Skip to main content

Studiestart på VID vitenskapelige høgskole Bergen

11. august 2020
Kaffepause på VID.

Det var mye sol og varme i dag når 2. årsstudentene på VID-vitenskapelige høgskole ankom Campus Haraldsplass!

-Det er så hyggelig og motiverende å se dere alle. Velkommen til studiestart! Studieleder Margaret Haukom står i døren og ønsker sykepleierstudentene velkommen. -Det er alltid givende å møte studentene, og i dag er det jo ekstra kjekt at campus er åpen, sier Margaret entusiastisk.

Til høstens studiestart 2020 er studentene delt i grupper. 1.års studentene startet i går på Betanien, 2.års studentene i dag på Haraldsplass, og i morgen kommer 3.års studentene også på Haraldsplass.

-Det er godt å se dere! Nå er målet vårt at Campus skal være åpen, men vi er også forberedt på at det kan komme endringer om smitten skulle eskalere forteller Anita Lyssand prodekan i sin velkomst hilsen .

Hun viste videre studentene skissen over nybygg og ny campus og forklarte at det kan bli litt støy pga byggearbeidene.

-Vi gleder oss til nybygg og ny campus, så det blir bra til slutt!

Anita Lyssand oppmuntret også studentene til å være aktive i studentdemokratiet. Hun hadde en klar oppfordring til slutt: -vær med å påvirke, kom med tilbakemeldinger, vi trenger aktive studenter!

Ved et bord i kantinen sitter fire studenter med is og kaffe. Det er pause, og da passer det godt med en liten prat.

Lotte, Miriam, Camilla og Miriam er glade for en  åpen campus og sier våren var krevende. -Det var vel ingen som så for seg hva som kom til å skje, verken studentene eller lærerne. Nå er det viktig for oss å få tett informasjon spesielt nå som mye av undervisningen blir digital . Sier Lotte.

Lotte og de andre studentene er spent på dette 2. året og de håper å bli bedre kjent med sine med studenter.

-Jeg kjenner nesten ingen på kullet, og koronaen traff hardt også sosialt sier hun. Alle fire er ved godt mot og ser fram til et spennende og lærerikt år på sykepleierhøgskolen!

Haraldsplass Diakonale Stiftelse ønsker studenter og ansatte ved VID et godt studieår!

FOTO: Astrid Aarhus Byrknes