Skip to main content

Sammenslåing skal gi bedre og mer fremtidsrettede omsorgstjenester

8. januar 2024

Stiftelsen Diakonova Haraldsplass ble et faktum 1. januar 2024, da Stiftelsen Diakonova og Haraldsplass Diakonale Stiftelse slo seg sammen. Endringen skal styrke og utvikle en helhetlig helse- og omsorgstjeneste med en diakonal profil.

-Vi går nå inn i et nytt og spennende år som ny stiftelse. Vi har som mål å utvikle våre tjenester og synligjøre vår rolle som ideell og relevant samfunnsaktør, sier Jørn Henning Theis – adm.dir. i Stiftelsen Diakonova Haraldsplass.

Stiftelsen Diakonova Haraldsplass vil med sin tilstedeværelse synliggjøre viktigheten av at det er sterke, fremtidsrettede og bærekraftige diakonale institusjoner i Norge. De verdier og det grunnlag disse institusjonene bygger på, skal også i fremtiden være med å prege samfunn, helse, omsorg og høyere utdanning.

Den nye fusjonerte stiftelsen ser behov for en restrukturering innenfor diakonal og ideell sektor, og vil arbeide for å være en sterk, synlig og profesjonell samfunnsaktør som gir tilbud med høy kvalitet og kompetanse.

-Jeg tror Stiftelsen Diakonova Haraldsplass vil bli viktig for hele den ideelle sektoren i Norge, og at vi gjennom samarbeid og samhandling med andre, kan synliggjøre vårt diakonale oppdrag, sier Johnny Thorsen – styreleder i Stiftelsen Diakonova Haraldsplass.

Stiftelsen Diakonova Haraldsplass vil i tiden fremover markere og profilere sammenslåingen i de ulike virksomhetene som stiftelsen eier og er deleier i.

Stiftelsen har virksomheter i Vestland, Oslo, Rogaland og Agder.

Stiftelsen Diakonova Haraldsplass har sitt hovedkontor i Bergen, Ulriksdal 8.

 

 

 

 

TEKST OG FOTO: Astrid Aarhus Byrknes