Skip to main content

Styrker seg som utdannings- og omsorgsaktør

22. februar 2023
Fra ve: Johnny Thorsen, daglig leder i Stiftelsen Diakonova, Magne Roland, styreleder Diakonova, Johan Fredrik Odfjell, styreleder Haraldsplass Diakonale Stiftelse og Jørn-Henning Theis, adm.dir. Haraldsplass Diakonale Stiftelse.

Haraldsplass Diakonale Stiftelse og Stiftelsen Diakonova vil styrke sin
rolle som tydelig aktør av diakonale tjenester på samfunnsrelevante
områder. Stiftelsene ønsker en sammenslåing for å nå dette målet.

De to diakonale stiftelsene, som er lokalisert i Bergen og Oslo, er blitt enige om å slå seg sammen for
å styrke de tjenestene som stiftelsene har levert hver for seg. Begge stiftelsene er formålsdrevet,
med mål om å drive diakoni på samfunnsrelevante områder.
Stiftelsene Diakonova og Haraldsplass ser det som viktig at det er sterke, fremtidsrettede og
bærekraftige diakonale institusjoner i Norge. De verdier og det grunnlag disse institusjonene bygger
på, skal også i fremtiden være med å prege samfunn, helse, omsorg og høyere utdanning. Stiftelsene
har sammenfallende og nærmest likelydende formål. En sammenslåing forutsetter godkjenning av
Stiftelsestilsynet.
-Vi går nå inn i en spennende prosess med mål om å utvikle våre tjenester og synligjøre vår rolle som
ideell samfunnsaktør, sier Jørn Henning Theis – adm.dir. i Haraldsplass Diakonale Stiftelse.
Begge stiftelsene ser behov for en restrukturering innenfor diakonal og ideell sektor, og vil gjennom
sammenslåingen være en sterk og profesjonell samfunnsaktør som gir tilbud med høy kvalitet og
kompetanse.
-Denne sammenslåingen vil bli viktig for hele den ideelle sektoren. Begge stiftelsene og brukere av
våre tjenester vil få nytte av at disse to stiftelsene nå finner sammen, sier Johnny Thorsen, adm.dir. i
Stiftelsen Diakonova.
Haraldsplass Diakonale Stiftelse og Stiftelsen Diakonova er begge medeiere i VID vitenskapelige
høgskole og Fagskolen Diakonova.
Stiftelsen Diakonova er også medeier av Lovisenberg Diakonale Sykehus, eier Grefsenhjemmet
sykehjem og arbeider for å utvikle diakonal utdanning og praksis.
Haraldsplass Diakonale Stiftelse er en privat, ideell stiftelse som driver somatisk og psykiatrisk
sykehus og to sykehjem i Bergen, barnevern i Vestland og Agder, samtalesenter og gjestehus.
Stiftelsen sin visjon er “kompetanse med hjertevarme”.
Den sammenslåtte stiftelsen vil ha sitt hovedkontor i Bergen.

 

FOTO: privat