tekst og foto: Fagskolen Diakonova