Skip to main content

Haraldsplass Diakonale Stiftelse med ny enhet for organisasjonsutvikling og fellestjenester!

22. oktober 2021
Enhet for fellestjenester. Fra ve. Anita Korsnes, Maria Grönen, Vigdis Anita Gåskjenn, Eivind Myklestad, Luis Andrés Brunet, Conrad Myntevik, Torill Bakke, fremme: Ina Ottesen ,

Det er mye som skjer i Haraldsplass Diakonale Stiftelse for tida. Det er gledelig at vi er i vekst og utvikling, og snart skal nye sambruksarealer tas i bruk av studenter, ansatte, leietakere og gjester som kommer til Haraldsplass Helsecampus!

Ny enhet for organisasjonsutvikling og fellestjenester i Stiftelsen er også på plass og godt i gang med sine mange prosjekt som skal styrke virksomhetene, og gi bedre tjenester som skal komme våre beboere, brukere og pasienter til gode. Det er viktig for Stiftelsen å utvikle kompetanse, være fremtidsrettet og ha de beste løsningene som kommer de vi skal tjene til gode.

Fellestjenestene blir ledet av økonomi- og organisasjonsdirektør Vigdis Anita Gåskjenn. Hun har satt sammen et godt lag som sammen skal bistå virksomhetene på ulike felt, men også være delaktig i strategiarbeid- og utviklingsarbeid gjennom utviklingsarbeid på områder som krever nye og fremtidsrettede løsninger. Det være seg innenfor økonomi, HR, kvalitet, digitalisering/IKT eller andre administrative funksjoner som er viktig for å ha flyt og kvalitet i hverdagen i Stiftelsen og tilhørende virksomheter.

Lykke til, og velkommen til samarbeid og samhandling i Haraldsplass Diakonale Stiftelse!

FOTO: Astrid Aarhus Byrknes