Skip to main content

BISKOPEN KOM TIL SILJUSLÅTTEN SYKEHJEM

27. august 2020
Biskop Halvor Nordhaug i god drøs med noen av beboerne ved Siljuslåtten sykehjem.

Med flagget til topps på Siljuslåtten sykehjem fikk beboerne og de ansatte ta imot Biskop Halvor Nordhaug med følge på den første dagen i et 5 dagers visitas i Skjold menighet.

«Så mitt hus kan bli fullt» er tittelen på visitasmeldingen i Skjold Menighet 26.august til 30.august 2020.

Og mange var det av beboerne og de ansatte som var møtt frem i Atriehagen på Siljuslåtten denne nydelige augustdagen. Det er første gang at Biskop Halvor besøker Siljuslåtten sykehjem, og når sykehjemmet er lokalisert i samme området som Skjold sokn, ja da fikk også beboerne ta del i visitaset.  Biskopen og hans følge ble tatt imot av adm.dir. i Haraldsplass Diakonale Stiftelse og Hilde Kvarme fra Siljuslåtten sykehjem. På programmet stod både omvisning, orientering om sykehjemmet og til slutt en samling i Atriehagen sammen med beboerne og ansatte.

-Vi setter stor pris på at Biskopen la ett av besøkene sine under visitaset til Siljuslåtten sykehjem. Sykehjemmets prest og ledelse har et godt samarbeid med Skjold menighet og vi ønsker god kontakt med vårt nærmiljø, sier Jørn Henning Theis som er adm.dir i Stiftelsen som drifter Siljuslåtten sykehjem.

FOTO: Astrid Aarhus Byrknes