Skip to main content
Monthly Archives

oktober 2021

Enhet for fellestjenester. Fra ve. Anita Korsnes, Maria Grönen, Vigdis Anita Gåskjenn, Eivind Myklestad, Luis Andrés Brunet, Conrad Myntevik, Torill Bakke, fremme: Ina Ottesen ,

Haraldsplass Diakonale Stiftelse med ny enhet for organisasjonsutvikling og fellestjenester!

By Aktuelt

Det er mye som skjer i Haraldsplass Diakonale Stiftelse for tida. Det er gledelig at vi er i vekst og utvikling, og snart skal nye sambruksarealer tas i bruk av studenter, ansatte, leietakere og gjester som kommer til Haraldsplass Helsecampus!

Ny enhet for organisasjonsutvikling og fellestjenester i Stiftelsen er også på plass og godt i gang med sine mange prosjekt som skal styrke virksomhetene, og gi bedre tjenester som skal komme våre beboere, brukere og pasienter til gode. Det er viktig for Stiftelsen å utvikle kompetanse, være fremtidsrettet og ha de beste løsningene som kommer de vi skal tjene til gode.

Fellestjenestene blir ledet av økonomi- og organisasjonsdirektør Vigdis Anita Gåskjenn. Hun har satt sammen et godt lag som sammen skal bistå virksomhetene på ulike felt, men også være delaktig i strategiarbeid- og utviklingsarbeid gjennom utviklingsarbeid på områder som krever nye og fremtidsrettede løsninger. Det være seg innenfor økonomi, HR, kvalitet, digitalisering/IKT eller andre administrative funksjoner som er viktig for å ha flyt og kvalitet i hverdagen i Stiftelsen og tilhørende virksomheter.

Lykke til, og velkommen til samarbeid og samhandling i Haraldsplass Diakonale Stiftelse!

FOTO: Astrid Aarhus Byrknes

Nytt sykehuskapell vigslet på Haraldsplass!

By Aktuelt

Vigslingsgudstjenesten var på søndag 17.oktober, og samtidig ble Leif Oma innsatt som ny sykehusprest.

Det nye sykehuskapellet har om lag 50 sitteplasser, og er plassert i 1.etasje med sykehusapotek, kantine og kaffebar som nærmeste nabo! Med andre ord så ligger det vakre kapellet midt i hjertet av de nye sambruksarealene eller det vi kaller for Haraldsplass Helsecampus!

Samarbeid og samhandling er viktig på Haraldsplass, og kapellet står der klar til bruk for både pasienter, pårørende, ansatte og studenter ved VID vitenskapelige høgskole. Her vil det være Gudstjenester, eller om du bare vil komme innom og sitte der i stillhet, bruke kapellet til refleksjon eller være til stede sammen med andre.

Til stede under vigslingsgudstjenesten var både biskop Halvor Nordhaug og domprost Gudmund Waaler.

Våre tre sykehusprester deltok, det samme gjorde administrerende direktør i Haraldsplass Diakonale Stiftelse, Jørn-Henning Theis, forstanderinne Rollaug Haugland Waaler,  klinikkdirektør Roger Sørheim og Tove Giske fra VID vitenskapelige høgskole. Astrid Aarhus Byrknes som er samfunnskontakt ved Stiftelsen, deltok med sang.

Kapellet var fullt denne søndagen. Både pasienter, pårørende, ansatte og gjester var med å gjøre denne vigslingssøndagen til en høytidelig og fin festdag!

Gratulerer med det nye kapellet, og alt godt ønskes for Leif Oma i den tjenesten han har gått inn i som sykehusprest og sykehjemsprest!

FOTO: Astrid Aarhus Byrknes

Verdensdagen for psykisk helse 2021

By Aktuelt

Solli DPS på Nesttun markerer Verdensdagen for psykisk helse 5.​ oktober i auditoriet kl. 18:00 – 20:00.
​Oppmøte fra 17:30.

Endelig har samfunnet åpnet opp. Solli DPS har derfor plass til 140 deltakere under årets markering og seminar i anledning verdensdagen for psykisk helse!

Erik Thorstvedt, Espen Olsen og Heine Totland skal bidra med temaer innenfor idrett- og artistliv, vennskap og alvorlige hendelser.

Velkommen til en spennende kveld med psykisk helse i fokus!

Arrangementet er gratis!

Engasjerende ledersamling!

By Aktuelt

Torsdag 30.september inviterte Haraldsplass Diakonale Stiftelse til den årlige ledersamlingen.

75 ledere samlet seg fra de ulike virksomhetene til et rikholdig og variert program!

Lederne fikk innblikk i hvordan pandemien hadde utartet både i Haraldsplass Diakonale Sykehus, Siljuslåtten sykehjem og ved VID vitenskapelige høgskole.

Smittevernoverlege Fredrik Grøvan ved Haraldsplass Diakonale Sykehus stilte spørsmålet «Var vi forberedt for pandemi»?

Ass. Helsedirektør Espen Rostrup Nakstad gjestet forsamlingen via TEAMS og foreleste om det å lede gjennom kriser, beredskap for covid-19 gjennom 2022 og hvordan hverdagen kan bli seende ut de neste årene!

Lederne fikk også et innblikk fra næringslivets hverdag gjennom det siste halvannet året gjennom et engasjerende, usminka og sterkt foredrag «Ledelse i krevende tider» Om det å ha mot, tro og håp når det ser mørkt ut. Konsernsjef Janne Vangen Solheim og Arne Fonneland adm.dir. ved Janus fabrikker holdt dette foredraget som var personlig og nært!

Det å møtes fysisk, ha fellesskap gjennom mat og prat er bra sosialt sett. Å dele erfaringer, bygge laget gjennom samarbeid og samhandling er særs viktig. Lederdagen bidrar til dette, og vi gleder oss allerede til neste års samling!

 

FOTO: Astrid Aarhus Byrknes