Skip to main content
Monthly Archives

august 2020

Alma Elise Østerbø ønsker velkommen til feiring!

Søster Alma 90 år!

By Aktuelt

Diakonisse Alma Elise Østerbø feirte 27.august sin 90 års dag! Flere fra Stiftelsen og Diakonifellesskapet var invitert  og det var en flott og vital 90 åring som tok imot besøket!

 

«Av Guds nåde går Alma Elise på jorda i sitt 90.år»

med disse ordene ønskte Gunvor Haakonsen fra Diakonifellesskapet velkommen til feiringa av søster Alma sin 90 års dag i Ulriksdal 8b!

En fin liten flokk var samlet for å gratulere og ha fellesskap sammen med søster Alma.

Alma Elise Østerbø vokste opp på Utslottøy  i Bømlo kommune. Hun var yngst i søskenflokken som talte 8 og var dermed det vi kaller for en «attpå klatt»!

Første februar 1957 kom Alma til Haraldsplass.  Hun startet på vårkullet og Alma og de andre elevene fant ganske fort tonen og hadde et rikt fellesskap gjennom elevtiden.

I 1965 gikk ferden til Oslo der søster Alma tok utdanning på Norges høyere sykepleierskole i ledelse.

Dette gjorde til at Alma fort ble leder på sykehuset Haraldsplass Diakonale og var både avd.sykepleier og oversøster ved medisinsk avdeling. En periode arbeidet søster Alma som lærer ved sykepleierskolen, men hun ønskte å være hos pasientene, det var der hun hadde sitt kall.

Søster Alma er også glad i det kulturelle og det musikalske. Det er en fryd å høre søster Alma sin klare sangrøst og hun skriver også egne dikt og har utgitt diktboka «Tankar langs livsvegen»

Det er en flott og vital 90 åring vi møter og som byr på fest.

Søster Alma, en diakonisse, rak i ryggen, modig og stolt over å være sykepleier og diakonisse sier til oss i sin velkomst:

-Denne 90 årsdagen hadde jeg tenkt skulle gå over i stillhet, men andre bestemte for meg at dagen skulle feires. Det er jeg er glad for, sier Alma med glimt i øyet!

Det er flere som vil tale til søster Alma og bla har forstanderinne Rollaug Waaler mye godt å si.

-Alma er en viktig person på Haraldsplass og en rollemodell for mange. Du har vært med å utvikle sykehuset til det vi ser i dag og bidratt med mye kunnskap. Du er et levende leksikon kjære søster Alma, sier Rollaug og er tydelig stolt over henne og det diakonifellesskapet gjør ved Haraldsplass.

Forstanderinnen overrekker blomster fra Diakonifellesskapet og ønsker søster Alma Guds nåde og fred.

En annen som tar ordet er Jørn Henning Theis, administrerende direktør ved Haraldsplass Diakonale Stiftelse.

Han fremhever det viktige arbeidet som diakonissene gjorde for å bygge opp det vi har i dag.

-Det er imponerende det som søstrene gjorde, de gikk foran og la grunnen for utviklingen og arbeidet ved Stiftelsen og sykehuset i dag. Vi har derfor fått et ansvar og en arv å forvalte. Takk søster Alma for alt du har bidratt til, og for den du er, sier Jørn Henning Theis.

Jubilanten er takknemlig når hun takker for besøket. -Dette var veldig kjekt. Takk for stunda og for at dere kom!

 

FOTO: Astrid Aarhus Byrknes

Biskop Halvor Nordhaug i god drøs med noen av beboerne ved Siljuslåtten sykehjem.

BISKOPEN KOM TIL SILJUSLÅTTEN SYKEHJEM

By Aktuelt

Med flagget til topps på Siljuslåtten sykehjem fikk beboerne og de ansatte ta imot Biskop Halvor Nordhaug med følge på den første dagen i et 5 dagers visitas i Skjold menighet.

«Så mitt hus kan bli fullt» er tittelen på visitasmeldingen i Skjold Menighet 26.august til 30.august 2020.

Og mange var det av beboerne og de ansatte som var møtt frem i Atriehagen på Siljuslåtten denne nydelige augustdagen. Det er første gang at Biskop Halvor besøker Siljuslåtten sykehjem, og når sykehjemmet er lokalisert i samme området som Skjold sokn, ja da fikk også beboerne ta del i visitaset.  Biskopen og hans følge ble tatt imot av adm.dir. i Haraldsplass Diakonale Stiftelse og Hilde Kvarme fra Siljuslåtten sykehjem. På programmet stod både omvisning, orientering om sykehjemmet og til slutt en samling i Atriehagen sammen med beboerne og ansatte.

-Vi setter stor pris på at Biskopen la ett av besøkene sine under visitaset til Siljuslåtten sykehjem. Sykehjemmets prest og ledelse har et godt samarbeid med Skjold menighet og vi ønsker god kontakt med vårt nærmiljø, sier Jørn Henning Theis som er adm.dir i Stiftelsen som drifter Siljuslåtten sykehjem.

FOTO: Astrid Aarhus Byrknes

Arbeid med nytt bybanestopp ved Haraldsplass

Det rystes under Haraldsplass

By Aktuelt

Det pågår mye og intenst arbeid med bybanestoppet ved Haraldsplass i disse dager.

Aktiviteten er stor og dette merkes.

Fremover vil de som bor i området og som har sitt arbeid på Haraldsplass merke at det ristes godt i grunnvollene! Det blir flere «salver» daglig for å sprenge seg fram til det som blir byens mest trafikkerte holdeplass.

Bybanestoppet ligger i den 1.200 meter lange Årstadtunnellen fra Fløen til Kronstad. Holdeplassen ved Haraldsplass kommer til å ligge 30 meter under bakken.

-Det er klart at vi kommer til å merke sprengningene, og spesielt vil de som oppholder seg på Regines merke arbeidet med gangtunnelen som kommer opp i dagen rett nedenfor, men vi følger godt med og vi har gode målepunkt for å se graden av ristelser i området, sier prosjektdirektør Kim Sperstad ved Haraldsplass Diakonale Stiftelse.

Bybanetraseen skal etter planen være ferdig bygget 2022/23.

FOTO: Astrid Aarhus Byrknes