Skip to main content

SENTER FOR SIMULERING OG FERDIGHETSTRENING BIDRAR TIL LÆRING!

11. mars 2021
Sindre Aadland ved sykesengen der simulatoren "Venke" ligger !

Det gamle akuttmottaket på Haraldsplass har fått ny aktivitet!

Når Stiftelsen besøker Senter for simulering og ferdighetstrening, er lærere ved høyskolen og student Sindre Aadland i gang med å få opplæring på simulatoren «Venke». Dette er kort forklart en avansert dukke. Simulatoren kan brukes sammen med det nye simulering- og debrifings- systemet SimCapture.

Senter for simulering og ferdighetstrening er lokalisert i det gamle akuttmottaket på Haraldsplass Diakonale Sykehus. De nyoppussa lokalene er lyse og trivelige og innbyr til læring for livet!

Det er en engasjert og entusiastisk student ved VID – Bergen som er på plass for å få opplæring på SSF denne morgenen i februar.

Sindre Aadland er 1.års student ved sykepleierutdanningen, og han har fått ta del i denne opplæringen som medlem i VID akuttmedisinske studentforening VAS. Han har virkelig sett fram til åpningen av det nye senteret, og å få ta dette i bruk.

Senter for simulering og ferdighetstrening er avgjørende for den praktiske delen av utdannelsen sykepleierstudentene skal igjennom. Det er gjennom trening at ferdigheter på prosedyrer mm utvikles, og gjør studentene i stand til å gå ut i praksis med en god basiskunnskap for å lære mer.

Sindre forteller at det å trene og øve seg på ulike prosedyrer og rutiner er viktig og at samfunnet generelt er opptatt av digitalisering og simulering som verktøy i arbeidsprosesser.

-Dette senteret har utviklet metoder for å lære under trygge forhold, og jeg opplever at det er god kvalitet på opplæringen her. Det er også attraktivt for studentene med et godt utbygd senter for simulering og ferdighetstrening, og jeg tror dette vil bidra til at mange vil bruke noe av fritiden sin her, sier Sindre Aadland.

Etter en treningsøkt kan man sette seg ned og ha en «debrifing» da selve øvelsen kan bli filmet. Man ser da situasjonen fra et annet perspektiv, og dette kan brukes i læringsøyemed for eksempel i neste simuleringssituasjon

Senter for simulering og ferdighetstrening er blitt til gjennom et samarbeid mellom VID og Haraldsplass Diakonale Sykehus. Samlokalisering er positivt og unikt, og vil bidra til spennende møtepunkt mellom akademia og klinikk!

Senteret har 17 senger fordelt på fire rom. Et av rommene kan brukes som isolat. Senteret har topp moderne basisutstyr og flere simulatorer.

 

FOTO: Astrid Aarhus Byrknes