Skip to main content
Monthly Archives

mars 2021

KVELDSGUDSTJENESTEN 31.MARS AVLYSES!

By Aktuelt

Det er fremdeles en krevende smittesituasjon i Bergen og omegn, og vi følger myndighetene sine råd om å møtes minst mulig i denne tiden.

Diakonifellesskapet avlyser derfor den kommende kveldsgudstjenesten i Søsterhjemmets kapell.

Ta vare på hverandre i denne tiden. Det kan være godt å få en telefon eller en SMS melding, for på den måten kan vi bry oss når vi ikke kan møtes fysisk!

FOTO: Astrid Aarhus Byrknes

ER DU VÅR NYE ADMINISTRASJONS- OG SERVICE MEDARBEIDER?

By Aktuelt

Vi er i utvikling og vekst, og i den forbindelse søker vi etter en fleksibel, ryddig og initiativrik administrasjonsmedarbeider som vil ivareta viktige kontor- og servicefunksjoner i et mangfoldig arbeidsmiljø.

Den rette kandidaten vil kunne sette sitt solide og gode preg på arbeidet og vil ha en viktig funksjon i både drift og videreutvikling. Vi søker etter en samfunnsengasjert person som blir motivert av stiftelsens formål «Kompetanse med hjertevarme». Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Stillingen rapporterer til økonomi- og organisasjonsdirektør.

Stiftelsens medarbeidere skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer personer med innvandrerbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og/eller hull i CV til å søke våre stillinger.

Du kan lese mer om stillingen på finn.no og du kan søke på stillingen ved å sende søknadsbrev og CV via annonse på   https://www.finn.no/

Finnkode: 212283574

Søknadsfrist er 10. april 2021.

Dersom du har spørsmål knyttet til stillingen er du velkommen til å kontakte økonomi- og organisasjonsdirektør Vigdis Anita Gåskjenn på tlf 93024176 eller på mail viga@hk.haraldsplass.no

FOTO: Astrid Aarhus Byrknes

HARALDSPLASS DIAKONALE STIFTELSE HAR LEDIG STILLING SOM VAKTMESTER!

By Aktuelt

Vi har en mangfoldig og økende eiendomsmasse, og i den forbindelse søker vi etter en fleksibel, ryddig og initiativrik vaktmester som vil ivareta viktige drift- og servicefunksjoner!

Den rette kandidaten vil kunne sette sitt solide og gode preg på arbeidet og vil ha en viktig funksjon i både drift og videreutvikling. Vi søker etter en engasjert person som blir motivert av Stiftelsens formål «Kompetanse med hjertevarme». Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.  

Stillingen rapporterer til eiendomssjef.

Stiftelsens medarbeidere skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer personer med innvandrerbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og/eller hull i CV til å søke våre stillinger.

Lønn etter avtale.

 Du kan søke på stillingen ved å sende søknadsbrev og CV via annonsen på  https://www.finn.no/

Søknadsfrist er 10. april 2021.

Finnkode: 212211488

Dersom du har spørsmål knyttet til stillingen er du velkommen til å kontakte eiendomssjef Terje Viken på tlf 94808063 eller på mail tevi@hk.haraldsplass.no

 

 

TEMASAMLINGEN 22.MARS ER AVLYST!

By Aktuelt

Vi må dessverre avlyse den kommende temasamlingen mandag 22.3.21 på Søsterhjemmet.

Diakonifellesskapet sin planlagte temasamling på mandag går dessverre ut. Vi hadde virkelig sett frem til denne samlingen, men pga smittesituasjonen må vi avlyse den.

Vi ønsker dere alle velkommen tilbake til Haraldsplass, og Diakonifellesskapet sine møter og samlinger når det blir mulig igjen! Inntil da: ta vare på hverandre!

Sindre Aadland ved sykesengen der simulatoren "Venke" ligger !

SENTER FOR SIMULERING OG FERDIGHETSTRENING BIDRAR TIL LÆRING!

By Aktuelt

Det gamle akuttmottaket på Haraldsplass har fått ny aktivitet!

Når Stiftelsen besøker Senter for simulering og ferdighetstrening, er lærere ved høyskolen og student Sindre Aadland i gang med å få opplæring på simulatoren «Venke». Dette er kort forklart en avansert dukke. Simulatoren kan brukes sammen med det nye simulering- og debrifings- systemet SimCapture.

Senter for simulering og ferdighetstrening er lokalisert i det gamle akuttmottaket på Haraldsplass Diakonale Sykehus. De nyoppussa lokalene er lyse og trivelige og innbyr til læring for livet!

Det er en engasjert og entusiastisk student ved VID – Bergen som er på plass for å få opplæring på SSF denne morgenen i februar.

Sindre Aadland er 1.års student ved sykepleierutdanningen, og han har fått ta del i denne opplæringen som medlem i VID akuttmedisinske studentforening VAS. Han har virkelig sett fram til åpningen av det nye senteret, og å få ta dette i bruk.

Senter for simulering og ferdighetstrening er avgjørende for den praktiske delen av utdannelsen sykepleierstudentene skal igjennom. Det er gjennom trening at ferdigheter på prosedyrer mm utvikles, og gjør studentene i stand til å gå ut i praksis med en god basiskunnskap for å lære mer.

Sindre forteller at det å trene og øve seg på ulike prosedyrer og rutiner er viktig og at samfunnet generelt er opptatt av digitalisering og simulering som verktøy i arbeidsprosesser.

-Dette senteret har utviklet metoder for å lære under trygge forhold, og jeg opplever at det er god kvalitet på opplæringen her. Det er også attraktivt for studentene med et godt utbygd senter for simulering og ferdighetstrening, og jeg tror dette vil bidra til at mange vil bruke noe av fritiden sin her, sier Sindre Aadland.

Etter en treningsøkt kan man sette seg ned og ha en «debrifing» da selve øvelsen kan bli filmet. Man ser da situasjonen fra et annet perspektiv, og dette kan brukes i læringsøyemed for eksempel i neste simuleringssituasjon

Senter for simulering og ferdighetstrening er blitt til gjennom et samarbeid mellom VID og Haraldsplass Diakonale Sykehus. Samlokalisering er positivt og unikt, og vil bidra til spennende møtepunkt mellom akademia og klinikk!

Senteret har 17 senger fordelt på fire rom. Et av rommene kan brukes som isolat. Senteret har topp moderne basisutstyr og flere simulatorer.

 

FOTO: Astrid Aarhus Byrknes