Skip to main content

Nytt sykehuskapell vigslet på Haraldsplass!

19. oktober 2021

Vigslingsgudstjenesten var på søndag 17.oktober, og samtidig ble Leif Oma innsatt som ny sykehusprest.

Det nye sykehuskapellet har om lag 50 sitteplasser, og er plassert i 1.etasje med sykehusapotek, kantine og kaffebar som nærmeste nabo! Med andre ord så ligger det vakre kapellet midt i hjertet av de nye sambruksarealene eller det vi kaller for Haraldsplass Helsecampus!

Samarbeid og samhandling er viktig på Haraldsplass, og kapellet står der klar til bruk for både pasienter, pårørende, ansatte og studenter ved VID vitenskapelige høgskole. Her vil det være Gudstjenester, eller om du bare vil komme innom og sitte der i stillhet, bruke kapellet til refleksjon eller være til stede sammen med andre.

Til stede under vigslingsgudstjenesten var både biskop Halvor Nordhaug og domprost Gudmund Waaler.

Våre tre sykehusprester deltok, det samme gjorde administrerende direktør i Haraldsplass Diakonale Stiftelse, Jørn-Henning Theis, forstanderinne Rollaug Haugland Waaler,  klinikkdirektør Roger Sørheim og Tove Giske fra VID vitenskapelige høgskole. Astrid Aarhus Byrknes som er samfunnskontakt ved Stiftelsen, deltok med sang.

Kapellet var fullt denne søndagen. Både pasienter, pårørende, ansatte og gjester var med å gjøre denne vigslingssøndagen til en høytidelig og fin festdag!

Gratulerer med det nye kapellet, og alt godt ønskes for Leif Oma i den tjenesten han har gått inn i som sykehusprest og sykehjemsprest!

FOTO: Astrid Aarhus Byrknes