Skip to main content
Monthly Archives

juli 2024

Årsrapport 2023 for Haraldsplass Diakonale Stiftelse og Stiftelsen Diakonova

By Aktuelt

Det har vært et spennende og utviklende år for de to stiftelsene som fra 1. januar 2024 slo seg sammen. I denne årsrapporten som er fra 2023 har vi samlet årsberetning og regnskap for begge stiftelsene. Her kan du lese bla forord fra lederne av stiftelsene, samt hilsen fra diakonifellesskapet i de to stiftelsene.

Likestillingsredegjørelse 2023 for Stiftelsen Diakonova Haraldsplass, samt Aktsomhetsredegjørelse 2024 for Stiftelsen Diakonova Haraldsplass ligger også vedlagt. Klikk på lenken for å komme til både årsrapport og de to redegjørelsene. Du finner også disse under fanen  «Om oss».

Haraldsplass Diakonale Stiftelse og Stiftelsen Diakonova fusjonerte 1. januar 2024. Årsrapporten fra 2023 er derfor to delt, og viser de to stiftelsene hver for seg, men vi har samlet årsberteningene og regnskapet, samt revisors beretning i en årsrapport. Vi ønsker dere en fortsatt god sommer, og god lesning!

 

Les årsrapport for 2023 herLes aktsomhetsredegjørelsen for Stiftelsen Diakonova Haraldsplass herLes Likestillingsredegjørelse for Stiftelsen Diakonova Haraldsplass her

FOTO: Aksell

Regines gjestehus

Regines gjestehus blir midlertidig akutt overnatting for bostedsløse

By Aktuelt

Kirkens Bymisjon har i lang tid arbeidet for å hjelpe de mest sårbare i samfunnet, og i denne perioden ser vi i fellesskap at det å bruke fasilitetene ved Regines Gjestehus for å gi et trygt botilbud for bostedsløse er mulig. Vi i Stiftelsen Diakonova Haraldsplass har valgt å støtte dette initiativet, som en del av vårt diakonale samfunnsansvar. Nylig har vi skrevet en samarbeidsavtale med Kirkens Bymisjon i en begrenset periode da vi etter 9. desember starter et rehabiliteringsarbeider på Regines Gjestehus.

Trenger du å komme i kontakt med Kirkens Bymisjon, ring Kristine Moskvil Thorsen: 918 14 411

 

Vi ønsker å informere dere om en viktig sak som skjer på Haraldsplassområdet i løpet av de kommende månedene. Stiftelsen Diakonova Haraldsplass har blitt kontaktet av Kirkens Bymisjon,
Bergen med forespørsel om et samarbeid. De har uttrykt et behov for å finne et overnattingstilbud for bostedsløse i Bergen. Stiftelsen har gjennom dialog gitt uttrykk for at et slikt tilbud ønsker vi å
vurdere og finne rom for. Vi har derfor tilbydd Kirkens Bymisjon å bruke Regines Gjestehus som midlertidig overnattingstilbud for bostedsløse i en begrenset periode fra 8. juli til 9. desember 2024.
Om samarbeidet:
– Tidsperiode: 8. juli 2024 til 9. desember 2024

– Formål: Å tilby midlertidig overnattingstilbud for bostedsløse
–  Sted: Regines Gjestehus på Haraldsplass Helsecampus, Ulriksdal 6.
Bakgrunn for prosjektet:
Kirkens Bymisjon har i lang tid arbeidet for å hjelpe de mest sårbare i samfunnet, og i denne perioden ser vi i fellesskap at det å bruke fasilitetene ved Regines Gjestehus for å gi et trygt botilbud for
bostedsløse er mulig. Vi i Stiftelsen Diakonova Haraldsplass har valgt å støtte dette initiativet, som en del av vårt diakonale samfunnsansvar. Nylig har vi skrevet en samarbeidsavtale med Kirkens
Bymisjon i en begrenset periode da vi etter 9. desember starter et rehabiliteringsarbeider på Regines Gjestehus.
Praktiske opplysninger:
–  Sikkerhet og orden: Det vil bli lagt stor vekt på sikkerhet og orden, og Kirkens Bymisjon vil være ansvarlig for oppfølging av beboerne. De vil sørge for at gjestene respekterer regler og
normer. Kirkens Bymisjon har personale til stede gjennom døgnet.
– De bostedsløse må søke om å få overnatte
–  Overnatting skjer i tidsrommet mellom kl 20.00 til 08.00 neste dag.

 

 

FOTO: Astrid Aarhus Byrknes