Skip to main content

HARALDSPLASS DIAKONALE STIFTELSE HAR LEDIG STILLING SOM VAKTMESTER!

24. mars 2021

Vi har en mangfoldig og økende eiendomsmasse, og i den forbindelse søker vi etter en fleksibel, ryddig og initiativrik vaktmester som vil ivareta viktige drift- og servicefunksjoner!

Den rette kandidaten vil kunne sette sitt solide og gode preg på arbeidet og vil ha en viktig funksjon i både drift og videreutvikling. Vi søker etter en engasjert person som blir motivert av Stiftelsens formål «Kompetanse med hjertevarme». Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.  

Stillingen rapporterer til eiendomssjef.

Stiftelsens medarbeidere skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer personer med innvandrerbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og/eller hull i CV til å søke våre stillinger.

Lønn etter avtale.

 Du kan søke på stillingen ved å sende søknadsbrev og CV via annonsen på  https://www.finn.no/

Søknadsfrist er 10. april 2021.

Finnkode: 212211488

Dersom du har spørsmål knyttet til stillingen er du velkommen til å kontakte eiendomssjef Terje Viken på tlf 94808063 eller på mail tevi@hk.haraldsplass.no